OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Kesäliikenteen kulkija ei voi heittäytyä vapaalle

Kesäisin liikenteessä sattuu muuta vuotta enemmän onnettomuuksia. Onnettomuuksia tapahtuu erityisesti viikonloppuisin, iltapäivien ruuhkatunteina sekä öisin. Liikenneturvallisuutta edistetään Keski-Suomessa niin kunnissa kuin maakunnallisellakin tasolla.

Kesän valoisuus ja kuivat keliolosuhteet suosivat liikenteessä liikkujia. Silti kesäkuukausina liikenteessä sattuu muuta vuotta enemmän onnettomuuksia.

– Tilastojen valossa henkilövahinko-onnettomuuksien määrä on Keski-Suomessa kesäisin lähes kaksinkertainen verrattuna maalis-huhtikuuhun, jolloin onnettomuuksia on sattunut vähiten, sanoo Keski-Suomen ELY-keskuksen liikenneturvallisuusinsinööri Anne-Maria Pesonen.

Kesäisin korostuvat jalankulkijoiden, pyöräilijöiden, mopoilijoiden ja moottoripyöräilijöiden onnettomuudet. Esimerkiksi yksittäisonnettomuuksia ja liittymäalueiden onnettomuuksia sattuu enemmän kuin muina vuodenaikoina. Myös pysäköintialueilla sekä pyöräteillä ja jalkakäytävillä tapahtuu onnettomuuksia muita kuukausia enemmän. Kesäajan onnettomuudet tapahtuvat yleensä valoisaan aikaan, hyvässä säässä ja kuivalla tiellä.

Erityisesti nuorille ja iäkkäille sattuu kesäaikaan muuta vuotta enemmän onnettomuuksia. Onnettomuuksia tapahtuu erityisesti viikonloppuisin, ja vuorokaudenajoista korostuvat iltapäivän ruuhkatunnit sekä öiden tunnit.

– Iltapäivän ruuhkatuntien onnettomuuksia voi osittain selittää vilkas vapaa-ajan liikenne, Pesonen jatkaa.

Kesäkuukausina alkoholilla on onnettomuuksissa enemmän osuutta kuin muina vuodenaikoina.

Liikenneturvallisuuden parantaminen vaatii yhteistyötä

Kunnissa tehtävä liikenneturvallisuustyö vaikuttaa koko maan liikenneturvallisuuskehitykseen. Keski-Suomen kunnat edistävät liikenneturvallisuutta monin tavoin, kuten liikennekasvatuksen, palveluverkon suunnittelun, liikenneympäristön parantamisen ja kaavoituksen keinoin.

Kuntien liikenneturvallisuustyötä suunnitellaan ja koordinoidaan kuntien omissa liikenneturvallisuusryhmissä. Ryhmissä ideoidaan ja sovitaan konkreettisia toimenpiteitä kuntalaisten liikkumisen turvallisuuden edistämiseksi.

Kunnan eri toimialojen edustajien lisäksi ryhmissä on mukana Liikenneturvan, pelastuslaitoksen, poliisin ja ELY-keskuksen edustajia. Liikenneturvallisuuskonsultit Linea Konsultit Oy:stä tukevat Keski-Suomen kunnissa tehtävää liikenneturvallisuustyötä. Kunnat saavat apua liikenneturvallisuustyön suunnitteluun, aktivointiin, seurantaan sekä liikenneturvallisuustiedottamiseen. ELY-keskus ja Keski-Suomen liitto tukevat alueen kuntia liikenneturvallisuustyössä kattamalla konsulttityön kustannukset.

Keski-Suomen maakunnallinen liikenneturvallisuuden yhteistyöryhmä vastaa valtakunnallisten liikenneturvallisuustavoitteiden jalkauttamisesta aluetasolle, kannustaa ja tukee kunnissa tehtävää työtä sekä koordinoi yhteistä tiedottamista ja tapahtumia. Ryhmää vetää ELY-keskus, ja ryhmässä ovat mukana Jyväskylän kaupungin, Keski-Suomen Autokouluyhdistyksen, Liikenneturvan, Linja-autoliiton, maakuntaliiton, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n, pelastuslaitoksen sekä poliisin edustajat.

Lähde: Keski-Suomen ELY-keskus