OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Kuva: pexels.com

Tuore selvitys paljastaa suomalaisen elintarvikeviennin vahvuudet, kehittämistarpeet ja tulevaisuuden mahdollisuudet

Suomen elintarvikealan kansainvälistymistä koskeva strategia ja globaali markkinapotentiaalianalyysi ovat valmistuneet. Nämä ovat syntyneet elintarviketeollisuuden yritysten, keskeisten sidosryhmien ja Business Finlandin yhteistyöllä. Kokonaisuus on konkreettinen näkemys Suomen elintarvikeviennin tilasta, tulevaisuuden kehitystarpeista ja markkinoilla vallitsevista mahdollisuuksista.

Strategiadokumentti määrittelee Suomen elintarvikeviennin vision ja strategian vuoteen 2030. Siinä todetaan, että Suomen tulee nostaa kunnianhimon tasoa elintarvikeviennissä, kuten useat EU-maat ovat tehneet jo pitkään. Tarkoituksena on inspiroida keskustelua alan toimijoiden kesken ja auttaa heitä yhdessä suuntaamaan tarvittavia toimenpiteitä elintarvikeviennin kansalliseksi kehittämiseksi.

Suomen elintarvikeviennin edistämisen historia laajemmin toteutettuna on verrattain lyhyt. Elintarvikevientiin alettiin voimakkaammin panostaa julkisia resursseja Suomessa vasta Venäjän markkinoiden osin sulkeuduttua vuonna 2014. Ruokaviennin edistäminen lisää yritysten kasvua, kilpailukykyä, tuotteiden lisäarvoa ja työpaikkojen määrää Suomessa. Koska kotimainen kulutus ei ole kasvanut, niin elintarvikeviennillä on suuri strateginen merkitys suomalaisten elintarvikeyritysten kasvulle sekä koko Suomen kansalliselle omavaraisuudelle ja turvallisuudelle.

Suomessa maatilojen taloudellinen tilanne on hälyttävä ja suuri määrä maatiloja uhkaa lopettaa toimintansa huonon kannattavuuden vuoksi. Business Finlandin mukaan ilman vahvaa kotimaista alkutuotantoa Suomi menettää ainutlaatuisen kansallisen ruokaprofiilin ja sen tuomat kilpailuedut. Vientimenestys on siksi tärkeää alkutuotannollemme ja se luo vahvan pohjan koko elintarvikeketjun menestykselle. Pelkkä kotimarkkinalla pysyminen ei selvityksen mukaan ole mahdollista.

Suomesta vastuullisen ruuan arvoketjun edelläkävijä

Strategian asettaman vision mukaan Suomella on tulevaisuudessa kansainvälisesti tunnettu ruokaprofiili, joka pohjautuu puhtaaseen luontoon, puhtaisiin raaka-aineisiin, vastuulliseen tuotantoon, avoimeen tiedonjakoon ja hyvään yhteistyöhön toimijoiden välillä. Suomi voi olla ensimmäinen maa maailmassa, jolla on täysin läpinäkyvä, turvallinen ja vastuullinen ruoan arvoketju.

– Suomen kansallisia vahvuuksia, kuten koko tuotantoketjun turvallisuutta ja valvontaa sekä puhtaita kasvuolosuhteita hyödynnetään tehokkaasti luomaan kasvua, kilpailukykyä ja arvonluontia elintarvikeviennin tukemiseksi, toteaa projektiryhmässä mukana ollut Food from Finland -ohjelman ohjelmajohtaja Esa Wrang.

Elintarviketeollisuuden loikka vaatii kuitenkin panostamista. Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Csaba Jansik toteaa, että jalostusarvon nostaminen on olennaista viennissä ja panostukset kannattaa kohdistaa tarkasti määriteltyihin tuoteryhmiin, sekä oikeille kohdemarkkinoille ja -ryhmille.

– Tarvitsemme tuoteryhmien ja kohdemarkkinoiden tutkittuun tietoon perustuvaa priorisointia. Vahvuuksiamme ovat selkeästi niin maitotaloustuotteet, siipikarjan liha, kauratuotteet ja alkoholijuomat. Lisäksi sianlihalla, marjatuotteilla ja kalatuotteilla on merkittävä rooli. Kasviproteiinituotteilla on myös yhä kasvavaa markkinapotentiaalia, hän luettelee.

Suomelle tärkeitä kasvumarkkinoita ovat Ruotsi, Saksa, Ranska, Kiina, Etelä-Korea ja Japani. Muilla markkinoilla on asiantuntijoiden mukaan näitä tukeva rooli. Mikko Käkelä Elintarviketeollisuusliitosta painottaa, että Suomi tarvitsee elintarvikevientiin pitkäjänteistä suunnitelmaa, jatkuvuutta ja resurssien selkeää lisäämistä.

– Odotan myös päättäjiltä selkeitä päätöksiä ja konkreettisia toimenpiteitä, jotta voidaan mahdollistaa elintarvikeviennin tukeminen, sen kehittyminen ja pitkäaikainen vaikuttavuus. Vientiin tulee nyt panostaa, lisäämällä vientiin käytettäviä resursseja, varmistamalla riittävä tuki yrityksille sekä koordinoimalla hankkeita, jotta saavutetaan vaikuttavuus, hän toteaa.

Lähde: Business Finland