OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Markkinakatsaus: Maailmantalouden näkymät eivät ole juurikaan kohentuneet ja epävarmuus jatkuu

Maailmantalouden näkymät eivät ole juurikaan kohentuneet. Teollisuuden ja investointi-ilmapiirin heikentyminen kauppakiistojen ja yleisen poliittisen epävarmuuden kasvun seurauksena jarruttavat edelleen talouskasvua kuluvan vuoden toisella puoliskolla.

Globaalin kasvun jatkuminen loppuvuonna nojaakin yhä vahvasti luonteeltaan paikallisempien palveluiden ja yksityisen kulutuksen kasvun varaan. Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen tullinokittelu näyttää saavuttaneen uuden vaiheen elokuun aikana. Iso-Britannian sopimuksettoman EU-eron todennäköisyys on vaihdellut viime aikoina poliittisten operaatioiden mukana ja ennenaikaiset parlamenttivaalit häämöttävät näillä näkymin lokakuussa.

Syyskuun 1. päivä astuivat voimaan uudet 15 % tariffit 112 miljardin dollarin arvosta tuontia Kiinasta Yhdysvaltoihin (lähinnä kulutustavaroita) sekä Kiinan 5-10 % vastatullit noin 25 miljardille dollarille tuontia Yhdysvalloista. Neuvotteluyhteys maiden välillä ei ilmeisesti kuitenkaan ole poikki ja uusia neuvotteluita on kuulemma alustavasti sovittu syyskuulle. Tämä ylläpitää hienoisia toiveita siitä, että rakentava neuvotteluratkaisu on ajan myötä vielä mahdollinen kovista puheista ja uusista tulleista huolimatta.

Pitkien korkojen lasku historiallisesti hyvin matalille tasoille oli yksi elokuun suurista markkinateemoista. Markkinoiden kasvupessimismi on lisääntynyt, inflaatio on hidastunut etenkin euroalueella ja suurilta keskuspankeilta odotetaan näin ollen lisää elvytystoimia lähiaikoina. 10 vuoden valtionlainakorot laskivat elokuun aikana Yhdysvalloissa peräti noin 0,50 % ja Saksassakin liki 0,30 %. Yhdysvalloissa pitkät korot ovat painuneet samoille tasoille kuin edelliset pohjalukemat vuodelta 2016. Euroalueella Saksan korot ovat painuneet ennennäkemättömän negatiivisille lukemille. Yhdysvalloissa pitkät korot ovat jo yleisesti lyhyitä korkoja matalammalla, joka on historiallisesti usein ennustanut taloudellista taantumaa.

Keskuspankit ovat enenevässä määrin reagoimassa kauppakiistoihin ja heikentyneisiin globaaleihin talousnäkymiin. Pitkien korkojen huomattava lasku viime kuukausina ennakoi keskuspankkien tulevia elvytystoimia ja tukee omalta osaltaan yksityistä kulutusta ja asuntorakentamista. Markkinat hinnoittelevat Yhdysvaltain keskuspankin toteuttavan 2-3 koronlaskua eli yhteensä 0,50-0,75 % loppuvuoden aikana alkaen 0,25 % koronlaskulla syyskuun 18. päivänä. Markkinoilla myös EKP:ltä odotetaan yleisesti elvytyspakettia syyskuun 12. päivän kokouksessa mukaan lukien uutta arvopapereiden osto-ohjelmaa.

Globaalit osakemarkkinat ovat kuluvan vuoden aikana hyötyneet huomattavasti maailmanlaajuisesta pitkien korkojen laskusta. Toisaalta talouskehitys on odotettua heikompaa ja Yhdysvaltojen ja Kiinan väliset kauppakiistat ovat kärjistyneet odotettua enemmän. Maailman osakemarkkinoita kuvaavan MSCI AC World -indeksin ennustettu tuloskasvu vuodelle 2019 on laskenut vuodenvaihteen +7-8 % tasolta vallitsevalle +2 % tasolle.

Ensi vuodelle ennustetaan edelleen hyvin optimistisesti tuloskasvun selvää kiihtymistä maailmanlaajuisesti peräti +10 % tasolle, joka ylittää historiallisen pitkän aikavälin keskiarvokasvun. Ilman nopeita ja huomattavia elvytystoimia sekä kauppakiistojen hellittämistä tämä optimismi vaikuttaa katteettomalta. Lisäelvytystoimet keskuspankeilta mahdollistavat kuitenkin vaihtoehdottomuuden maailmassa tyypillistä korkeammat arvostustasot osakemarkkinoilla.

