OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Tutkimus: Suomalaisnuoret ovat kaikista eniten huolissaan koronasta – vaikuttaa myös jouluun

Bilendin tuore tutkimus tarkasteli nuorten asenteita koronaan ja koronan vaikutusta pohjoismaisten nuorten joulunviettoon. Tuloksista käy ilmi, kuinka suomalaisnuoret ovat koronasta kaikista huolestuneimpia, ja jopa viidennes odottaa joulua aiempaa vähemmän.

Tyytymättömyys koronatilanteeseen ja hallituksen toimiin on kasvanut toisen aallon myötä kaikkien pohjoismaalaisten nuorten keskuudessa. Suomessa tyytymättömyyden kasvu on ollut maltillista: heinäkuussa tyytyväisiä oli 57 %, kun taas joulukuussa 44 %. Ruotsissa tyytyväisyys hallituksen tapaan hoitaa koronatilannetta oli heinäkuussa kysyttäessä alimmalla tasolla (tyytyväisiä 37 %) kaikkiin pohjoismaihin verrattuna, ja tyytymättömyys on kasvanut entisestään loppuvuotta kohti (tyytyväisiä vain 28 %). Suurin pudotus tyytyväisyydessä on kuitenkin tapahtunut Tanskassa (heinäkuu 70 %, joulukuu 48 %) ja Norjassa (heinäkuu 69 %, joulukuu 45 %).

Rajoituksia pohjoismaiset nuoret pitävät yleisesti tarkoituksenmukaisina ja kokevat, ettei niiden tulisi koskea vain vanhempia ikäluokkia. Lähes kaksi kolmesta suomalaisnuoresta kertoo noudattavansa rajoituksia vähintään melko tiukasti. Tästä huolimatta noin puolet nuorista kokee silti, etteivät ikätoverit välttämättä tee ihan samoin.

”Tutkimuksestamme selviää, että korona aiheuttaa aitoa huolta nuorille kaikissa Pohjoismaissa ja eniten Suomessa. Nuoret ottavat rajoitukset vakavasti, ja valtaosa toimii niiden mukaisesti. Tällä on varmasti vaikutusta sen suhteen, että joidenkin nuorten kohdalla joulu ja odotukset joulua kohtaan jäävät tänä vuonna hieman koronan jalkoihin”, kertoo Bilendin Senior Research Manager Hanna Kurkinen.

Innostus joulusta laantunut nuorten keskuudessa

Lähtökohtaisesti joulunajan voisi olettaa tuovan lohtua, mutta rajoitukset ja mahdollinen eristäytyminen lienevät syynä siihen, ettei osa odotakaan joulua tänä vuonna niin suurella innolla. Ainoastaan 16 prosenttia suomalaisnuorista odottaa joulua tavallista enemmän – luku on pohjoismaiden pienin. Vaikka valtaosa (64 %) suomalaisnuorista odottaa joulua yhtä paljon kuin normaalisti, tänä vuonna jopa viidesosa odottaa joulua aiempaa vähemmän. Ruotsissa tilanne on vielä huomattavasti synkempi: nuorista jopa 38 prosenttia odottaa joulua aikaisempia vuosia vähemmän. Norjassa ja Tanskassa taasen lähestytään joulua hieman positiivisimmin odotuksin.

Moni suomalaisnuori viettää joulua aikaisempaa suuremmalla porukalla

Kuten odotettua, valtaosa nuorista (56 % suomalaisista ja 57 % kaikista pohjoismaalaisista) olettaa matkustavansa vähemmän kuin aiempina jouluina, ja vieläkin suurempi osa odottaa viettävänsä joulun vain lähimmän perheensä keskuudessa kotona. Kuitenkin yllättäen neljäsosa suomalaisnuorista ilmoittaa viettävänsä tämän joulun aikaisempaa suuremmalla porukalla. Kavereiden näkemistä aiotaan kuitenkin vähentää – yli puolet pohjoismaisista nuorista aikoo välttää ystävien kanssa kokoontumisen tänä jouluna. Ruotsissa lähes kaksi kolmesta aikoo olla näkemättä ystäviään joulun juhlistamisen merkeissä. Tutkimuksesta kuitenkin ilmenee, että jopa viidennes suomalaisista nuorista aikoo tavata ystäviään joulujuhlinnan merkeissä, kun osuus muissa maissa on pienempi.

Suomalaisnuoret ostavat pohjoismaalaisia ikätovereitaan enemmän kivijalkaliikkeistä

Koronavuodelle tyypillisesti myös lahjojen, ja jossain määrin myös ruuan ja juomien ostaminen, on siirtymässä joulunkin osalta entistä enemmän verkkoon. Bilendin tutkimuksen mukaan suomalaiset kuitenkin ovat tässä kehityksessä muita Pohjoismaita jäljessä – Ruotsissa peräti 58 prosenttia nuorista aikoo ostaa suurimman osan lahjoista verkosta, kun sama luku Suomessa on maltillisempi 40 prosenttia. Meillä lähes kolmannes nuorista aikoo tehdä suurimman osan joululahjaostoksistaan fyysisesti kivijalkaliikkeistä. Kaikista Pohjoismaista juuri Suomessa ja Ruotsissa on eniten aikeita pihistää joululahjabudjetista, ja vaikuttaa myös siltä, että kaikkien Pohjoismaisten nuorten keskuudessa joululahjojen ostossa liikutaan säästäväisempään suuntaan.

Bilendin Youth Monitor -tutkimus tehtiin pohjoismaisessa M3 Panelissa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa sekä Tanskassa. Siihen vastasi 1.–8.12. välisenä aikana yhteensä 1 800 pohjoismaista 16–29-vuotiasta. Kunkin maan otos kiintiöitiin sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan väestöä edustavaksi.