OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Sopivan koirarodun valintaan kannattaa käyttää aikaa

Agria Eläinvakuutuksen teettämän kyselytutkimuksen mukaan alle 40 prosenttia koiranomistajista valitsee koiransa rodun terveyden perusteella. Sen sijaan lähes puolelle koiranomistajista tärkeimmiksi valintakriteereiksi nousevat rodun luonteenpiirteet ja koiran koko.

Suomessa on tuoreimpien arvioiden mukaan 800 000 koiraa, joka tarkoittaa, että lähes joka kolmannessa suomalaisessa kotitaloudessa on koira. Vaikka useimmiten koira on monien onnellisten hetkien ja hyvänolon lähde, voi arki osoittautua haastavaksi sekä koiralle että omistajalle, jos omiin tarpeisiin sopivaa rotua ei valita huolellisesti.

Koiraa hankkiessa on hyvä selvittää, mitä tyypillisiä terveysongelmia rodussa esiintyy. Terveysriskit on hyvä tiedostaa, sillä mahdollinen sairastelu on koiralle stressaavaa. Koiran eläinlääkärikäynnit voivat käydä myös omistajalle kalliiksi – etenkin, jos koiraa ei ole vakuutettu tapaturmien ja sairauksien varalle.

Jopa 98 prosenttia kyselyyn vastanneista ilmoitti olevansa tietoisia siitä, että koirilla voi olla rotukohtaisia terveysongelmia. Tämä seikka huomioon ottaen on ehkä hieman yllättävää, että rodun terveyttä ei tutkimuksen mukaan aseteta etusijalle sopivaa koirarotua valittaessa.

Valitse omaan elämäntilanteesi sopiva rotu

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että koirien kanssa vietetty aika lisää ihmisten hyvinvointia. Koira auttaa muun muassa alentamaan stressitasoamme ja lisää usein omistajan fyysistä aktiivisuutta sekä sosiaalista kanssakäymistä. Terveysvaikutusten lisäksi koira tuo useimmiten runsaasti iloa ja onnellisia hetkiä omistajiensa elämään. Tilanne voi kuitenkin joskus kääntyä päälaelleen, jos hankit koiran, jonka rotuominaisuudet eivät sovi omaan elämäntilanteeseesi ja tarpeisiisi.

Päätös rodusta saattaa joskus syntyä pelkästään söpön ulkomuodon tai koon perusteella. Suloisen ilmeen, tuuhean turkin tai pienen koon taakse saattaa kuitenkin kätkeytyä haastava luonne tai ominaisuuksia, jotka osoittautuvat arjessa ongelmallisiksi. Useimmat rodut on alun perin jalostettu johonkin tiettyyn käyttötarkoitukseen, ja näin ollen rodun ominaispiirteisiin saattaa kuulua esimerkiksi vahva vartiointi-, metsästys- tai paimennusvietti.

Huomioi eri rotujen ominaispiirteet

Myös eri rotujen aktiivisuustasot vaihtelevat suuresti. Siinä missä yksi rotu tyytyy maltilliseen määrään aktivointia, toiset rodut saattavat vaatia paljon liikuntaa ja rodunomaista tekemistä pysyäkseen tyytyväisinä. Mikäli koiralle ei pystytä tarjoamaan sen vaatimia virikkeitä ja liikuntaa, koiran turhautuminen näkyy yleensä melko pian ongelmakäyttäytymisenä.

Koiran ja omistajan välisiä ongelmia syntyy usein silloin, kun omistaja yrittää tukahduttaa koiran luontaiset rotuominaisuudet. Siksi on hyvä miettiä, sopivatko koiran luontaiset ominaisuudet sinun elämääsi. Jos aiot kulkea päivittäin pitkiä lenkkejä tai käyt vaelluksilla, kannattaa ehkä suunnata katseet aktiivisiin rotuihin. Jos taas odotuksissasi on maltillisen liikuntatarpeen omaava koira, jolla on paljon mukavuudenhalua, metsästyskoiran tai aktiivisen paimenkoiran hankkiminen ei välttämättä ole hyvä ajatus.

Myös turkinhoitoon käytettävä aika ja kulut voivat yllättää runsasturkkisen rodun kanssa. Omistajana vastaat koiran hyvinvoinnista, ja siksi on tärkeää ottaa selvää, mitä kaikkea kyseinen rotu vaatii omistajaltaan.

Keskustele kasvattajien ja rodun harrastajien kanssa

Kotiläksyt on hyvä tehdä ennen koiran hankkimista. Internet tarjoaa paljon tietoa, jonka avulla on helppo kartoittaa itselle sopivia rotuja. Toinen tärkeä tietolähde ovat ihmiset, jotka elävät sinua kiinnostavien rotujen kanssa päivittäin. Ota yhteyttä rodun kasvattajiin ja harrastajiin esimerkiksi rotuyhdistyksen kautta ja tutustu rotuun huolella. Myös Suomen Kennelliitto tarjoaa apuaan sopivan rodun valintaan mm. hankikoira.fi -sivustolla.

Kuten niin monessa muussakin asiassa, hyvä valmistautuminen tarjoaa parhaan alun elämälle koiran kanssa.

Kyselyn toteutti maaliskuussa 2023 Xtreme Insight Agrian toimeksiannosta. Kyselyyn osallistui 810 suomalaista koiran- ja kissanomistajaa.

Lähde: Agria Eläinvakuutus.