OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Euroopan unioni: Valmisteilla lyijynkäytön totaalikielto ammuksissa ja kalastusvälineissä

EU-komissio on pyytänyt Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) valmistelemaan rajoitusesityksen lyijyn totaalikieltoon metsästyksessä, urheiluammunnassa sekä kalastuksessa. Pyyntö pohjautuu ECHAN aikaisempaan kosteikkoja koskevan lyijynkäytön rajoitusesityksen valmistelussa syntyneeseen tausta-aineistoon.

Euroopan unionissa on jo vuosia mietitty rajoituksia lyijyn käyttöön. Vuonna 2017 valmistui ECHAN nykyinen kosteikkoalueita ja vesilintujen metsästystä koskeva lyijynkäytön rajoitusesitys. Se kieltäisi lyijyn käytön kaikilla Ramsar-kosteikkomääritelmän mukaisilla kosteikoilla Euroopan Unionin alueella. Valmisteilla oleva uusi rajoitusesitys kieltäisi kosteikkoalueiden lisäksi lyijyn käytön metsästys- ja urheiluammunnassa käytännössä kokonaan.

Rajoitusten painopiste vesilinnuista kaikkiin eläimiin

Metsästäjäliitto pitää nykyistä lyijyn käyttökieltoa varsinaisilla kosteikoilla perusteltuna, mutta näkee ongelmana esityksen kosteikkomääritelmän, koska se kattaisi näkyvien vesialueiden lisäksi kaikki turvemaat, eli noin 75% Suomen pinta-alasta. Esitystä on tarkoitus käsitellä EU:ssa vielä tänä syksynä.

Uusi esitys lyijyn käytön rajoittamisessa kaikessa ammunnassa perustuu aiemman esityksen tausta-aineistoon. Se laajentaisi lyijyn käyttökiellon koskemaan kaikkea metsästys- ja urheiluammuntaa eikä pelkästään kosteikkoalueilla tapahtuvaa haulikkometsästystä. Nopeimmillaan rajoitukset astuisivat voimaan noin kahden vuoden sisällä. Metsästäjäliitto edellyttää riittävän pitkää siirtymisaikaa, jos asetus EU:ssa etenee.

– Lyijyn siviilikäytön totaalikielto koskisi niin luoteja ja hauleja kuin kalastuspainoja. Aikaisempaan rajoitusesitykseen verrattuna painopiste siirtyy vesilinnuista kaikkiin eläimiin ja riistalihan lyijyttömyyteen, kertoo Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Heli Siitari.

Vaikutuksia suomalaiseen metsästykseen

Mikäli nykyistä huomattavasti laajempi lyijykielto astuisi voimaan, on sen vaikutus suomalaiseen metsästykseen merkittävä. Metsästyskiväärit on lähtökohtaisesti valmistettu lyijyluodeille, ja kaikkiin kaliipereihin ei ole saatavilla riittävän tarkkoja ja luotettavia korvaavia vaihtoehtoja.

– Lyijyttömyys asettaa uusia toleransseja metsästysaseille, ja osasta metsästysaseistamme voi tulla käyttökelvottomia, kertoo metsästysampumapäällikkö Jussi Partanen Metsästäjäliitosta. Lyijyn totaalikielto aiheuttaisi suomalaiselle metsästäjälle huomattavia taloudellisia kustannuksia sekä aseiden että kalliimpien patruunoiden kautta. Lopputuloksena voi olla metsästäjien vähentyminen, jolloin menetämme arvokasta vapaaehtoistyötä esimerkiksi hirvieläinten kannanhoidossa, vieraslajitorjunnassa tai suurriistavirka-aputehtävissä.

– Lyijyn totaalikielto nostaa myös vastuulliseen metsästykseen kuuluvan eettisen ja tarkan riistalaukauksen harjoittelun kustannuksia. On kohtuutonta, jos rajoitus koskisi myös urheiluammuntaa ja metsästysammunnan harjoittelua ampumaradoilla. Jussi Partasen mukaan ongelmallisia lyijyttömyyden näkökulmasta ovat nimenomaan pienikaliiperiset aseet, kuten ilmakivääri ja pienoiskivääri, jotka soveltuvat hyvin harjoitteluun ja metsästykseen. Metsästysammunnan kilpailutoiminnalle Partanen näkee uusissa rajoituksissa jopa mahdollisen kuoliniskun.

Tarkkaa riistalaukausta harjoitellaan ampumaradalla, ja toistomäärät ovat suuria. Vaihtoehtoiset materiaalit ovat erityisesti kivääreille harjoittelutarkoitukseen kalliita ja pieniin kaliipereihin toimimattomia. Metsästyksessä laukausmäärät ovat suhteellisen pieniä, joten siinä hintaero ei ole niin merkittävä.

Metsästäjäliitto uskoo valistuksen voimaan

Metsästäjäliitto on aktiivisesti mukana vaikuttamassa lyijynkäyttöön liittyvien rajoitusten päätöksentekoon niin Suomessa kuin EU-tasolla ja tiiviissä yhteistyössä Euroopan metsästäjien etujärjestön Facen kanssa.

Face hyväksyy ECHAN aikaisemman rajoitusesityksen lyijyn käytöstä kosteikkoalueilla. Rajoitusten laajentamista järjestö ei kannata. Sen mukaan rajoitusten tulisi olla oikeassa suhteessa todellisiin haittoihin. Suomen Metsästäjäliitto on Facen kanssa samoilla linjoilla.

– Hyväksymme lyijyhaulien rajoitetun kieltämisen kosteikoilla EU:n laajuisesti, sillä lyijystä on todistetusti haittaa linnustolle, Siitari sanoo. Emme kuitenkaan kannata lyijyn totaalikieltoa kaikissa ammuksissa ja ympäristöissä. Mielestämme ei ole syytä tehdä metsästäjille kalliita ja hankalia rajoituksia hätiköidysti. Suomen kannalta myös kosteikkoalueen lyijyttömyydessä on kosteikko rajattava nykyistä Ramsar-määritelmää tarkemmin (näkyvä vesi).

Totaalikieltojen sijaan Metsästäjäliitto uskoo lyijyn käytön rajoittamisessa valistukseen.

-Metsästäjäliiton tärkeä tehtävä on tarjota tietoa vastuullisen metsästyksen edistämiseksi. Lyijyä korvaavien luotien käyttö metsästyksessä on jo lisääntynyt hyvän viestinnän ja koulutuksen kautta. Esimerkiksi suuremman riistan metsästykseen on jo tarjolla hyviä lyijyttömiä vaihtoehtoja, Siitari toteaa.

Teksti: Suomen Metsästäjäliitto
Kuvituskuva: Quentin Kemmel / Unsplash