OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Kuva: House of Lapland

Lapin muuttajapotentiaali kasvussa – Lappi houkuttaa asuinpaikkana yli 600 000 suomalaista

Lappi houkuttelee yhä useampaa asuinpaikkana. Lapin muuttajapotentiaalia kartoittava seurantatutkimus paljastaa, että 22 prosenttia 18–59-vuotiaista suomalaista olisi kiinnostunut muuttamaan Lappiin. Vielä puoli vuotta sitten kiinnostuneita oli neljä prosenttiyksikköä vähemmän. Kolmannes kiinnostuneista arvio muuttavansa joskus Lappiin pysyvästi tai väliaikaisesti.

Tutkimuksen mukaan Lappi ja Lapin kunnat tunnetaan verrattain hyvin ja Lappiin asuinpaikkana liitettävät mielikuvat ovat aiempaa myönteisempiä. Lapin vetovoima perustuu pitkälle luontoon, vapaa-aikaan ja elämän laatuun. Myönteisintä suhtautuminen Lappiin muuttoon on edelleen nuorilla, alle 40-vuotiailla, pohjoissuomalaisilla. Lappi on yksi Suomen vetovoimaisimmista muuttomaakunnista myös Muuttohalukkuus Suomessa -tutkimuksen mukaan.

Luonto ja elämänlaatu vetovoimatekijöinä

Tärkeimpiä syitä Lappiin muutolle ovat halu asua lähempänä luontoa, parempi tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä sekä asumisen kohtuuhintaisuus. Muuttopäätöstä hidastavat kuitenkin mielikuvat verrattain heikoista työ- ja opiskelumahdollisuuksista, palveluiden puutteesta sekä alueen elinvoimaista. Kriittiset mielikuvat ovat kuitenkin aiempaa positiivisempia. Myönteisemmin arvioidaan muun muassa vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksia, Lapin työvoiman osaavuutta, peruskouluja ja tietoliikenneyhteyksiä, kulttuuritarjontaa, ylipäänsä palvelujen monipuolisuutta, opiskelumahdollisuuksia ja työmarkkinoita.

Lappi houkuttelee erityisesti väliaikaisena etätyöskentelypaikkana ja sesonkityöpaikkana. Lähes puolet vastanneista olisi kiinnostunut tulemaan Lappiin etä- tai sesonkitöihin. Myös kiinnostus Lappia kohtaan vakituisena asuinpaikkana on hieman kasvanut. Etä- ja sesonkityössä houkuttelevimpina nähdään matkailukunnat Rovaniemi, Kittilä ja Inari.

Myös mielikuvat Lapista opiskelupaikkakuntana ja yrityksen sijaintipaikkana ovat kehittyneet positiivisesti.

– Nämä ovat hyviä uutisia! Näinkin suuri muutos mielikuvissa ja muuttokiinnostuksessa puolen vuoden aikana oli positiivinen yllätys. Maakunnan elinvoiman takia on tärkeää, että positiivinen kehitys jatkuu edelleen. Tärkeintä on tietysti kasvattaa pysyvästi muuttavien joukkoa, mutta myös sesonkitöistä kiinnostuneiden joukko on merkittävä monella alalla. Etätyössä näyttäsi olevan kysymys lähinnä pidemmästä matkailuviipymästä, toteaa House of Laplandin tiedotteessa toimitusjohtaja Sanna Tarssanen.

Muuttajien määrän ennustetaan kasvavan

Suomalaisista 5 prosenttia arvioi tulevaisuudessa muuttavansa Lappiin pysyvästi tai väliaikaisesti. Lisäksi etätöihin Lappiin arvio tulevansa 2 prosenttia vastanneista. Tämä tarkoittaa yhteensä yli 190 000 suomalaista. Kasvua puolen vuoden takaiseen on kaksi prosenttiyksikköä.

Muuttopäätös on myös aiempaa lähempänä. Lappiin muuttavista 39 prosenttia arvioi muuttavansa vuoteen 2026 mennessä, 50 prosenttia vasta myöhemmin. Mikäli vastaajat toteuttavat aikeensa, tarkoittaa se yli 54 000 uutta lappilaista seuraavan viiden vuoden aikana. Lappiin muutti Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna lähes 9 500 suomalaista.

Potentiaalisimpia muuttajasegmenttejä ovat Lappimieliset nuoret

Lappimielisiin nuoriin kuuluu muita ryhmiä enemmän nuoria ja opiskelijoita. Heillä on positiivinen kuva Lapista ja jonkin verran kiinnostusta Lappiin muuttamista kohtaan. He asuvat suurimmaksi osaksi kerrostalossa, mutta arvostavat luonnonläheisyyttä ja maaseutumaista asumista. Lappimieliset nuoret kokevat myös ravintoloiden, kauppojen ja kulttuuripalveluiden läheisyyden tärkeänä. Lappi houkuttelee heitä jonkin verran opiskelupaikkana, ja he pitävät myös yrityselämän mahdollisuuksia Lapissa verrattain lupaavina. Lappimieliset nuoret voisivat kuvitella muuttavansa Lappiin jossakin vaiheessa.

Lappia ihannoivat perinteikkäät ovat pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvia luonnosta ja maaseutumaisesta asumisesta pitäviä henkilöitä. He arvostavat turvallisuutta ja tasaista elämää ja he ovat keskimääräistä harvemmin korkeasti koulutettuja tai yksineläjiä. Heille Lappi näyttäytyy positiivisten mahdollisuuksien ja mielekkään tekemisen maakuntana, jossa on vetovoimaisia kuntia ja kaupunkeja, riittävä palvelutaso ja mahdollisuuksia yrittää. Lappi houkuttelee vakituisena asuinpaikkana ja he voisivat muuttaa Lappiin jossakin vaiheessa.

Lähde: House of Lapland