OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Lähde: pexels.com

Tutkimus: Suomalainen haluaa 2,5 etäpäivää viikossa

Suomalaisten toimistotyöntekijöiden halu tehdä etätyötä on moninkertaistunut koronaa edeltävään aikaan verrattuna. JLL:n toukokuussa tekemän, toimistotyöntekijöille suunnatun verkkokyselyn mukaan suomalainen haluaa tehdä keskimäärin joka toisen työpäivän etänä eli 2,5 päivää viikossa. Vielä ennen koronaa etätyötä tehtiin 0,9 työpäivää viikossa.

Pandemian jälkeen 97 prosenttia työntekijöistä haluaa jatkaa töiden tekemistä etänä vähintään yhden päivän viikossa, mikä eroaa kansainvälisistä tuloksista selvästi. Jopa 33 prosenttia ulkomaisista työntekijöistä haluaisi lopettaa etätyöt kokokaan.

Työssä lähellä ja kaukana

Jatkossa suomalaiset haluavat tutkimuksen mukaan työskennellä hybridimäisesti. Hybridityötä tehdään niin toimistolla, kotona kuin kolmannessa paikassa, kuten vapaa-ajan asunnossa tai kahvilassa.

Peräti 94 prosenttia suomalaisista työntekijöistä haluaa säilyttää tulevaisuudessa mahdollisuuden vuorotella eri sijaintien välillä. JLL:n Workplace & Design palveluista -vastaava johtaja Sofia Jakas tulkitsee asian niin, että kahvipöytäpuheet toimistotyön kuolemasta ovat vahvasti liioiteltuja.

– Työntekijöille mahdollisuus tehdä työtä hybridinä on jopa palkkaakin tärkeämpi työpaikan valinnan kriteeri. On rekrytointivaltti, jos työnantaja joustaa työtavoissa niin ajan kuin paikankin suhteen, Jakas toteaa JLL:n tiedotteessa.

Tutkimuksen mukaan lähes joka kolmas suomalainen (32%) kokee olevansa tuottavampi etänä kuin toimistolla. Suomalaiset eivät näytä merkittävästi ylirasittuneen etätyön takia.

Toimistoille on syntymässä uusi tarkoitus

Toimistoille on todennäköisesti syntymässä uusi tarkoitus. Työpaikalle tullaan yhä harvemmin puurtamaan omiin oloihinsa. Sen sijaan siellä tehdään yhteistyötä, ratkaistaan ongelmia tiimin kanssa ja verkostoidutaan, mikä tukee urakehitystä.

Tällä hetkellä merkittävä osa toimitiloista ei kuitenkaan kannusta riittävästi yhteisöllisyyteen. Suomalaiset toivovatkin toimistoltaan lisää luovan työn tiloja (60% vastaajista), keskittymistä tukevia tiloja (59%), tiimityöskentelytiloja (51%), yhteisöllisiä tiloja (47%), luontoon liittyviä tiloja (46%) ja harrastetiloja (28%).

JLL:n Head of Development & Design Tomi Tiainen sanoo, että lähes jokainen yritys pohtii, tukevatko heidän tilansa uutta työnteon normia.

– Nyt kannattaa unohtaa vanha sääntö, jossa yritysten tilahaasteet koettiin ratkaistuksi vain mitoittamalla jokaiselle 15 m2 tilaa. Tärkeää on, että yritys tunnistaa millainen toimistoratkaisu sopii juuri sen henkilöstölle ja liiketoiminnalle. Useimmiten tämä selviää parhaiten kysymällä työntekijöiltä sitä suoraan.

JLL toteutti tutkimuksen toimistotyöntekijöille verkkokyselynä toukokuussa 2021. Kyselyyn vastasi 399 suomalaista.

Lähde: JLL Finland