OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Pk-yritysten tilanteessa pieniä merkkejä paremmasta

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen. Kuva: Johanna Erjonsalo

Yli puolet yrityksistä arvioi, että taloudellinen tilanne on joko erittäin hyvä (17 %) tai melko hyvä (36 %). “Yritysten tilanne on parantunut sitten viime syksyn, mikä on hyvä asia. Lisäksi energiakriisissä on pahin koettu – ainakin toistaiseksi”, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen Suomen Yrittäjistä sanoo.

Edelleen kuitenkin yrityksistä 15 prosenttia kokee tilanteensa joko melko huonoksi (11 %) tai erittäin huonoksi (4 %).Lähes joka neljäs yritys (23 %) arvioi tilanteensa joko melko tai erittäin huonoksi. 

Tilanne on paras yli 10 henkeä työllistävissä ja heikoin yksinyrittäjien yrityksissä. 

“Mitä enemmän on työntekijöitä, sitä parempi on yrityksen tilanne. Tämä kertoo pienten työnantajien ahdingosta ja selittää sitä, miksi työnantajayritysten määrä on laskenut viime vuosina voimakkaasti”, Pentikäinen sanoo. 

“On kuitenkin myönteistä, että selvästi useampi uskoo tilanteensa paranevan kuin heikentyvän seuraavan vuoden aikana. Erityisen positiivista on se, että varsinkin nuorten yrittäjien näkyvät ovat paranemassa selkeästi”, lisää Pentikäinen. 

Vaikeuksia on eniten kaupan alalla. Naisyrittäjillä on enemmän vaikeuksia kuin miesyrittäjillä. 

“On tärkeää, että hallitusohjelmassa turvataan kilpailukykyinen ja ennustettava verotus. Yritysten ja yritysten verotusta ei tule kiristää eikä yritysten taakkaa lisätä. Se olisi myrkkyä yritysten kasvulle ja investoinneille”, Pentikäinen sanoo. 

Energiakriisi hellittää 

Kun energian hinta on laskenut, sen tuoma paine on hieman hellittänyt. Edelleen kuitenkin 27 prosenttia yrityksistä raportoi heikkenevästä kannattavuudesta energiakriisin vuoksi.  

“Mitä enemmän on henkilökuntaa, sitä enemmän kerrotaan heikentyvästä kannattavuudesta. Eniten vaikeuksia on teollisuudessa ja kaupassa”, Pentikäinen sanoo. 

Julkista energiatukea tarvitsevien määrä on pysynyt suunnilleen ennallaan. Heitä on neljä prosenttia yrityksistä. 

Inflaatio vaikuttaa laajalti moniin yrityksiin 

Inflaatio nostaa kustannuksia ja vaikuttaa yrityksiin. Yrityksistä 42 prosenttia kertoonostaneensa hintojaan ja lähes saman verran (41 %) kertoo kannattavuuden heikentyneen. Yhdeksän prosenttia arvioi, että yrityksen tulevaisuus on uhattuna. 

Inflaation vaikutukset ovat kovimpia teollisuudessa, rakentamisessa ja kaupassa.On huomionarvoista, että joka kahdeksas (13 %) teollisuusyritys kokee, että yrityksen tulevaisuus on uhattuna.  

Tutkimukseen vastasi 1038 pk-yrityksen edustajaa5.–20.3. 2023. Tulosten luottamusväli on kokonaistuloksen osalta +- 3,1 prosenttiyksikköä. Tutkimuksen toteutti Kantar Public Suomen Yrittäjien toimeksiannosta. 

Lähde: Suomen Yrittäjät