OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Kuva: Pixabay.com

Omakotitaloidylli on edelleen suomalaisten, erityisesti nuorten unelma

OP:n asumisen haaveita selvittäneestä kyselystä käy ilmi, että omakotitaloidylli on edelleen suomalaisten, erityisesti nuorten unelma. Julkiset liikenneyhteydet, asumiskustannukset ja palvelut vaikuttavat kuitenkin eniten nuorten tämänhetkisen kodin valintaan.  

Vaikka omakotitaloasumisen suosio on laskenut tasaisesti viimeisen vuosikymmenen aikana, OP:n kysely osoittaa omakotitalon olevan edelleen suomalaisten ihannetalotyyppi. Tuhannesta vastaajasta yli puolet pitää omakotitaloa unelmiensa kotina, ja nuorimmista vastaajista eli 18–24-vuotiaista omasta talosta haaveilee jopa 70 prosenttia. Muista vastaajista poikkeavat helsinkiläiset, joista lähes puolet pitää unelmiensa kotina kerrostaloa.

Viitteet nuorten avaran omakotiasumisen haaveista näkyvät myös siinä, mitä he muuttaisivat nykyisessä kodissaan. Hieman yli puolet alle 25-vuotiaista vastaajista toivoo, että asunnossa olisi enemmän tilaa ja 28 prosenttia, että ikkunasta näkyisi miellyttävämpi maisema. Lisäksi reilu neljännes nuorista kaipaa riittävän isoa pihaa ja useampi kuin joka viides omaa saunaa.   

– Nuorten unelmakoti vaikuttaa olevan vastakohta tulevaisuuden trendeille eli kaupungistumiselle, tiiviille rakentamiselle ja vuokralla asumiselle. Monen nuoren lapsuudenkoti on kuitenkin omakotitalo, mikä voi osaltaan vaikuttaa talohaaveisiin, kertoo OP:n henkilöasiakasrahoituksesta ja asumisen palveluista vastaava johtaja Kaisu Christie.

Vaikka nuorimpien vastaajien unelmat liittyvätkin omakotitaloon, näkyy kaupungistunut elämäntapa kuitenkin siinä, miten he nyt asuvat. Kyselyhetkellä nuorista yli 70 prosenttia asui kerrostalossa, ja nuoret ovat valinneet nykyisen kotinsa melko eri perusteilla kuin muut vastaajat. Alle 25-vuotiaat vastaajat ovat valinneet nykyisen kotinsa hyvien kulkuyhteyksien, edullisten asumiskustannusten ja hyvien palvelujen perusteella. Sen sijaan kyselyn kaikki vastaajat pitivät tärkeimpinä asunnonvalintakriteereinä sitä, että asunnossa on riittävästi tilaa, hyvä pohjaratkaisu ja oma piha.

Moni nuori haluaa edelleen omistusasunnon

Lähes 80 prosenttia 18–24-vuotiaista vastaajista asui kyselyhetkellä vuokralla. Vajaa kolmannes nuorimmista vastaajista haluaisi omistusasunnon.

– Moni nuori näkee omistusasuminen järkevänä keinona kartuttaa omaa varallisuutta, mitä se onkin. Uskon, että tulevaisuudessa asumismuodot monipuolistuvat. Omistusasuminen ei menetä nuortenkaan kohdalla merkitystään, mutta sen rinnalle tulee entistä enemmän vuokra-asumista, asumisoikeusasuntoja ja muita asumismuotoja, esimerkiksi erilaisia osuuskuntamalleja ja yhteisasumista, Kaisu Christie sanoo.

Suomalaisilta kysyttiin myös, mitä he muuttaisivat nykyisessä kodissaan, jos voisivat. Vastaajista 19 prosenttia vastasi, ettei muuttaisi mitään vaan asuu jo unelmiensa asunnossa. Kaikista vuokralla asujista näin vastasi vain neljä prosenttia. Tyytyväisimpiä nykyiseen kotiinsa ovat omakotitaloasujat, joista lähes 40 prosenttia kokee asuvansa unelmakodissaan.

Tiedot perustuvat kesä-heinäkuun vaihteessa verkkopaneelissa toteutettuun kyselytutkimukseen, johon vastasi 1 022 iältään 18–79-vuotiasta suomalaista. Tutkimuksen toteutti OP:n toimeksiannosta Taloustutkimus. Vastausten virhemarginaali on 3 prosenttia suuntaansa.

18–24-vuotiaiden vastaajien tämänhetkiseen asumiseen vaikuttaneet tekijät (enintään viisi asiaa):

  1. Asuntoni lähellä on hyvät julkiset kulkuyhteydet 46 % (kaikki vastaajat 31 %)
  2. Asumiskustannukset ovat riittävän edulliset 43 % (kaikki vastaajat 31 %)
  3. Alueeni palvelut ovat hyvät (kauppa, koulut ym.) 41 % (kaikki vastaajat 28 %)
  4. Asunnossani on riittävästi tilaa 41 % (kaikki vastaajat 42 %)
  5. Asuntoni pohjaratkaisu on hyvä 33 % (kaikki vastaajat 34 %)
  6. Asuntoni on kaupungin tuntumassa rauhallisella alueella 25 % (kaikki vastaajat 27 %)
  7. Asuntoni sijaitsee kaupungin keskustassa 18 % (kaikki vastaajat 11 %)
  8. Asuinalueellani on paljon luontoa tai puistoalueita 17 % (kaikki vastaajat 29 %)
  9. Asunto on lähellä työpaikkaani 16 % (kaikki vastaajat 12 %)
  10. Asuntoni sijaitsee tietyssä kaupunginosassa 16 % (kaikki vastaajat 10 %)