OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Kuva: unsplash.com

Tutkimus: Mahdollisuus räätälöidä omaa työtä näkyy suomalaisten työtyytyväisyydessä

Suomalaiset nimeävät monipuoliset työtehtävät ja työn merkityksellisyyden eräiksi tärkeimmistä työtyytyväisyyteen vaikuttavista tekijöistä. Tämä näkyy myös suomalaisten työpaikanvaihtoaikeissa: työpaikan vaihtoa harkinneet kokevat nykyisen työnsä yksitoikkoisemmaksi ja vaikutusmahdollisuutensa rajallisemmiksi verrattuna niihin, jotka eivät ole harkinneet työpaikkansa vaihtoa. Tulokset selviävät Hartwallin teettämästä tutkimuksesta.

Hartwall tutki suomalaisten virkistymistä töissä jo kolmatta vuotta. Barometrissa tarkastellaan sekä hartwallilaisten että kaikkien suomalaisten työntekijöiden viihtymistä ja jaksamista työssä ja vapaa-ajalla.

”Ajatus lomilta palaamisesta voi tuntua raskaalta. Yksi vinkki jokaiselle on se, että tehtävien vaihtelevuus, uusien asioiden oppiminen ja mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön lisäävät työn merkityksellisyyttä ja virkistävyyttä. Pienetkin muutokset voivat antaa paljon”, sanoo Harwallin henkilöstöjohtaja Linda Aro.

Tämä näkyy myös suomalaisten työpaikanvaihtoaikeissa: työpaikan vaihtoa harkinneet kokevat nykyisen työnsä yksitoikkoisemmaksi ja vaikutusmahdollisuutensa rajallisemmiksi verrattuna suomalaisiin, jotka eivät ole harkinneet työpaikkansa vaihtoa. Vaihtoa harkinneista vain vajaa viidennes (19 %) koki voivansa vaikuttaa omiin työtapoihinsa. Heistä, jotka eivät olleet pohtineet työpaikan vaihtoa, näin koki 39 prosenttia.

Eroja löytyy myös hartwallilaisten ja muiden suomalaisten työssäkäyvien välillä. Suomalaisista 77 prosenttia kertoo heillä olevan mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten töitä tehdään. Hartwallilaisista 86 prosenttia kertoo, että omaan työhön voi vaikuttaa. Tämä näkyy myös virkistyneisyydessä: hieman yli puolet (54 %) suomalaisista työntekijöistä tuntee itsensä virkistyneeksi, ja hartwallilaisista taas miltei kolme neljästä (71 %).

”Meillä tehdään paljon töitä sen eteen, että jokainen kokisi oman työnsä merkitykselliseksi. Se ei kuitenkaan tarkoita, että työstä tulisi elämän ykkösjuttu. Moni suomalainen kokee, että suurin este virkistymiselle töissä on se, että töitä on liikaa, ja meillä tilanne on samanlainen. Työn ja vapaa-ajan tasapainosta puhutaan entistä avoimemmin ja ratkaisuja etsitään jatkuvasti, eli suunta on oikea”, Aro sanoo.

Työn räätälöinnillä kohti mielekkäämpää työelämää

Viime vuosina työpaikoilla on kiinnitetty entistä enemmän huomiota työnteon joustavuuteen. Monelle etätyön lisääntyminen ja muut pandemian vaikutukset ovat luoneet uudenlaista liikkumavaraa.

Esimerkiksi Hartwall on alkuvuodesta ottanut käyttöön job crafting -työkalun, eli työn räätälöinnin mallin, jossa työntekijän on mahdollista muokata omaa työtään esihenkilön tuella itselleen sopivaksi. Työntekijä voi räätälöidä esimerkiksi työtehtäviensä sisältöä, vastuitaan sekä työnteon aikaa ja paikkaa.

”Tavoitteenamme on parantaa hartwallilaisten tyytyväisyyttä kasvattamalla työn merkityksellisyyttä. Samalla voi löytää iloa ja energiaa itselle mieluisista tavoitteista ja tehtävistä. Osalla hartwallilaisista on jo nyt mahdollisuus räätälöidä työtään itselleen sopivalla tavalla, esimerkiksi hakemalla erilaisiin työryhmiin ja projekteihin, ja keskittymällä omassa roolissaan vielä enemmän niihin töihin, joista itse syttyy”, Aro kertoo.

Joillekin kaivattu muutos on löytynyt omien tavoitteiden kirkastamisesta, kun taas osa on höystänyt työnkuvaansa aivan uudenlaisilla tehtävillä. Jos esimerkiksi nauttii muiden kanssa työskentelystä, voi alkaa perehdyttämään uusia hartwallilaisia tai jos syttyy esiintymisestä, voi päästä kouluttamaan työkavereita tai vaikka juontamaan tapahtumia.

”Työn räätälöinti voi tuoda tasapainoa elämään ja lisätä virkistyneisyyden kokemusta. Mahdollisuus räätälöidä omaa työtä on ehdottomasti askel oikeaan suuntaan: se tuo lisää työkaluja entistä mielekkäämmän työelämän rakentamiseen. Työpaikka valitaan yhä useammin omien arvojen pohjalta. On selvää, että työnantajien on pystyttävä osoittamaan, että arvot näkyvät myös arjessa. Se on työnantajien valttikortti tulevaisuudessa”, Aro summaa.

Suurin osa suomalaisista kokee työelämän ja vapaa-ajan olevan tasapainossa

Hartwallin teettämä tutkimus paljastaa myös, että suurin osa (64 %) työssäkäyvistä suomalaisista kokee oman työelämän ja vapaa-ajan olevan tasapainossa. Kun vastaajia pyydettiin kertomaan, mikä töissä virkistää eniten, listan kärkipäähän nousivat työkaverit (59 %) ja toiselle sijalle monipuoliset työtehtävät ja työn merkityksellisyys (28 %).

”Yhteisöllisyys ja sosiaaliset suhteet ovat valtava voimavara myös työpaikalla. Ei ole mikään ihme, että työkavereiden merkitys nousee näin korkealle, usein paras lopputulos saavutetaan yhdessä. Työkaverien merkitys ei kuitenkaan jää vain työn tekemiseen, vaan yhteiset hetket ja jaetut naurut auttavat myös irrottautumaan työstä”, Aro pohtii kyselyn tuloksia. 

Hyvää koko maan työelämästä kertoo se, että lähes puolet suomalaisista arvioi työnsä virkistävämmäksi kuin suomalaiset työpaikat yleensä. Samoin huikeat 93 prosenttia kokee olevansa hyviä työssään.

Hartwallin kyselyyn töissä virkistymisestä vastasi 1000 työssäkäyvää suomalaista ja 351 Hartwallin työntekijää.

Lähde: Hatrwall