OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Ilmalämpöpumppu tekee rikkoutuessaan pahimmillaan tuhansien eurojen vahingot – näin pidät laitteen toimintakunnossa

Pohjola Vakuutus saa vuosittain satoja vahinkoilmoituksia ilmalämpöpumppujen rikkoutumisista ja laitteiden aiheuttamista omaisuusvahingoista. Poistoputken tukkeuma on yksi yleisimmistä syistä ilmalämpöpumppujen aiheuttamiin vesivahinkoihin.

Ilmalämpöpumppujen aiheuttamat omaisuusvahingot ovat yleistyneet laitteiden suosion myötä. Pohjola Vakuutus on tilastoinut yksistään viime vuosien aikana tuhansia ilmalämpöpumppujen aiheuttamia vahinkotapauksia.

– Ilmalämpöpumppujen suosion kasvu näkyy myös vahinkotilastoissa. Suomessa on tätä nykyä jo yli miljoona ilmalämpöpumppua, mikä osaltaan selittää tehtyjen vahinkoilmoitusten määrää, Pohjola Vakuutuksen korvauspäällikkö Sini Kujala kertoo.

Ilmalämpöpumpun aiheuttamasta vesivahingosta maksettava vakuutuskorvaus nousee tuhansiin euroihin. Suurimmat vahingot aiheutuvat tyypillisesti silloin, kun vikaa ei havaita heti, esimerkiksi yöllä nukuttaessa tai keskellä päivää, kun koti on tyhjänä.

– Vesivahinkojen kustannukset ovat lähes poikkeuksetta vähintään 5 000 euroa, jos ilmalämpöpumpun aiheuttamassa vahingossa vettä pääsee seinän sisään ja lattiarakenteisiin. Näissä tapauksissa seuraa usein purkutöitä ja jälleenrakentamista, Kujala arvioi.

Yksi ikävimmistä asioista vesivahingon sattuessa on sen suuri vaikutus asumisviihtyvyyteen.

– Jos asunnossa ei ole mahdollista asua remontin aikana, koti-irtaimiston vakuutuksesta voidaan korvata myös lisääntyneitä asumiskustannuksia, kuten tilapäismajoitus. Edellytyksenä on se, että vahingon syy on vakuutusehtojen mukaan korvattava. Asennustyövirheistä aiheutuneita vahinkoja ei korvata kotivakuutuksesta, Kujala sanoo.

Huolla ilmalämpöpumppua säännöllisesti

Ilmalämpöpumppu pysyy tehokkaana ja toimintakuntoisena, kun sisäyksikön karkeasuodatin pidetään puhtaana. Säännöllinen, noin kerran kuukaudessa tehtävä puhdistus takaa laitteen normaalin toiminnan. Myös ulkoyksikön puhtaanapito on tärkeää.

– Esimerkiksi pöly ja lemmikkieläinten karvat voivat aiheuttaa ilmalämpöpumpun poistovesiletkun tukkeutumisen. Se on hyvä tarkistaa säännöllisesti mahdollisten tukosten varalta, Kujala kertoo.

Vesivahingon voi aiheuttaa myös poistoputken kallistuksiin liittyvä asennusvirhe tai se, että kondenssivesiletkun alle jätetty astia on täyttynyt vedestä ja letkun pää on jäänyt veden alle. 

– Kannattaa tarkistaa, että kondenssivesiletkusta pääsee poistumaan vettä vapaasti ja vesi ohjautuu oikeaan paikkaan, kuten maaperään tai viemäriin, Kujala neuvoo.  

Ilmalämpöpumppua huollettaessa tulee aina noudattaa laitteen valmistajan ohjeita eikä kaikkia huoltotoimenpiteitä kannata tehdä itse. Pohjola Vakuutuksella on tiedossaan tapauksia, joissa ilmalämpöpumppua korjannut omistaja on aiheuttanut toiminnallaan laitteen rikkoutumisen ja vesivahingon.

– Ilmalämpöpumpun lamellien puhdistaminen ja rikkinäisen laitteen huolto tulee jättää ammattilaisille, Kujala suosittelee.