OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Kuvitus Maria Björklund Setan Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksen oppaasta Intersukupuolisille nuorille.

Tänään on intersukupuolisuuden päivä

26.10. vietetään kansainvälistä intersukupuolisuus-päivää (Intersex Awareness Day), jonka tarkoituksena on lisätä tietoisuutta intersukupuolisuudesta ja tuoda esiin sitä koskevia ajankohtaisia asioita.

Intersukupuolisuus on kattokäsite, ja sillä tarkoitetaan joukkoa erilaisia kehon variaatioita, joissa sukupuolitetut piirteet, kuten kromosomit, sukuelimet tai hormonitoiminta eivät ole yksiselitteisesti nais- tai miestyypilliset. Intersukupuolisuus voi olla joillekin myös sukupuoli-identiteetti.

Seta toimii ihmisoikeusjärjestönä myös intersukupuolisten perus- ja ihmisoikeuksien parantamiseksi Suomessa. Setan ylläpitämä Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus tarjoaa tukea ja tietoa niille, joita intersukupuolisuus koskettaa. Seta tukee intersukupuolisten ihmisoikeusjärjestö Ision näkemystä, että kaikki lapsen sukupuolipiirteitä muokkaavat lääketieteelliset toimenpiteet (leikkaukset, hormonihoidot), joita pystytään lykkäämään siihen asti, että lapsi pystyy antamaan toimenpiteelle tietoon perustuvan suostumuksensa, tulee kieltää lailla.

Intersukupuolisten oikeuksia tarkastellaan meneillään olevassa translakiuudistuksessa. Suomi rikkoo intersukupuolisten ihmisoikeuksia, koska se ei suojele lasten kehollista koskemattomuutta.

YK:n ihmisoikeuskomitea on tänä vuonna esittänyt huolensa intersukupuolisille lapsille tehtävistä peruuttamattomista lääketieteellisistä toimista. Komitea totesi näiden toimenpiteiden perustuvan usein stereotyyppiseen näkemykseen sukupuolirooleista. Seta ja komitea ovat yhtä mieltä siitä, että kiellon lisäksi olisi varmistettava tehokkaiden oikeussuojakeinojen saatavuus ja hyvitys niille, joiden kehoon on lapsena kajottu ilman lapsen omaa tietoista suostumusta.

Seta Ry