OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Sairaala

Alzheimerin tautia sairastavilla psykoosilääkkeen käyttäjillä enemmän sairaalapäiviä

Tuoreen Itä-Suomen yliopiston tutkimuksen mukaan psykoosilääkkeitä käyttäville Alzheimerin tautia sairastaville kertyi enemmän sairaalapäiviä kuin lääkettä käyttämättömille. Käyttäjillä oli kahden vuoden seurannan aikana noin yksitoista sairaalapäivää enemmän henkilövuotta kohden. Tulokset julkaistiin Journal of American Medical Directors Association -lehdessä.

Psykoosilääkkeiden käyttäjillä kertyi sairaalapäiviä enemmän Alzheimerin taudin, mielenterveyden häiriöiden, sydän- ja verenkiertosairauksien, hengityselinten ja virtsateiden sairauksien vuoksi sekä erilaisten oireiden kuten väsymyksen vuoksi. Lisäksi psykoosilääkkeiden käyttäjillä oli enemmän sairaalapäiviä omaisten hoitoloman vuoksi.

Lääkkeen turvallisuuden mittariksi on aiemmin esitetty sitä, vaikuttaako lääkkeen käyttö sairaalahoidon tarpeeseen. Tässä tutkimuksessa psykoosilääkkeiden käyttäjien suurempi sairaalahoidon tarve liittyy kuitenkin lääkehaittojen ohella myös psykoosilääkkeiden määräämisen syihin, kuten muistisairauden käytösoireiden hoitoon.

Tutkimus tehtiin kansallisessa MEDALZ-aineistossa. Aineistoon kuuluvat kaikki Suomessa vuosina 2005–2011 Alzheimerin taudin lääkkeiden rajoitetun peruskorvausoikeuden saaneet 70718 henkilöä, jotka eivät diagnoosihetkellä olleet laitoshoidossa. Tutkimuksessa huomioitiin pitkäaikaissairaudet, sosioekonominen asema, Alzheimerin taudin diagnoosista kulunut aika ja muiden lääkkeiden käyttö. Tieto psykoosilääkkeiden ostoista saatiin KELAn reseptitiedostosta. Tutkimus tehtiin Itä-Suomen yliopiston farmasian laitoksella Suomen Akatemian rahoituksella.