OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Kolmannes mielenterveysongelmiin sairastunut pitää vapaaehtoistyön ja järjestöjen merkitystä ylläpitävänä voimana normaalin arjen elämiseen

5.12. vietetään kansainvälistä Vapaaehtoisten päivää. Jopa 40 % suomalaisista tekee vapaaehtoistyötä.

Tuoreen mielenterveysbarometrin mukaan mielenterveysongelmiin sairastuneista valtaenemmistö pitää vapaaehtoistyön merkitystä suurena.Mielenterveysongelmia itse kokeneista kolme neljäsosaa (76 %) on sitä mieltä, että järjestöjen ja vapaaehtoistyön tuella mielenterveysongelmiin sairastunut pystyy elämään normaalia elämää.Runsas kolmannes (37 %) heistä oli täysin ja käytännössä yhtä moni (39 %) jokseenkin tätä mieltä.

Omaisistakin yhtä moni (76 %) tunnustaa järjestöjen vapaaehtoistyön merkityksen asiassa.Saman tekee myös mielenterveysalan ammattilaisten enemmistö. Heistä 57 prosenttia jakaa tämän käsityksen.

Ammattilaisten enemmistön (53 %) mielestä vapaaehtoistyötä ja kolmannen sektorin tarjoamia mahdollisuuksia antaa mielenterveyspalveluita ei kuitenkaan ole otettu riittävästi huomioon Suomessa.

Mielenterveyden keskusliiton toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaanlakka pohtii mielenterveysbarometrin tuomaa viestiä:

– Tarvitsisimme lisää yhdessä ja yli hallintorajojen tekemisen kulttuuria. Yhteistyö on mennyt hyvään suuntaan, ammattilaisten lisäksi monissa sairaaloissa on paikalla yhdistysten henkilöitä, jotka auttavat arjen kiinni saamisesta sairaalassa olon jälkeen. On hyvä, että ammattilaisilla on tietoisuus vapaaehtoisten ja järjestötyön voimavarasta, joiden merkitys korostuu arjen kannattelussa. Tulos kertoo siitä, että järjestöillä ja vapaaehtoisilla on suuri merkitys sen varmistamisessa, että ammattilaisten tekemä hyvä hoitotulos siirtyy myös arkeen. 

Mielenterveyden keskusliiton kehitysjohtaja Janne Jalava:

– Ammattilaisten usko kolmannen sektorin toimijoihin ei ole yhtä suuri kuin mielenterveysongelmiin sairastuneiden tai heidän omaistensa, jotka ovat kokeneet tuen merkityksen käytännössä. Kolmannen sektorin täytyy tuoda päättäjille ja ammattilaisille näkyvämmäksi rooliamme. Tehtävämme ei ole korvata mielenterveyden hyvää hoitokulttuuria, vaan varmistaa hyvän hoitotuotoksen siirtyminen arkeen, ja sen arjen kannattelu. 

Lisätietoja mielenterveysbarometrista sekä sen kaikki tulokset löytyvät täältä