OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Suojelukoirien väkivaltaisesta kohtelusta Suomen Kennelliiton eettiseltä lautakunnalta tuntuvia seuraamuksia 12 henkilölle

Suomen Kennelliiton eettinen lautakunta määräsi maaliskuun kokouksessaan 12 henkilölle tuntuvat seuraamukset suojelukoirien väkivaltaisesta kohtelusta koulutustilanteissa, jotka näkyvät helmikuussa 2021 julkaistuilla videoilla.

Ylen verkkosivuilla ja A-studiossa 24.2.2021 esitetyt videot koirien julmasta kohtelusta suojelukoiraharrastuksessa järkyttivät laajalti koiraharrastajia. Kennelliiton hallitus keskeytti 28.2.2021 kaiken suojelukoirakoulutukseen ja -kokeisiin liittyvän toiminnan, kunnes on varmistettu, että kaikki toimintamallit tukevat eläinten hyvinvointia ja tähdennetty kaikille toimijoille, että eläinsuojelulakia sekä Kennelliiton sääntöjä ja ohjeita on ehdottomasti noudatettava. 

– Emme hyväksy koirien väkivaltaista kohtelua. Epäeettisellä toiminnalla tulee olla koiraharrastuksen piirissä tuntuvat seuraamukset, painottaa Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Esa Kukkonen.

Kennelliitto puuttuu tiukasti epäeettiseen toimintaan ja sääntörikkomuksiin toimintansa piirissä. Tapahtumat selvitetään aina tarkkaan kaikilta asianomaisilta. Kennelliitto on tarkastanut ja nopeuttanut käsittelyprosessiaan, jotta jatkossa asioihin voidaan puuttua nopeammin ja tehokkaammin. – Suojelukoirien väkivaltaisen kohtelun selvittämisessä syksyllä 2020 kuvatuissa tapahtumissa olimme liian hitaita. Olemme ottaneet tästä opiksi. Epäeettinen toiminta on voitava kitkeä pois koiraharrastuksesta nopeasti ja tehokkaasti, sanoo Kukkonen

Kolmelle henkilölle pysyvät toiminta-, koe- ja kilpailu sekä rekisteröintikiellot, muille kieltoja kymmenestä puoleentoista vuoteen

Kennelliiton hallitus lähetti marraskuussa 2022 yhteensä 13 henkilön asian Kennelliiton eettisen lautakunnan käsiteltäväksi. Lisäksi hallitus määräsi nämä henkilöt määräaikaiseen koe- ja kilpailukieltoon sekä toimintakieltoon.

Eettinen lautakunta määräsi pysyvät toiminta-, koe- ja kilpailu- sekä rekisteröintikiellot kolmelle henkilölle. Yksi heistä oli Kennelliiton jäsen. Hänet erotettiin pysyvästi liiton jäsenyydestä.

Muiden henkilöiden osalta Kennelliiton jäsenyydestä erottamisten ja annettujen toiminta-, koe- ja kilpailu- sekä rekisteröintikieltojen pituudet vaihtelivat puolestatoista vuodesta kymmeneen vuoteen. Yhden henkilön kohdalla eettinen lautakunta katsoi, että Kennelliiton hallituksen 25.11.2022 asettama väliaikainen koe-, kilpailu- ja toimintakielto oli riittävä seuraamus. Seuraamusten vakavuus riippui siitä, miten moitittavia teot olivat, millainen on tekijän asema ja asiantuntevuus, ja miten kokenut hän on koira-alalla.

Lautakunta totesi ratkaisujensa perusteluissa muun muassa, että videoilla nähdyn koulutuksen tarkoitus ja tavoitteet olivat epäselvät. Ennakkoon suunnitellut koiran tavoitetason mukaiset ja asianmukaiset keinot tavoitteiden saavuttamiseksi puuttuivat. Kennelliiton alaisessa toiminnassa koiran koulutus ei saa olla kaulaimeen annettuja kipuimpulsseja, lyömistä, potkimista, karvoista tai korvista vetämistä, ilmassa roikottamista tai koiran vetämistä kahdesta hihnasta vastakkaisiin suuntiin.

Eettisen lautakunnan mukaan koiria käsitelleet henkilöt ovat toiminnallaan aiheuttaneet koulutettaville koirille tarpeetonta kipua, tuskaa ja kärsimystä. He ovat rasittaneet koiria kohtuuttomalla kouluttamisella ja liian kovakouraisella käsittelyllä.

Eettisen koulutuksen suorittaminen ja eettinen sitoumus ovat edellytys suojelukoiratoimintaan osallistumiseen

Edellytykseksi harrastuksen jatkumiselle tuli keväällä 2021 eettisen koulutuksen suorittaminen ja eettisen sitoumuksen allekirjoittaminen. Ensimmäinen eettinen koulutus järjestettiin Saksanpaimenkoiraliiton ja Suomen Palveluskoiraliiton maalimiehille ja kouluttajille huhtikuussa 2021. Eettiset ohjeet ja sitoumukset laadittiin yhdessä positiiviseen vahvistamiseen perustuvan kouluttamisen ja koirien käyttäytymisen tutkimuksen asiantuntijoiden kanssa. Toiminta käynnistyi uudelleen loppukesästä 2021. Eettisiä sitoumuksia on tällä hetkellä allekirjoitettu noin 2 200.

Eettisten ohjeiden ja sitoumusten sekä eettisen koulutuksen lisäksi Kennelliitto edellytti Suomen Palveluskoiraliittoa ja Saksanpaimenkoiraliittoa uudistamaan toimintojaan, jotta epäkohtiin voidaan puuttua nopeasti ja tehokkaasti heti, jos niitä havaitaan.

Jokaisella koiraharrastajalla on vastuu koirien hyvinvoinnista

Kennelliiton alaisuudessa on noin 70 koe- ja kilpailulajia, joissa on vuosittain yli 170 000 suoritusta. Kennelliitto odottaa jokaisen tuomarin, toimihenkilön ja harrastajan noudattavan kokeiden, kilpailujen ja testien sääntöjä ja ohjeita, ja kantavan vastuunsa omasta toiminnastaan. Jos koiraharrastuksen parissa tulee vastaan koirien hyvinvointia vaarantavaa käsittelyä, on jokaisen velvollisuutena puuttua siihen välittömästi.

Kennelliitolle voi tehdä ilmoituksen sääntörikkomuksesta sähköisen ilmoituksen verkkosivujen kautta.

Lähde: Suomen Kennelliitto ry