OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Akut ja sirut: miksi teknologiayritykset keskittävät ponnistelut laitteistoon?

Viime vuosien aikana teknologia on edennyt hurjin harppauksin ja muuttanut sekä työmme, että myös vapaa-aikamme. On helppoa kuvitella, että teknologian kehitys jatkuu vauhdikkaana myös tulevaisuudessa ja emme varmasti edes osaa kuvitella kaikkia niitä mahdollisuuksia, joita se tuo mukanaan. Teknologian kehittyminen asettaa haasteita myös teknologiafirmoille. Se näkyy luonnollisesti yritysten strategioissa. Yksi tulevaisuuden skenaario on esineiden internet eli IoT (tulee sanoista Internet of Things). Tämä on yksi keskisimmistä syistä sille, että teknologiayritykset panostavat akkuihin ja siruihin. Luodaan kuitenkin aluksi katsaus, miten sirujen ja akkujen kehitys on johtanut tähän.

Mobiililaitteet yleistyvät – ja vaativat akkuja ja siruja

1990-luvulta alkaen kännykät ovat yleistyneet vauhdilla. Vuosien aikana puhelimet ovat muuttuneet GSM-puhelimista älykännyköihin. Älykännyköiden yleistyminen ja kehittyminen johti siihen, että jokaisella sellaisen omistajalla oli mahdollisuus hoitaa pankkiasioita, katsoa videoita sekä pelata pelejä omalla puhelimellaan. Tämän kehitys vaikutti suurelta osin myös ihmisten viihteen käyttöön. Isompien näyttöjen avulla puhelimista oli miellyttävämpää mm. katsoa elokuvia. Myös online casino -sivustot hyötyivät kehityksestä ja pelaajat pääsivät paremmin peleihin. Käytännössä monilla puhelimen omistajilla voi olla kokonainen nettikasino taskussaan. Paremmat sirut mahdollistivat tehokkaammat puhelimet ja tehokkaiden puhelimien myötä entistä näyttävämmät pelit latautuivat nopeasti. Kaiken kaikkiaan nettikasinokokemuksesta tuli liikkuva, näyttävämpi ja sujuvampi. Ei liene liioiteltua sanoa, että mobiililaitteiden kehitys mullisti ihmisten arjen ja lisäsi myös sirujen sekä akkujen kysyntää ja kehitystä. Tietokoneetkin kehittyivät vauhdilla ja niidenkin rakentamiseen vaadittiin siruja – ja akkuja, mikäli puhumme kannettavista tietokoneista.

Akkujen kehitys oli tarpeen, sillä puhelimien ja koneiden kehittyessä yhä tehokkaammiksi, tarvittiin entistä isompia ja parempia akkuja. Totuus on, että vanha Nokian GSM-puhelin käytti paljon vähemmän energiaa kuin moderni älypuhelin, jossa on iso värinäyttö, nettiyhteys ja paljon sovelluksia. Tietokoneiden akkujen kehitys tarkoitti sitä, että kannettavat saivat yhä parempia akkuja, jotka eivät kuitenkaan olleet liian isoja, jotta kannettavan kuljetettavuus olisi kärsinyt. Teknologian kehitys on kuitenkin edennyt vauhdilla ja tietokoneet ja puhelimet ole ainoita, jotka tarvitsevat siruja ja akkuja. Esineiden internet tulee vaatimaan akkuja ja tämä on yksi haaste, johon teknologiayritysten on vastattava.

Akut ja esineiden internet

Esineiden internet on siis nimitys, jota käytetään laitteista, jotka ovat yhteydessä internetiin. Ne voivat olla pieniä esineitä, kuten älykello, tai sitten isoja, kuten ajoneuvo. Ne voivat olla myös sensoreita, jotka mittaavat esimerkiksi ilmanlaatua kaupungeissa. Tämä kertoo skaalasta, jolla liikutaan puhuttaessa esineiden internetistä. Internetiin liitetyt esineet pystyvät kommunikoimaan netin välityksellä. Myös ohjaus internetin kautta on mahdollista IoT -teknologian avulla. Toimiakseen nämä laitteet tarvitsevat akkuja ja siruja.

Yksi IoT:n haasteista on energian saatavuus. Luonnollisesti se ei ole ongelma laitteille, jotka liitetään sähköverkkoon, mutta laitteet, jotka laitetaan kauemmas, kuten esimerkiksi viljellyille pelloille (monitoroimaan kosteutta, sääoloja jne.), se on ongelma. Tämän ratkaisemiseksi tarvitaan tehokkaita akkuja. Mikäli energian saanti katkeaa, saattaa seurata katastrofi, kun data mahdollisesti katoaa tai tärkeää informaatiota jää saamatta, esimerkiksi olosuhteiden äkillisestä muutoksesta. Kyseessä on siis paljon suurempi kysymys, kuin esimerkiksi akun loppuminen kesken pelaamisen. On syytä muistaa, että myös autoilun sähköistyminen kysyy tehokkaita akkuja, joten myös tulevaisuuden liikenne riippuu pitkälti tehokkaista akuista.

Sirujen tärkeys

Sirut ovat pieniä, mutta aivan olennaisia osia nykyteknologiassa. Niitä ei toimiteta pelkästään tietokoneisiin ja puhelimiin. Siruja tarvitaan, kun sähkölaitteista tulee entistä kehittyneempiä. Kodin laitteiden automaatio, itseohjaavat autot, lisätty todellisuus (AR eli Augmented reality) sekä tekoälyä (AI) hyödyntävät palvelut tarvitsevat yhä enemmän siruja toimiakseen. Tämä kehitys näkyy mm. siinä, että PC-markkinat ovat kärsineet sirujen vähyydestä parina viime vuonna. Yhä enemmän digitalisoituvassa maailmassa tämä on luonnollisesti ongelma ja teknologiajättien panostaminen siruihin on siis äärimmäisen tärkeää tulevaisuuden kannalta.