OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Kuva: Topias Dean, Sitra

Sitran uudet työkalut auttavat hahmottamaan Ukrainan sodan vaikutusten kokonaiskuvaa

Venäjän hyökkäys Ukrainaan järkytti ja synkensi tulevaisuusnäkymiä. Tulevaisuutta hämärtää yhtäkkiä suuri määrä uusia epävarmuustekijöitä. Sekavassa ja sumuisessa tilanteessa on yhä tärkeämpää tarkastella muutosten kokonaiskuvaa ja paikkoja, joissa tulevaisuuteen voi vaikuttaa. Sitra on julkaissut Ennakointia Ukrainan sodan vaikutuksista -verkkojulkaisun, joka kokoaa yhteen sodan vaikutuksia, epävarmuustekijöitä sekä tulevaisuuden vaihtoehtoja 5–10 vuoden aikajänteellä. Lisäksi julkaisu tarjoaa työkaluja, joiden avulla voi saada paremmat valmiudet toimia yllätysten maailmassa. Työkalut soveltuvat niin organisaatioiden, yritysten kuin yksittäisten ihmisten käyttöön.

Ennakointia Ukrainan sodan vaikutuksista -julkaisu sisältää megatrendien mukaan jäsennellyn tulevaisuustaulukon. Taulukkoon on koottu 15 Ukrainan tilanteeseen liittyvää epävarmuutta ja muuttujaa, joita on oleellista katsoa Suomen tulevaisuuden kannalta. Jokaiseen muuttujaan liittyy muutama erilainen tulevaisuuden vaihtoehto. Tulevaisuustaulukon kokoamista on ohjannut kysymys, mitkä ovat keskeiset Ukrainan kriisiin liittyvät epävarmuudet, joissa voidaan tunnistaa vaihtoehtoisia kehityssuuntia? Taulukon pohjalta kuka tahansa voi luoda skenaarioita eli kuvauksia erilaisista tulevaisuuden tiloista ja tapahtumista. Niiden tarkoituksena on auttaa kuvittelemaan tulevaisuuden erilaisia mahdollisia vaihtoehtoja sekä miettimään, mitä toimia pitäisi tehdä juuri nyt.

– Sota kääntää katseet ymmärrettävästi tähän päivään ja välittömiin vaikutuksiin. Voi tulla tunne, että asioihin ei pysty vaikuttamaan. Samalla monella on suuri tarve tietää, mitä voisi mahdollisesti tapahtua, miten tilanne kehittyy. Haluamme tarjota sekä muutoksen kokonaiskuvaa että työkaluja, jotka auttavat toimimaan tässä hetkessä paremman tulevaisuuden eteen, sanoo ennakointi- ja strategiajohtaja Katri Vataja Sitran tiedoteessa.

Sotatilanteessa uhkakuvat korostuvat. Niiltä ei pidä kuitenkaan sulkea silmiään, vaan ne pitää kohdata ja ajatella läpi. Uhkien lisäksi tässä hetkessä on paljon valinnan paikkoja sekä mahdollisuuksia vauhdittaa toivottavia muutoksia. Megatrendien kautta tarkasteltuna sota herättää muun muassa seuraavanlaisia kysymyksiä, joista pitäisi keskustella esimerkiksi nyt kehysriihenkin yhteydessä: Miten uudistamme energian ja ruoantuotannon kestäväksi? Miten geopoliittiset valtasuhteet kehittyvät? Miten vahvistamme luottamusta ja vähennämme eriarvoisuutta? Miten talous toimii muutosvoimana? Miten teknologia tukee demokratiaa ja rauhaa?

– Käsittelemme julkaisussa monia epämiellyttävältä tai pelottavalta tuntuvia vaihtoehtoja. Tavoitteena ei ole pelotella, vaan auttaa tunnistamaan nykyhetkessä tarvittavia toimenpiteitä sekä myös toivoa luovia mahdollisuuksia. Vaikka juuri nyt tuntuu toivottamalta ja vaikealta nähdä, miten asioihin voi vaikuttaa, pitkän tähtäimen ottaminen vahvistaa toimijuutta ja avaa näkymiä valinnan paikkoihin. Moni aiemmin mahdottomalta tuntunut asia tuntuu mahdolliselta. Voimme edelleen vaikuttaa siihen, millaiseksi tulevaisuus muotoutuu, Vataja korostaa.

Lähde: Sitra