OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Lindex ja WaterAid käynnistävät naisten tilannetta ja vedensaantia parantavan hankkeen Myanmarissa

Lindex ja WaterAid ryhtyvät yhdessä parantamaan puhtaan juomaveden saatavuutta sekä sanitaatiota ja hygieniaa Myanmarissa. Projektin tavoitteena on voimaannuttaa tekstiilityöntekijöiden yhteisöjen naisia ja tyttöjä ja jatkaa Lindexin ja WaterAidin Bangladeshissa alkanutta ja edelleen jatkuvaa yhteistyötä, jolla on ollut suuri vaikutus. 

Projekti kestää kaksi vuotta, ja sinä aikana Myanmarissa rakennetaan Yangonin yhteisöihin ja kouluihin vedenottopisteitä ja käymälöitä. Projektin oleellinen tavoite on kannustaa naisia ja tyttöjä jakamaan tietoa ja ryhtymään edistämään muutosta yhteisöissään. Hankkeen päämääränä on myös parantaa tekstiilitehtaissa työskentelevien ihmisten puhtaan veden saantia, sanitaatiota ja hygieniaa. Nämä työntekijät ovat pääasiassa naisia.  

”Perustarpeet ovat etusijalla. Ilman puhdasta vettä ja viemäröintiä naiset eivät pysty toteuttamaan itseään. Olemme ylpeitä siitä, miten myönteinen vaikutus yhteistyöllämme WaterAidin kanssa on tähän mennessä ollut, ja odotamme innolla yhteistyön jatkumista Myanmarissa”, sanoo Lindexin Corporate Sustainability Manager Anna-Karin Dahlberg. 

Lindexin yhteistyö WaterAidin kanssa on osa muotiyrityksen kestävyyslupausta aikaansaada muutos tulevia sukupolvia varten, ja siinä sekä naiset että vesi ovat avainasemassa. Naiset kärsivät eniten puhtaan vedensaannin ja sanitaation puutteesta, sillä se rajoittaa usein heidän mahdollisuuksiaan kouluttautua ja toteuttaa itseään. Miljoonat naiset joutuvat päivittäin kävelemään tuntikausia vedenhaussa, joten heille ei jää aikaa käydä töissä tai koulussa tai osallistua yhteisönsä toimintaan. 

”Perinteisesti monet yritykset ovat rajoittaneet toimintansa omiin tai alihankkijoidensa tehtaisiin, jolloin työntekijöillä olisi mahdollisuus käyttää puhdasta vettä ja saniteettitiloja ja pitää huolta hygieniasta. Jos kotona ja kouluissa ei kuitenkaan ole käytettävissä puhdasta vettä tai kunnon käymälää, ihmiset sairastuvat työpaikan puhtaista oloista huolimatta. WaterAidin ja Lindexin yhteistyö on parantanut puhtaan veden saatavuutta ja sanitaatiota Bangladeshin tekstiilitehtaissa, yhteisöissä ja kouluissa ja näin vaikuttanut tuhansien tekstiilityöntekijöiden elämään. Olemme iloisia siitä, että voimme yhdessä Lindexin kanssa jatkaa Myanmarissa tätä toimintamallia ja laajentaa sitä. Tällä projektilla on erittäin suuri vaikutus tuhansiin ihmisiin ja erityisesti naisiin ja tyttöihin. Sen ansiosta he ja heidän perheensä voisivat elää terveellisemmin ja tuottavammin ja saavuttaa täyden potentiaalinsa”, sanoo WaterAid Swedenin Executive Director Cecilia Chatterjee-Martinsen.