OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

unsplash.com

Lähes 10 000 yrittäjää vastasi: Monipaikkaisuus vaikuttaa joka viidennen yrittäjän toimitilatarpeisiin

Yrittäjistä 21 prosenttia raportoi, että mahdollisesti lisääntyvä etätyö vaikuttaa sen toimitilatarpeisiin. – Monipaikkaisuus on suuri mahdollisuus maaseutumaisten ja mökkikuntien elinvoiman virkistämiseksi. Se myös voi parantaa yritysten työvoiman saatavuutta, sanoo elinkeinopolitiikan asiantuntija Henrik Wickström Suomen Yrittäjistä.

IROResearch kysyi yrittäjiltä Yrittäjien kuntabarometri -kyselyssä yrittäjien mielipiteitä yrityksen kotikunnan toiminnasta. Kysely tehtiin 1.2.–4.4.2022. Siihen vastasi 9 564 yrittäjää eri puolilta Suomea.

Niistä yrittäjistä, joilla oli vaikutuksia toimitilatarpeisiin, 44 prosenttia vastasi, että tilojen tarve ei silti vähene. Yrittäjistä 24 prosenttia vastasi, että vähenee vähän ja 12 prosenttia, että vähenee merkittävästi.

– Juuri nyt eletään mökki- ja kesälomakautta. Lisääntyvä monipaikkatyö voi pidentää yrittäjien ja työntekijöiden läsnäoloa mökkipaikkakunnilla, Wickström lisää.

– Kuntien kannattaa nyt aidosti miettiä, että miten he voivat hyödyntää monipaikkaisuutta ja hybridityötä. Fiksu kunta miettii, miten lisätä monipaikkaisten työntekijöiden osallisuuden kokemusta, ja mahdollistaa, että monipaikkaiset yrittäjät ja työntekijät voivat verkostoitua ja saada tukea myös toisen kotipaikkakunnan elinkeinopalveluista, johtaja Harri Jaskari Suomen Yrittäjistä sanoo.

Monipaikkatyö vauhdittaa työvoiman saatavuutta. Mahdollisuus etätyöhön voi olla myös yritykselle kilpailuvaltti.

– Monipaikkaisuus avaa esimerkiksi maaseudun yrittäjille uusia mahdollisuuksia. Jos esimerkiksi perheenjäsen voi tehdä etätöitä, hänen ei tarvitse muuttaa työn perässä muualle, Wickström sanoo.

– Etätyötä voi hyödyntää tieto- ja toimistotyössä, mutta valmistava teollisuus ja palveluntuottajat pääasiassa tarvitsevat työpanoksen työpaikalla, Wickström lisää.

Kaikista vastaajista 12 prosenttia kertoi, että monipaikkaisuuden myötä ei ole tarvetta investoida nykyisiin toimitiloihin. Pienempiin toimitiloihin voi siirtyä 6 prosenttia yrittäjistä ja 5 prosenttia aikoo hyödyntää toimistohotelleja.

Työnantaja päättää, missä töitä tehdään

Keväällä Suomen Yrittäjien Työelämägallup osoitti, että etätyö on lisännyt työelämässä olevien mukaan työn itsenäisyyttä, työn tuottavuutta ja vähentänyt sairauspoissaoloja.

– Etätyön mahdollistumisen myötä into etätyöhön ei ole vähentynyt, mutta sitoutuminen työnantajaan on vahvistunut. On silti tärkeä muistaa, että työnantajalla on päätösvalta, miten ja missä töitä tehdään, Jaskari sanoo.

Suomen Yrittäjät on laatinut ohjeistuksen siitä, mitä työnantajan on huomioitava, kun yrityksessä tehdään etätöitä.