OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Kuva: pexels.com

Sitra selvitti, mitä suomalaiset haluavat tehdä koronan jälkeen – sukujuhlat päihittävät ulkomaanmatkat

Minkälaisia tapahtumia suomalaiset ovat odottaneet eniten akuutin koronakriisin jälkeiseltä ajalta? Asiaa kysyttiin Sitran teettämässä ja toukokuussa toteutetussa kyselytutkimuksessa. Tulos on selvä: kahden koronarokotteen saamisen jälkeen suomalaiset ovat halukkaita pääsemään erityisesti sukujuhliin. Tätä mieltä ovat erityisesti vanhempien ikäluokkien naiset sekä hyvin toimeentulevat vastaajat. Muita odotettuja tapahtumia ovat yleisötapahtumat kuten luennot, elokuvat ja konsertit sekä ravintolaillat. Urheilutapahtumat, ulkomaanmatkat sekä erilaiset festivaalit jäivät kyselyssä selvästi sukujuhlien taa.

Enemmistö olisi valmis rajoittamaan rokottamattomien ja testaamattomien liikkumista ja palvelujen käyttöä

Tutkimuksessa selvitettiin myös, mitä suomalaiset ajattelevat koronarajoitusten purkamisesta ja siitä, minkä tahon rajoitusten soveltamisesta tulisi päättää. Selvä enemmistö (61 prosenttia) suomalaisista haluaisi, että aluehallintoviranomaiset päättäisivät oman alueen koronarajoituksista. Maan hallituksen päätöksiä rajoituksista toivoi vain 14 prosenttia.

Enemmistö olisi valmis rajoittamaan rokottamattomien ja testaamattomien liikkumista ja palvelujen käyttöä
Enemmistö 18—79 –vuotiaista suomalaisista (59 prosenttia) sallisi negatiivisen koronastatuksen saaneille henkilöille vapaan liikkumisen ja palveluiden käytön Suomessa. Eri mieltä asiasta on 28 prosenttia vastanneista. Negatiivinen koronastatus tarkoittaa esimerkiksi todistusta rokotteista, tuoretta negatiivista koronatestitulosta tai sairastettua koronatautia. Ajatuksen kannatus on suurinta 18—34 –vuotiaiden (65 prosenttia) ja miesten (63 prosenttia) keskuudessa sekä Helsinki-Uudenmaan alueella (62 prosenttia). Kannatus on muita ryhmiä matalampaa niiden keskuudessa, joiden taloudellinen tilanne on oman arvion mukaan heikoin (47 prosenttia) sekä vasemmistoliiton kannattajien keskuudessa (46 prosenttia).

Vastanneista 73 prosenttia oli itse suostuvainen koronapikatestiin ennen ravintolaan tai tapahtumaan menemistä.

Selkeää tiedottamista

Suomalaiset haluavat saada tietonsa koronarajoituksista varsin perinteisiä kanavia pitkin. Kyselyn mukaan selkeästi mieluisimmat tavat saada tietoa koronarajoituksista ovat TV, radio, sanomalehdet (44 prosenttia) sekä henkilökohtaisesti saatu tieto asiasta tekstiviestillä tai sähköpostilla (36 prosenttia). Mitä iäkkäämmästä henkilöstä on kyse, sitä useammin hän kannattaa perinteisiä joukkoviestimiä. Suomi.fi –palvelu saa eniten kannatusta nuorimpien vastaajien keskuudessa (12 prosenttia).

Kysely on osa Sitran koronapandemian aikana tekemien nopeiden kokeilujen, selvitysten ja kyselytutkimusten sarjaa, joiden tavoitteena on talouden turvallinen avaaminen ja varautuminen tuleviin kriiseihin yhteiskunnan kehityskohteita tunnistamalla. Tulokset ovat osa laajempaa kyselytutkimusta, jonka seuraava osa julkistetaan heinäkuun alussa.

Lähde: Sitra