OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Kuva: pexels.com

Neljänneksellä naisista on säästöjä eläkepäiville tai isomman elämänmuutoksen tekemiseen

Yhteensä yli puolet naisista on varautunut (27 %) tai aikoo varautua (26 %) eläkepäiviin säästämällä ja/tai sijoittamalla oman työeläkekertymän tai yrittäjän YEL-vakuutuksen lisäksi. Kuitenkin vain 24 %:lla naisista on tällä hetkellä tarpeeksi säästöjä isomman elämänmuutoksen tekemiseen. Tilanne ei siis juuri ole parantunut kahden vuoden takaisesta 23 %:sta. Tiedot käyvät ilmi Nordnetin kansainvälisen naistenpäivän alla tuottamasta tutkimuksesta ja omista tilastoista.

Vuoden 2021 aikana Nordnet sai 50 000 uutta naissijoittajaa. Naisista enemmistö säästää Nordnetissä rahastoihin. Osakesijoittamisessa aktiivisuus on kaukana miesten tahdista. Viime vuonna miehet tekivät pörssikauppoja kappalemääräisesti lähes kahdeksankertaisesti naisiin verrattuna.

Yli puolet suomalaisista naisista on varautunut tai aikoo varautua eläkepäiviin

Nordnetin teettämän tutkimuksen mukaan kolmasosa (32 %) suomalaisista on varautunut eläkepäiviin säästämällä ja/tai sijoittamalla oman työeläkekertymän tai yrittäjän YEL-vakuutuksen lisäksi. 24 % suomalaisista aikoo tehdä näin tulevaisuudessa.

Naisista eläkepäiviin säästämällä ja/tai sijoittamalla on varautunut 27 %. 26 % ei ole vielä varautunut, mutta aikoo tulevaisuudessa. 22 % naisista sanoo, ettei aio varautua eläkkeeseen lisäsäästöillä.

Miehistä lisäeläkkeeseen on varautunut naisia suurempi joukko, 37 %, minkä lisäksi 23 % aikoo tehdä sen tulevaisuudessa.

Oma työeläkekertymä tai yrittäjän YEL-vakuutus kattavat tietyn osan, mutta tämän lisäksi eläkkeellä voi olla tarvetta lisäsäästöille. Eläkelaskurilla voi arvioida oman työeläkkeensä riittävyyttä. THL:n mukaan naisten palkat ovat keskimäärin 16 % pienemmät kuin miesten ja täten miehille syntyy myös enemmän eläkekertymää. Tämän takia naisilla on vielä isompi syy säästää tai sijoittaa kuroakseen eläketuloja umpeen.

– Eläkeaikana monella on aikaa matkustella ja toteuttaa haaveita ja siihen on hyvä varautua rahallisesti. Mitä aiemmin ryhtyy toimenpiteisiin, sitä paremmin eläkevuosien tuloihin pystyy vaikuttamaan, vaikka automaattisesti kuukausisäästämällä pienen osan palkasta, sanoo Nordnet Suomen maajohtaja Suvi Tuppurainen.

Vain 24 %:lla naisista säästöjä elämänmuutoksen tekemiseen

Vaikka tutkimuksen mukaan suomalaiset ovat jo melko hyvin varautuneet tai aikovat varautua eläkkeeseen säästämällä ja sijoittamalla, ei suomalaisille ole vielä kertynyt tarpeeksi säästöjä, jotta he voisivat tällä hetkellä tehdä elämässään isomman muutoksen, kuten irtisanoutua työstä tai erota suhteesta.

Naisista vain 24 % kertoo, että heillä on tarpeeksi omia säästöjä elämänmuutoksen tekemiseen. 61 % naisista sanoo, ettei tällaista puskuria ole. Miehistä isompiin elämänmuutoksiin säästöjen avulla on varautunut isompi joukko, 30 %.

Vaikka määrä on hieman suurempi kuin vuonna 2020, jolloin 23 %:lla naisista oli vastaavia säästöjä, tilanne ei ole merkittävästi parantunut. Monella ei ole mahdollisuuksia irrottautua nyt ja elää kuten haluaa. Naisten lisääntyneestä sijoitusinnosta on puhuttu paljon viimeiset kaksi vuotta, mutta Nordnetin tutkimuksen perusteella tilanne ei ole parantunut. Edelleen vain neljännes naisista pystyisi ottamaan hatkat suhteesta tai työstä ja lähtemään esimerkiksi opiskelemaan vailla ansiotuloja.

– Ilman koronan aiheuttamia talous- ja työllisyysvaikutuksia luku olisi varmasti ollut korkeampi, Tuppurainen kuitenkin huomauttaa.

Nordnetin Suomen asiakaskunnasta naisia on 37 % ja miehiä 63 %. Aktiivisia asiakkaita on Suomessa lähes puoli miljoonaa. Vuoden 2020 alussa naisia oli asiakaskunnasta 34 % ja vuoden 2021 alussa 36 %. Naiset kirivät miehiä ja Tuppuraisen mukaan 40 prosentin kohdalla voidaan alkaa puhua jo sukupuolten tasa-arvon toteutumisesta.

– Ehkä sitten ei enää tarvitse puhua naissijoittajista tai kannustaa erikseen nimenomaan naisia sijoittamaan, vaan sijoittaminen olisi yhtä arkipäiväistä niin naisille kuin miehille, sanoo Tuppurainen.

Lähde: Nordnet