OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Kuva: Atria

Lapsen arkinen kohtaaminen ruoan ääressä on mielenterveysteko – ruokapöytäkeskusteluissa lapsi tulee nähdyksi ja kuulluksi

Mielenterveyteen liittyvät ongelmat eivät kosketa vain aikuisia, vaan myös perheen pienimpiä. Jopa joka viidennellä lapsella tai nuorella on jokin mielenterveyden häiriö Suomessa. Yleisimpiä mielenterveyden haasteita lapsilla ja nuorilla ovat ahdistuneisuushäiriöt. Oireet ovat hyvin monenlaisia ja eri asteisia, eivätkä kaikki tapaukset vaadi ammattihoitoa. Ongelmien ilmaantuessa on tärkeää, että hoito aloitetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Lasten ja nuorten henkisen hyvinvoinnin huomioiminen on tärkeää eritoten arjen kanssakäymisessä.

Yksi hyvä keino henkisen hyvinvoinnin edistämiseen on arkinen keskustelu lapsen kanssa. Tietoisuuden lisäämiseksi sekä lasten ja nuorten mielenterveysongelmien ennaltaehkäisemiseksi Lastenklinikoiden Kummit ja Atria aloittavat “Ruokapöytäkeskustelut”-nimellä kulkevan yhteistyön, joka on suunnattu etenkin alle 12-vuotiaiden lasten vanhemmille. Yhteistyön tavoitteena on viestiä lapsiperheille arkisen keskustelun, läsnäolon ja vuorovaikutuksen merkityksestä lapsen mielenterveydelle. Ruokapöytäkeskustelut-yhteistyö vie lapsiperheisiin arvokasta viestiä lasten ja nuorten mielenterveyden

– Jokainen aikuinen voi olla lapselle tai nuorelle ihminen, joka kuuntelee ja on läsnä. Yhteinen keskustelu on tehokas keino edistää henkistä hyvinvointia ja vahvistaa perheen välisiä suhteita sekä sitä kautta ennaltaehkäistä mielenterveyden haasteita. Ruokapöytä on erinomainen paikka kokoontua yhteen perheen kanssa ja rauhoittua yhteisen ruokailuhetken äärelle, sanoo Kummien kumppanuuspäällikkö Nina Tuomenoksa.

Konkreettisia vinkkejä ruokapöytäkeskusteluihin

Kummien ja Atrian yhteinen verkkosivusto tarjoaa aikuisille kattavaa sisältöä perheiden vahvistaviin ruokapöytäkeskusteluihin. Lisäksi keskustelunaiheet näkyvät ympäri Suomen Atrian yli 30 tuotepakkauksessa joulukuuhun 2022 saakka. Keskusteluita tukevat kysymykset on luotu yhdessä lasten psykologien kanssa ja toimivat konkreettisina vinkkeinä ruokapöytäkeskusteluiden tueksi. Vinkit on koottu erityisesti alakouluikäisten lasten vanhemmille, mutta ovat sovellettavissa keskusteluihin myös varttuneempien lasten kanssa. Sivustolle on myös haastateltu tunnettuja suomalaisia heidän perheidensä ruokailutottumuksista sekä ruoan ääressä käytävistä keskusteluista.

– Ruokapöytäkeskusteluiden avulla lapsi voi yhdessä aikuisen kanssa harjoitella tunnetaitoja, kuuntelemista ja läsnäoloa, jotka ovat lapsen kehitykselle tärkeitä… Haluamme yhdessä Kummien kanssa rohkaista vanhempia ottamaan avoimesti monenlaiset keskustelunaiheet pöydän ääressä puheeksi, sanoo Atrian vastuullisuusjohtaja Merja Leino.

Ruokapöytäkeskustelut ovat yksi osa yhteistyötä, jolla halutaan tuoda esiin kuinka jokainen aikuinen voi arkisella kohtaamisella vaikuttaa lasten ja nuorten hyvinvointiin.

Lähde: Atria