OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Kuva: pexels.com

Vaihteleva keli kuluttaa teiden päällysteitä

Talven vaihtelevat kelit ovat saaneet aikaan teiden päällysteiden vauriotumista, ja ELY-keskus on saanut runsaasti tienkäyttäjien ilmoituksia päällysteen huonosta kunnosta. Päällystevaurioita aiheuttavat tällä hetkellä runsaat sateet sekä lämpötilan vaihtelu nollan molemmin puolin. Tienkäyttäjiltä tarvitaankin nyt tarkkaavaisuutta liikenteessä.

– Tienpitäjä tarkkailee tiestön kuntoa jatkuvasti, ja urakoitsijat tekevät hätäensiapuna päällystevaurioille öljysorapaikkauksia. Vaurioista varoitetaan tienkäyttäjiä myös päällystevauriomerkein sekä tarvittaessa lasketaan nopeusrajoitusta, mikäli tiestön kunto sitä edellyttää turvallisen liikkumisen takaamiseksi, kertoo kunnossapitovastaava Henri Aaltonen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta.

Talven vesikelit ovat haastavaa aikaa kunnossapitäjälle, koska asfalttiasemat ovat pääsääntöisesti talvisin kiinni.

– Valuasfaltti, jota muina vuoden aikoina saadaan päällystevaurioiden korjaamiseen, on öljysorapaikkausta huomattavasti tehokkaampi vaihtoehto, Aaltonen kertoo.

Tienkäyttäjiä kehotetaan hillitsemään ajonopeutta ja ilmoittamaan mahdollisista päällystevaurioista Tieliikennekeskusten Tienkäyttäjän linjalle numeroon 0200 2100 (24/7, pvm). Ilmoittajilta pyydetään tarkka tieto ongelman sijaintipaikasta ja yhteystiedot. Tieliikennekeskuksen päivystäjä välittää ilmoitukset alueurakoitsijalle toimenpiteitä varten.

Lähde: Kaakkois-Suomen ELY-keskus