OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Suomalaisautoilijat kannattavat uusia liikennekameroita – lähes 70 % kannattaa automatisoitua turvavöiden valvontaa

Suomalaisautoilijat kannattavat aiempaa tehokkaampia kameroita liikenneturvallisuuden valvonnassa,  selviää Nesteen teettämästä kyselystä*. Modernit, uuden sukupolven nopeusvalvontakamerat korvaavat asteittain vanhat liikennekamerat Suomen maanteillä.

Uusien liikennekameroiden ominaisuuksista kysyttäessä vastaajista jopa 68 % kertoo kannattavansa turvavöiden käytön valvontaa liikennekameroilla. Lähes saman verran (64 %) pitää hyvänä asiana, että myös kuljettajan puhelimen käyttöä valvotaan kameroilla. 

“Kyselyyn vastanneet suomalaisautoilijat ovat selkeästi uusien liikennekameroiden kannalla. Erityisesti turvavöiden valvonta sai kannatusta, sillä niiden käyttö lisää turvallisuutta kaikille autossa matkustaville”, kertoo Nesteen Suomen asemaverkoston myynnistä vastaava liiketoimintajohtaja Katri Taskinen. 

Vastaajat suhtautuvat myönteisesti entistä monipuolisempaan nykyteknologian mahdollistamaan valvontaan. “Samalla valvonnalla pitäisikin pystyä valvomaan monia eri asioita. Kaikki tieto irti niistä kuvista, kun kerran on saatavissa”, eräs vastaaja kommentoi.  

Avoimissa vastauksissa korostui myös autoilijoiden huomaama liika puhelimen käyttö. ”Puhelinta ei saa käyttää ajon aikana ja sillä siisti. Jos kameran kohdallakin on luuri kädessä, saa sakottaa”, toinen vastaaja sanoi. 

Kyselyyn vastanneista autoilijoista 30 % ei kannata liikennekameroita, koska niiden ajatellaan muun muassa aiheuttavan jarrutuksia ja siten heikentävän liikenteen sujuvuutta. Uusien liikennekameroiden avulla nopeuksia pystytään kuitenkin mittaamaan jopa 150 metrin päästä, jolloin äkkijarrutus kameran kohdalla ei enää kannata. 

Positiivista suhtautumista moderneihin liikennekameroihin selittää osittain se, että suomalaisautoilijat ovat yleisesti ottaen erittäin kiinnostuneita tieturvallisuudesta: yli 70 % kyselyyn vastanneista autoilijoista kertoi pitävänsä aihetta erittäin tärkeänä, ja yli puolet vastaajista (52 %) puhuu turvallisuusaiheista lähipiirinsä kanssa usein tai hyvin usein. 

“Tieturvallisuus on selkeästi kyselyyn vastanneille suomalaisautoilijoille sydämenasia. Turvallisuudesta huolehtiminen on keskeisessä roolissa myös liikenneasemillamme ympäri Suomen, ja haluamme siksi seurata aktiivisesti teillä liikkumista ja uusia tapoja tieturvallisuuden ylläpitämiseen”, Taskinen sanoo.

*) Nesteen toteuttamaan kyselyyn vastasi 245 Nesteen autoilijapaneelin jäsentä (otos 1 990, vastausprosentti 12 %) 21.‒30.8.2019 välisenä aikana.