Maailmantalous janoaa poliittista tukea kasvulle

Maailmantalouden kasvu jatkuu edelleen vaimeana vuoden kolmannella neljänneksellä. Yhdysvalloissa kolmannen neljänneksen talouskasvu vaikuttaa pysyvän vakaalla 2 % tasolla. Todennäköisten tullien negatiiviset vaikutukset pahenevat kuitenkin vuoden viimeisellä neljänneksellä, joskin toisaalta pitkien korkojen toteutuneen laskun myönteiset vaikutukset ovat kasvamaan päin. Kiinan kasvu hidastunee edelleen marginaalisesti loppuvuonna ja myös Saksan lähiajan kasvunäkymät ovat mollivoittoiset.

Uskomme edelleen, että IMF:n vuoden 2020 globaali BKT-kasvuennuste – eli 3,5 % – on ylioptimistinen ilman merkittäviä elvytystoimia ja kauppakiistojen pysyvämpää ratkaisua. Teollisuuden ja investointien vaimeus ei näytä väistyvän nopeasti kauppakiistojen pitkittyessä, vaikka kasvu palvelusektorilla jatkuu hyvällä tasolla.

Osakemarkkinat luottavat keskuspankkeihin – pitkät korot pohjamudissa

Yritysten tulosnäkymät ovat sumeat ja kauppakiistat ylläpitävät taantumariskejä. Yhdysvalloissa vuoden toisella neljänneksellä tuloskasvu edellisvuodesta on asettumassa +3,2 % tasolle ja vuoden toiselle puoliskolle ennustetaan vain noin +1,5 % kasvua edellisvuodesta. Loppuvuoden 2019 vaimeita tulosodotuksia paljon suurempi haaste on vuodelle 2020 arvioitu mielestämme ylioptimistinen tuloskasvu. Tällä hetkellä sijoitusanalyytikot ennustavat, että tulokset Yhdysvalloissa kasvavat peräti +11 % vuonna 2020 suhdanneherkkien toimialojen johdolla. Globaalisti ennustekuva on samankaltaisen optimistinen.

Osakemarkkinat ovat kuitenkin tällä hetkellä tulostuottomittareilla halvimmat vuosiin suhteessa pitkien valtionlainakorkojen tasoon. Keskuspankkien elvyttäessä taloutta syyskuun aikana markkinaodotusten mukaisesti riskit merkittävälle korjausliikkeelle osakemarkkinoilla ovat mielestämme pienentyneet vaihtoehtojen puutteen vuoksi, vaikka poliittinen kiistely aiheuttanee edelleen merkittävää kurssiheiluntaa.

Elokuussa voimakkaita kurssiliikkeitä

MSCI AC World osakeindeksi laski elokuussa -1,1 % euroissa mitattuna ja -2,4 % dollareissa mitattuna. Japanin markkina ponnisti niukasti plussalle (+0,2 %) kun taas kehittyvät markkinat jäivät selvästi pakkaselle (-3,7 %). Yhdysvaltain markkinat jäivät lievästi miinukselle (-0,6 %) samalla kun Euroopassa miinusta kertyi runsaat -1,4 %. Toimialoista suhdanne- ja korkoherkät energia (-6,1 %) ja rahoitus (-4,3 %) olivat heikoimmat, kun taas defensiivisemmät terveydenhuolto (+1,2 %) sekä päivittäistavarat (-0,2 %) tuottivat parhaiten. Teknologiasektoreiden tuotto oli linjassa yleisen markkinakehityksen kanssa.

Pienyhtiöt alituottivat globaalisti suhteessa markkinaindeksiin elokuussa, kun taas kasvu- ja laatuyhtiöt pärjäsivät keskimääräistä markkinaa paremmin. Kestävän kehityksen globaali osakeindeksi ylituotti myös selvästi suhteessa laajaan markkinaan painottuen Yhdysvaltoihin ja Eurooppaan.

Teksti: Korkia
Kuvituskuva: Samson / Unsplash