OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Koira pääsi vapaaksi ja aiheutti tuhansien eurojen vahingot – kenen vakuutus korvaa?

Kuvaaja: Pixabay

Suuri osa Pohjola Vakuutukselle ilmoitetuista koirien aiheuttamista vahingoista on tapauksia, joissa koira on purrut henkilöä tai toista koiraa. Muita yleisiä korvaustapauksia ovat törmäämiset ajoneuvon kanssa ja ajoneuvojen naarmuttamiset.

Koiranomistajalle voi koitua yllättäviä menoja, joita lemmikkiä hankkiessa ei aina ole osattu ottaa huomioon. Sen lisäksi, että koira tarvitsee apua terveydellisiin ongelmiin, se voi tehdä tuhojaan niin omaisuudelle omistajan kotona kuin aiheuttaa vahinkoja muille henkilöille tai heidän omaisuudelleen. Tällöin vahingot voivat nousta jopa useisiin tuhansiin euroihin.

Yleisimpiä vahinkotapauksia ovat koirien puremisvahingot ja muut henkilövahingot, jotka koira on aiheuttanut esimerkiksi hyppäämällä henkilöä vasten.

– Ulkopuoliselle henkilöille tai heidän omaisuudelleen aiheuttamia vahinkoja korvataan joko koiralle otetun vakuutuksen vastuuvakuutuksesta tai koiran omistajan kotivakuutukseen kuuluvasta vastuuvakuutuksesta, kertoo Pohjola Vakuutuksen omaisuusvakuuttamisen tuoteasiantuntija Hannu Partanen.

Vahinko voidaan korvata vastuuvakuutuksesta silloin, kun vakuutettu on lain mukaan korvausvelvollinen vahingosta, ja vahinko on myös vakuutusehtojen mukaan korvattava.

Vastuuvakuutuksesta korvausten maksaminen edellyttää koiran omistajalta tuottamusta, eli huolimattomuutta tai laiminlyöntiä, kuten lain edellyttämä koiran kiinnipitovelvollisuus taajamassa, jonka seurauksena on tapahtunut vahinko.

– Tuottamus voi syntyä myös silloin, kun omistaja tuo koirapuistoon koiran, jonka tietää käyttäytyvän aggressiivisesti ihmisiä tai muita koiria kohtaan, Partanen sanoo.

Vahingon sattuessa yhteys omaan vakuutusyhtiöön mahdollisimman pian

Puremisvahinkojen lisäksi vastuuvakuutuksesta korvataan myös vahinkoja, kun koira esimerkiksi pääsee talutettaessa hyppäämään epähuomiossa jalankulkijan päälle, ja jalankulkijan kännykkä rikkoutuu pudotessa asfaltille.

Vahinkoja aiheuttaneet tilanteet ovat Pohjola Vakuutuksen tilastoissa usein koiran karkaamisen tai metsästyksen yhteydessä tapahtuneet, toisille koirille tai omaisuudelle aiheutuneet vahingot.

– Esimerkiksi irti päässeen koiran ja auton törmäyksessä tilanne on joka tavalla kurja. Usein lemmikki menehtyy tai ainakin loukkaantuu vakavasti ja tilanteessa saattaa aiheutua vahinkoa myös ajoneuvolle. Tällaisessa tapauksessa vastuuvakuutus korvaa ajoneuvoon tulleet vahingot. Lemmikkivakuutuksen hoitokuluvakuutus taas korvaa koiran hoitokuluja, Partanen kertoo.

Vahinkotilanteet eivät kuitenkaan ole aina aivan yksiselitteisiä, ja ne käsitellään aina tapauskohtaisesti.

– Vahingon sattuessa kannattaa olla mahdollisimman pian yhteydessä omaan vakuutusyhtiöön. Kun vahinko kuuluu vastuuvakuutuksen piiriin, niin vakuutusyhtiö huolehtii vahingonkorvausvastuun selvittämisestä ja asian hoitamisesta suhteessa vahingonkärsineeseen, Partanen neuvoo.

Lähde: Pohjola Vakuutus