OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Kuva: pexels.com

Runsas television katselu yhteydessä laskimotukosten riskiin

Runsas television katselu on tuoreen meta-analyysin perusteella yhteydessä merkittävästi suurentuneeseen laskimotukosten riskiin. Tutkijat muistuttavatkin, että tuntikausien yhtäjaksoista paikallaanoloa tulisi välttää ja ruudun äärestä kannattaisi nousta usein jaloittelemaan.

Television ääressä päivittäin neljä tuntia tai enemmän viettävillä oli 35 prosenttia suurempi riski saada laskimotukos kuin niillä, jotka katsoivat televisiota alle 2,5 tuntia päivässä. Tulokset julkaistiin tuoreessa European Journal of Preventive Cardiology -lehdessä ja Euroopan kardiologiyhdistys julkaisi niistä myös tiedotteen.

Systemaattinen katsaus ja meta-analyysi käsitti kolme väestöpohjaista seurantatutkimusta, joissa oli yhteensä 131 421 pääosin keski-ikäistä osallistujaa USA:sta ja Japanista. Televisionkatselutottumuksia selvitettiin kyselyillä ja 5–20 vuoden seurannassa kartoitettiin todetut laskimotukokset.

Runsaasti, eli yli neljä tuntia päivässä televisiota katsovilla oli tulosten mukaan 35 prosenttia suurempi riski saada laskimotukos kuin alle 2,5 tuntia päivässä katsovilla. Runsaan television katselun yhteys tukosriskiin oli riippumaton muista tekijöistä, kuten iästä, sukupuolesta, painoindeksistä tai liikunnan määrästä.

Säännöllisellä liikunnalla on muissa seurantatutkimuksissa havaittu yhteys pienempään laskimotukosten riskiin. – Näiden tulosten perusteella näyttäisi kuitenkin siltä, ettei liian runsaaseen ruutuaikaan liittyvää tukosriskiä voi täysin kompensoida harrastamalla liikuntaa muuna aikana, toteaa Itä-Suomen yliopiston sisätautien professori Jari Laukkanen, joka toteutti meta-analyysin kansainvälisen tutkijaryhmän kanssa.

Pitkään jatkuvaa paikallaanoloa pidetään laskimotukosten riskitekijänä. Television ääressä voi myös helposti jämähtää verenkiertoa haittaavaan asentoon. Tutkijoiden mukaan television ääressä istumista tai muuta vastaavanlaista paikallaanoloa kannattaakin tauottaa nousemalla esimerkiksi puolen tunnin välein jaloittelemaan ja venyttelemään.

Laskimotukoksia eli laskimoveritulppia syntyy tyypillisesti alaraajojen syviin laskimoihin. Laskimotukoksen vaarallisin seuraus voi olla keuhkoveritulppa, joka syntyy verihyytymän kulkeutuessa verenkierron mukana keuhkoihin.

Lähde: Itä-Suomen yliopisto