OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Kuva: House of Lapland

Lapille historiallinen muuttovoitto Suomen sisäisessä muuttoliikkeessä

Vuonna 2021 Lappiin muutettiin aiempaa hanakammin. Tilastokeskuksen tuoreiden tilastojen mukaan Lappi sai Suomen sisäistä muuttovoittoa 86 henkilöä. Suurin osa muuttajista oli tänäkin vuonna työikäisiä (20–59-vuotiaita), joita Lappiin muutti viime vuonna 4 510 henkilöä muualta Suomesta. Heistä naisia oli 54 % ja miehiä 46 %.

Vuonna 2021 Lappiin kirjattiin 6 058 muuttoa muualta Suomesta ja 769 muuttoa ulkomailta. Muualta Suomesta Lappiin muutettiin eniten Pohjois-Pohjanmaalta (1 753) ja Uudeltamaalta (1 590). Ulkomailta Lappiin eniten muutettiin Ruotsista (142), Libanonista (62) ja Venäjältä (44). Ulkomaalaiset mukaan luettuna muuttovoittoa tuli 572 henkilöä.

Muuttovoittoa vuonna 2021 Lapin kunnista saivat erityisesti Inari (136 hlöä), Kittilä (126 hlöä), Rovaniemi (65 hlöä) ja Pello (50 hlöä). Lapin sisäisisä muuttoja kirjattiin 3 299 kappaletta.

Lappiin muuttojen määrä on ollut viime vuodet kasvussa. Esimerkiksi vielä 2010 Lappiin muutti 4 786 henkilöä, mutta vuosina 2015–2018 ylitettiin joka vuosi viiden tuhannen muuton raja. Käänteen merkittävyydestä kertoo sekin, että vielä 2000-luvun taitteessa Lappi oli vuosittain yli 2 500 muuttoa pakkasen puolella.

– Tämä on todella hieno uutinen. Lapin väliluku on pienentynyt pitkään ja osaaja- ja asukasmarkkinoinnilla on haettu parannusta tähän tilanteeseen sekä osaajapulaan. Lapin osaaja- ja asukasmarkkinoinnin kohderyhmien eli työikäisen väestön osalta olemme Lapissa olleet muuttotilastoissa hyvässä tilanteessa jo useamman vuoden ajan. Nuorten ja vieraskielisten muuttovirta Lapista muualle Suomeen on kuitenkin edelleen vahva, toteaa Lapin osaaja- ja asukasmarkkinointia toteuttavan viestintä- ja markkinointitalon House of Laplandin toimitusjohtaja Sanna Tarssanen.

Korona-aika on ollut poikkeuksellinen muuttoliikkeen suhteen laajemminkin. Suomessa on koettu harvinainen muuttoliike Helsingistä muualle Suomeen. Myös Lapissa tilanne on tavallisuudesta poikkeava. Totutusti Lapin muuttotilastoissa ovat olleet vahvoilla kansainvälisesti merkittävimmät matkailukunnat ja yliopistokaupunki Rovaniemi. Nyt muuttovoittoa saivat useat Lapin pienet kunnat.

– Poikkeusaika on vaikuttanut muuttoliikkeen dynamiikkaan dramaattisesti. Työhön ja opiskeluun liittyvät muuton syyt ovat korvautuneet turvallisuuteen ja vapaa-aikaan liittyvillä tekijöillä. Tässä vahvat vapaa-aikaan ja elämänlaatuun liittyvän brändin omaavat alueet, kuten Lappi, ovat olleet vahvoilla. Lapin tilastoissa näkyy paitsi Lapin vetovoiman kasvu poikkeustilanteessa, mutta myös opiskelijoiden jääminen etäopetukseen. Monia nyt muuttovoittoa saaneita kuntia yhdistää esimerkiksi vahva kotimaanmatkailu tai panostus kuntamarkkinointiin, Tarssanen jatkaa.

Lappi ei pohjoisesta sijainnistaan huolimatta ole erillään muusta maailmasta. Kilpailu asukkaista ja osaavasta työvoimasta ennakoidaan kiihtyvän tulevaisuudessa.

Lähde: House of Lapland