OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

unsplash.com

Valtimoiden jäykkyys nuoruudessa voi aiheuttaa kohonnutta verenpainetta ja insuliiniresistenssiä nuorilla aikuisilla sekä kakkostyypin diabetesta keski-ikäisillä

Valtimoiden jäykistymistä tulisi seurata verisuonitautien sekä metabolisten sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa nuoresta pitäen, uusi Hypertension-tiedelehdessä julkaistu katsausartikkeli osoittaa.

Kohonnut verenpaine ja liikalihavuus ovat yhä yleisempiä kaikkialla maailmassa huolimatta useista painonpudotukseen, liikunnan lisäämiseen ja paikallaanolon vähentämiseen tähtäävistä toimenpiteistä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa maan sydänsäätiö on peräänkuuluttanut lisätutkimusta, jotta liikalihavuuden ja kohonneen verenpaineen aiheuttamaa taakkaa terveydelle saataisiin pienennettyä.

Valtimoiden jäykkyyden on havaittu olevan merkittävä sydän- ja verisuonitauteja sekä kuolleisuutta ennakoiva tekijä keski-ikäisten ja vanhempien aikuisten keskuudessa. Tällä hetkellä onkin meneillään useita aikuisväestöön keskittyviä kliinisiä kokeita, joissa tutkitaan, onko valtimoiden jäykistymiskehitystä mahdollista kääntää. Lapsilla, nuorilla ja nuorilla aikuisilla esiintyvää valtimoiden jäykkyyttä ei kuitenkaan ole pidetty yhtä tärkeänä sydän- ja verisuonitauteja ja keski-iässä tapahtuvan kuoleman ennakoijana. Yksi syy tähän on pitkittäistutkimusten vähyys ja toistuvien mittausten tarve suhteellisen terveessä kasvavassa väestössä.

Valtimoiden jäykkyyden kliinistä hyötyä varhaisten verisuonitautien ja metabolisten sairauksien riskitekijänä ei myöskään lastenlääketieteen piirissä juuri tunneta. Nyt julkaistussa katsausartikkelissa vedettiin yhteen viimeaikaisia havaintoja suuresta murrosikäisillä toteutetusta prospektiivisesta tutkimuksesta sekä keski-ikäisten parissa toteutetusta tutkimuksesta, joissa valtimoiden jäykkyyden merkitys kohonneen verenpaineen, ylipainon ja liikalihavuuden, insuliiniresistenssin, dyslipidemian ja kakkostyypin diabeteksen riskitekijänä korostui. Valtimoiden jäykistymisen riskitekijöitä nuorilla ovat äidin raskaudenaikainen tupakointi, nuorten varhainen tupakointi, korkea suolan saanti, perintötekijät, liikalihavuus ja lapsuudessa alkanut verenpaineen kohoaminen.

– Valtimoiden jäykistyminen nuoruudessa näyttää olevan hienovarainen ja vaivihkainen, mutta silti voimakas riskitekijä, joka voi aiheuttaa muutoksia verenpaineessa ja aineenvaihdunnassa. Näistä puolestaan voi saada alkunsa tapahtumasarja, joka lopulta johtaa sairastumiseen, kuten kakkostyypin diabetekseen tai ennenaikaiseen elinten vaurioitumiseen. Tästä syystä potilastyötä tekevien lääkäreiden, lastenlääkäreiden, kansanterveyden asiantuntijoiden ja päättäjien pitäisi etsiä keinoja hoitaa ja vähentää valtimoiden jäykistymistä ja mahdollisesti kääntää taudin kehityskulku erityisesti nuoruusiässä. Nuoruusiässä toteutetut interventiot voivat vähentää korkean verenpaineen ja metabolisten sairauksien ilmaantuvuutta myöhemmällä iällä, mutta asiaa pitää tutkia vielä tarkemmin, tukija Andrew Agbaje Itä-Suomen yliopistosta sanoo.  

Tutkimusta tukivat Jenny ja Antti Wihurin säätiö, Suomen Kulttuurirahaston keskusrahasto ja Pohjois-Savon aluerahasto, Orionin tutkimussäätiö, Aarne Koskelon säätiö, Antti ja Tyyne Soinisen säätiö, Paulon säätiö, Yrjö Jahnssonin säätiö, Paavo Nurmen säätiö sekä Sydäntutkimussäätiö.