OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Nikotiinipussien vapautunut myynti vaarantaa erityisesti nuorten terveyden

Nikotiinipussien myynti on vapautunut huhtikuun alussa. Lääkelain piiriin kuuluneisiin nikotiinipusseihin sovelletaan nyt tupakkalakia ja kemikaalilakia. Korkeita nikotiinipitoisuuksia sisältävät nikotiinipussit ovat haitallisia terveydelle ja erityisessä riskissä ovat nuoret. Nikotiinipussit tulee saada pikaisesti tiukemman sääntelyn piiriin.

Fimea muutti huhtikuun alussa lain tulkintaa tupakkaa sisältämättömien nikotiinipussien osalta. Laintulkinnan muutoksen myötä nikotiinipusseja on mahdollista myydä kaupoissa, kioskeissa ja huoltoasemilla. Tupakan vastikkeiden sääntely on muita nikotiinituotteita väljempää, joten nikotiinipussien makuainevalikoima ja nikotiinipitoisuudet voivat vaihdella huomattavasti.

Riskinä nikotiinipussien päätyminen lasten ja nuorten käsiin

Nikotiinipussien vapautunut myynti ja sitä kautta myös saatavuuden lisääntyminen lisäävät riskiä, että ne päätyvät lasten ja alaikäisten nuorten käsiin etenkin välittämisen kautta. Kokemattomalle käyttäjälle pienikin määrä voi aiheuttaa nikotiinimyrkytyksen oireita, kuten sykkeen kohoamista ja pahoinvointia. Nikotiinimäärä ei ole myöskään aina vahvistettavissa, joten pitoisuudet voivat olla jopa hengenvaarallisen korkeita.

“Nikotiinipitoisuudeltaan vahvojen nikotiinipussien päätyminen nuorelle voi johtaa vakavaan myrkytystilaan. Nuorena aloitettu nikotiinituotteiden käyttö aiheuttaa pysyviä muutoksia aivojen rakenteessa ja toiminnassa, minkä vuoksi erityisesti lapsia ja nuoria tulee suojella näiltä tuotteilta”, kertoo Ehkäisevä päihdetyön EHYT ry:n asiantuntija Katri Saarela.

Nikotiini on voimakasta riippuvuutta aiheuttava aine ja erityisesti nuorten kehittyvät aivot ovat herkät riippuvuuden syntymiselle. Lisäksi nikotiini kohottaa sykettä ja voi altistaa rytmihäiriöille. Tutkimuksissa on löydetty myös viitteitä nikotiinin osuudesta syöpäsolujen syntyyn ja kasvuun.

Tutkimusten mukaan hedelmäiset ja karkkia maultaan muistuttavat makuaineet houkuttelevat nuoria nikotiinituotteiden käyttöön. Tupakkalaissa tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden makuaineet on kielletty, mutta nikotiinipusseissa makuaineita saa olla. Makuaineiden lisääminen tuotteisiin luo mielikuvaa haitattomasta tuotteesta. Tämä yhdistettynä helppoon saatavuuteen madaltaa lasten ja nuorten kynnystä kokeiluun ja käyttöön.

“Ehkäisevän päihdetyön näkökulmasta olisi tärkeää, että kaupat eivät ottaisi nikotiinipusseja valikoimiinsa, vaikka laki sen tällä hetkellä salliikin. Vaikka ikärajavalvonta kassalla toimisikin, niin nikotiinipussien välittämistä alaikäisille tapahtuu. Ja mitä enemmän ostopaikkoja on, sitä helpommin tuotetta päätyy lapsille ja nuorille”, Saarela sanoo.

Nikotiinipussit tulee saada pikaisesti tiukemman sääntelyn piiriin

Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteilla tupakkalain muutosesitys. Siinä ehdotetaan, että lakiin lisätään määritelmä savuttomista nikotiinituotteista, joka tulisi kattamaan myös nikotiinipussit ja niitä läheisesti muistuttavat tuotteet. Käytännössä tämä tarkoittaisi, että nikotiinipusseja koskisi sama sääntely kuin nuuskaa eli niitä ei esimerkiksi saisi enää tilata verkkokaupoista.

“Tutkimusten mukaan saatavuuden sääntely on yksi tehokkaimmista keinoista suojella lapsia ja nuoria nikotiinituotteiden käytön aloitukselta. Tämän vuoksi myös nikotiinipussit on tärkeää saada pikaisesti tiukemman sääntelyn piiriin”, Saarela lisää.

Lähde: EHYT