OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Kuva: pexels.com

Millenniaalit arvostavat työssään omaa työpistettä, lyhyttä työmatkaa ja joustavia etätyömahdollisuuksia

Mitä millenniaalit toivovat työelämältä? Mikä merkitys työyhteisöllä, henkilökohtaisella kehittymisellä tai toimistolla heille on? Näitä teemoja selvittääkseen YIT:n teetti Uuden työn tila -tutkimuksen, jossa kartoitettiin millenniaalien arvomaailmaa ja työn merkityksellisyyttä, työyhteisön ja henkilökohtaiseen kehittymiseen liittyviä asioita, sekä konkreettisia odotuksia työtä kohtaan.

Tutkimuksen mukaan tärkeimmät konkreettiset asiat, joita nuoret arvostavat työssään, ovat oma työpiste, lyhyt työmatka ja joustavat etätyömahdollisuudet. Vaikka työaikojen ja työskentelypaikkojen suhteen halutaankin joustavuutta, moni kokee työssään paljon paineita, ja tässä oma työpiste voi toimia turvallisuuden ja vakauden tunteen tuojana.

Hybridityö on arkea, toimisto erottaa työn ja vapaa-ajan toisistaan

Hybridityö on todennäköisesti tullut jäädäkseen ja nuoret toivovatkin voivansa työskennellä 60 prosenttia työajastaan etänä. Noin 8,5 prosenttia sanoo haluavansa työskennellä ainoastaan etänä ja kolme prosenttia pelkästään toimistolla. Yli 40 prosenttia millenniaaleista suosisi nelipäiväistä työviikkoa. Mahdollisuus tehdä joustavia valintoja etä- ja toimistotyön välillä on kyselyn perusteella tärkeä keino työn ja muun elämän tasapainottamisessa.

Myös fyysisellä toimistolla on omat etunsa. Toimisto nähdään eräänlaisena turvamekanismina, joka erottaa työn ja vapaa-ajan toisistaan. Aineiston perusteella toimistotyön puolesta liputtavat eivät ole välttämättä muita vanhempia. Sen sijaan esimerkiksi vastaajien koulutustaso ja se, miten he näkevät itsensä työskentelemässä tavallisina toimistoaikoina viiden vuoden kuluttua, vaikuttavat toimistotyön mieluisuuteen.

Työyhteisö vaikuttaa kokemukseen työn merkityksellisyydestä

Työyhteisö ja työkaverit ovat vastaajille tärkeitä useilla eri tavoilla. Yhdessä työskenteleminen ja kokeneemmalta kollegalta oppiminen ovat tärkeässä roolissa. Vahva yhteisöllisyyden tunne sitouttaa nykyisiä työntekijöitä ja auttaa houkuttelemaan uusia. Hyvä työyhteisö vahvistaa yhteenkuuluvuuden ja merkityksellisyyden tunnetta. Siitä voi tulla tärkeä osa yksilön henkilökohtaista kasvutarinaa ja avoin vuoropuhelu työyhteisössä auttaa vahvistamaan käsitystä siitä, mikä on oman työn perimmäinen merkitys.

Myös yrityksen eettisyys ja vastuullisuus ovat tärkeitä asioita millenniaaleille. Tutkimuksen valossa työhön liittyvien perusasioiden on kuitenkin oltava kunnossa ennen kuin eettisyydellä ja vastuullisuudella on merkitystä. Palkka, joustavat työajat ja samanhenkiset työtoverit ovat kolme tärkeintä asiaa, joita milleniaalit haluavat uudelta työpaikalta.

YIT:n teetti tutkimuksen kansainvälisellä The NextGen Projectilla maalis-huhtikuussa. Verkkokyselyyn vastasi 1 100 henkilöä. Vastaajat olivat iältään 20-40- vuotiaita. Heistä yli puolet oli suomalaisia ja loput muualta Skandinaviasta, sekä Baltiasta.

Lähde: YIT