OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Kuva: pexels.com

Koronan vaikutukset näkyvät asumisessa: Lähes 70 prosenttia nuorista unelmoi omakotitalosta

Lohjalla vietettiin Asuntomessuja 9.7.–8.8.2021. Messujen yhteydessä julkistettiin myös uusin Asumisen ihanteet -tutkimus. Tulokset paljastavat, että luonnon merkitys osana hyvinvointia on noussut etenkin nuorten keskuudessa.

Asuntomessut toteuttaa vuosittain Asumisen ihanteet -tutkimuksen, jossa seurataan suomalaisten asumisen unelmia ja tarpeita. Koronavuoden mukanaan tuomat muutokset näkyvät tutkimustuloksissa vahvimmin alle 25-vuotiaiden kohderyhmässä, jossa arvostus luontoa kohtaan on noussut vuodessa yli neljänneksellä. Vuonna 2020 67 prosenttia alle 25-vuotiaista aikuisista piti luontoa merkittävänä hyvinvoinnin kannalta, mutta vuonna 2021 jo 93 prosenttia oli tätä mieltä. Yhä harvemmalle nuorelle riittää kaupunkiympäristön luonto. Kaupunkiympäristön luonto riittää enää vain 24 prosentille vastaajista, kun vielä viime vuonna prosenttiluku oli 59. Kiinnostus itse tai itselle rakennettuun on myös vahvistunut. Omakotitalo on 68 prosentille alle 25-vuotiaista ihanneasumisen muoto.

Kun tarkastellaan kaikkia tutkimukseen vastanneita ikäryhmiä, voidaan todeta, että tyytyväisyydessä asumiseen ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia viimeisen vuoden aikana. Asumiseen liittyvät ihanteet ovat luonteeltaan hitaasti muuttuvia ja suhteessa elämäntyyliin ja -tilanteeseen. Vuoden 2021 tutkimuksessa vain kolme prosenttia kertoo olevansa omaan asuinalueeseensa melko tai erittäin tyytymätön. Lähes puolet tutkimukseen vastanneista on jopa erittäin tyytyväisiä alueeseensa, mutta toisaalta puolet haaveilee kodinvaihtamisesta.

Kodin seinien sisällä tapahtuu paljon. Kolmasosalla on jatkuvasti käynnissä jokin kodin muutosprojekti. Jopa 75 prosenttia kertoo seuraavansa jotain asumiseen tai kodin muokkaamiseen liittyvää kanavaa: tyypillisimmin TV-ohjelmia, ystävien projekteja, Instagramia tai asuntojen välityssivustoja.

Mitä suomalaiset sitten kotiinsa toivovat? Oma sauna pitää paikkansa haavelistan kärjessä: sen haluaisi 83 prosenttia vastaajista ja 64 prosentilta se jo löytyy. Koronan vaikutus näkynee siinä, että erillisten tilojen ja huoneiden toive on vahvistunut vuoden 2020 tutkimukseen verrattuna; toivelistan kärjestä löytyvät muun muassa vaatehuone, kodinhoitohuone ja työhuone.

Yhtä yhteistä asumisen unelmaa suomalaisilla ei tutkimuksen perusteella ole, sillä asumiseen liittyvät toiveet ovat elämäntyyliin ja -tilanteeseen sidottuja. Opiskelijan asunnolta odotetaan eri asioita kuin nuoren parin yhteiseltä asunnolta tai lapsiperheiden kodilta.

Lähde: Asuntomessut