OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Ulkomaiset kasvikset voivat levittää uusia kasvien virustauteja kasvihuoneviljelmille

Ruokavirasto kartoitti kasvien viruksia yhteensä 26 ulkomaisesta, heinäkuussa 2019 myynnissä olleesta kasviserästä. Selvityksen mukaan ulkomaisten kasvisten mukana voisi levitä uusia virustauteja suomalaisille vihannesviljelmille. Koska virukset voivat helposti levitä vaikkapa käsissä, ei ulkomaisia kasviksia kannata tuoda vihannesviljelmälle edes eväänä. Kasveille tauteja aiheuttavat virukset eivät voi sairastuttaa ihmisiä, joten kasviksia voi aivan huoletta syödä.

Näytteitä otettiin viidessä eri kaupassa myynnissä olleista tomaateista, ananaskirsikoista, babypinaatista, vesi-, hunaja-, cantaloupe- ja galia-meloneista, kesä- ja myskikurpitsoista ja munakoisoista. Kartoitus oli kooltaan pieni, eikä anna kattavaa kuvaa kaikista mahdollisista kasviksiin liittyvistä riskeistä tai eri tuotteiden välisten riskien eroista. Kartoituksen tavoitteena olikin antaa vihannesviljelijöille lisää tietoa kasvisten mukana leviävistä viruksista.

Kurkunviljelijöiden varottava vesimeloneita

Merkittävin havainto oli espanjalaisten vesimelonien mukana leviävä kurkun vihermosaiikkivirus (CGMMV). Suomessa se uhkaa kasvihuonekurkkuviljelmiä.

”Virus leviää siementen kautta, mutta herkästi myös työntekijöiden käsissä, jos he ovat vaikkapa hiljattain syöneet eväinään melonia”, toteaa Ruokaviraston ylitarkastaja Jari Poutanen.

Kurkun vihermosaiikkiviruksen hävittäminen on vaikeaa, koska se on erittäin kestävä virus. Se voi säilyä jopa vuosia tartutuskykyisenä kasvijätteessä, työvälineissä, maassa ja vedessä. Virusta on silloin tällöin havaittu kasvihuonekurkkuviljelmiltä myös Suomessa aina 1960-luvulta lähtien ja on aina aiheuttanut merkittäviä satotappioita.

Virusta ei ole luokiteltu karanteenituhoojaksi, joten sen torjuminen jää viljelijän omalle vastuulle. Myytävissä kurkun taimissa sitä ei kuitenkaan saa olla.

Tomaateissa pepinon mosaiikkivirusta

Hollantilaisista, marokkolaisista ja espanjalaisista tomaateista löydettiin pepinon mosaiikkivirusta (PepMV). Tutkimuksessa ei kuitenkaan selvinnyt, oliko kyseessä viruksen lievä vai haitallinen kanta. Viruksen lievää kantaa käytetään joissakin maissa kasvien ”rokottamiseen” eli suojaamiseen haitalliselta kannalta.

Tämänkin viruksen torjuminen on viljelijän omalla vastuulla.

Ananaskirsikalla uusia viruksia

Kolumbialaisista ananaskirsikoista löydettiin mahdollisesti kokonaan uusi tobamovirus tai sitten tupakanmosaiikkiviruksen harvinaisempi muoto. Niistä löydettiin myös Bromoviridae-heimoon kuuluva virus, joka voi olla Potato yellowing virus PYV tai jokin muu saman heimon virus. PYV:tä tiedetään esiintyvän Etelä-Amerikassa juuri ananaskirsikalla. Näiden virusten merkitystä suomalaisen vihannestuotannon kannalta ei kuitenkaan tiedetä.

Kasviviruksia tunnetaan erittäin paljon ja niistä monet voivat aiheuttaa merkittäviä satotappioita. Viljelijöiden kannattaa ehkäistä virusten leviäminen viljelmälle pesemällä ja desinfioimalla esimerkiksi kädet, työvaatteet, työvälineet ja vihannesten keruuseen ja kuljetukseen käytettävät laatikot.

Kansainvälinen kasvinterveysvuosi 2020

Yhdistyneiden Kansakuntien Elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n päätöksellä vuonna 2020 vietetään kansainvälistä kasvinterveysvuotta. Kasvintuhoojat voivat aiheuttaa huomattavia taloudellisia tappioita ja heikentää sadon määrää ja laatua uhaten ruoan saatavuutta.