OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Joulupukki mukaan ilmastotalkoisiin! – Miljoonalla taimella kohti Joulupukin Pajakylän hiilineutraaliutta

Suomen Lapissa, Rovaniemen Napapiirillä, kesä on Joulupukilla kiireistä aikaa. Valkoparta on ottanut suojelukseensa kunnianhimoisen projektin, Santa’s Forest. Projektin tavoitteena on saattaa Joulupukin Pajakylä hiilineutraaliksi matkailukohteeksi seuraavan viiden vuoden aikajänteellä, samalla tarjoten niin yksityisille kuin yrityksille tavan kompensoida hiilijalanjälkeään.

Santa’s Forest -projekti sai alkunsa 2019, kun etsittiin tapoja edistää vähähiilisyyttä Lapin matkailussa. Tuohon aikaan käynnisteillä oleva, Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama hanke; Joulupukin Pajakylä – ympärivuotinen kansainvälinen matkailukeskus, löysi toimijan, jonka visio sopi yhteen Joulupukin Pajakylän tavoitteiden kanssa.

Santa’s Forest pyrkii toiminnallaan viemään vastuullista matkailua askeleen pidemmälle. Kun vastuullisessa matkailussa pyritään minimoimaan haitat niin luonnolle kuin paikalliskulttuurille, Santa’s Forest pyrkii luomaan myös jotain uutta ja pysyvää aluetaloudelle, luonnolle ja ihmisille; nyt matkailijat voivat jättää jälkeensä hiilinieluja, luonnonsuojelualueita ja töitä paikallisille.

“Tavoitteenamme on istuttaa miljoona taimea Joulupukin Metsiin ympäri Lappia seuraavan 10 vuoden aikana ja luoda samalla tuhat hehtaaria uusia luonnonsuojelualueita hiilinieluiksi”, kertoo Santa’s Forest -projektin yksi perustajista, Judy Saballero. “Olemme luoneet portaalin, jonka avulla jo 10 euron sijoituksella kuka tahansa voi olla mukana toteuttamassa tätä tavoitetta. Taimen istuttaminen maksaa ainoastaan 2,5 euroa, ja tämä sisältää myös maapohjan hankinnan. Projekti sai Business Finlandilta siemenrahoituksen, jonka avulla on luotu konseptista toimintamalli, ja joka on nyt lanseerattu santasforest.org-sivustolle.”

Kun uusia alueita metsää istutetaan, työllistetään paikallisia, pääasiassa nuoria ja uransa alkuvaiheessa olevia. Istutetut metsät muutetaan portaalin välityksellä luonnonpuistoiksi, jotta niitä ei voida jatkossa hakata, vaan ne saavat toimia hiilinieluina hamaan tulevaan.

“Santa´s Forestin avaaminen tukee erinomaisesti Santa Claus Villagen asettamaa vähähiilisen matkailutoiminnan edistämisen tavoitetta. Myös Santa´s Forestin toimintakonsepti vahvistaa alueen elämyksellistä palveluntarjontaa, tarjoamalla asiakkaille uuden vastuullisen ja ympärivuotisen osallistumistavan olla varmistamassa Valkean Joulun toteutumista myös tulevaisuudessa”, kommentoi Antti Nikander, Joulupukin Pajakylän kehittämispäällikkö.