OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Kuva: Onnettomuustietoinstituutti, tutkijalautakuntien onnettomuuskuvaa

Nuorilla kuljettajilla riskinottoa, iäkkäillä enemmän havaintovirheitä

Kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa näkyy kuljettajien ikäryhmäkohtaisia eroja. Nuorten kuljettajien aiheuttamat onnettomuudet painottuvat viikonloppuihin, ja onnettomuusautossa on muita ikäluokkia useammin kyydissä samanikäisiä kavereita. Iäkäs aiheuttajakuljettaja on muita ikäluokkia harvemmin päihteiden vaikutuksen alainen tai ajaa ylinopeutta. Iäkkäät myös käyttävät tunnollisemmin turvavyötä. Onnettomuustietoinstituutti on julkaissut eri-ikäisten kuljettajien vuosina 2010–2019 aiheuttamista liikenneonnettomuuksista neljä tietopakettia.

Vuosina 2010–2019 liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat tutkivat kaikkiaan 1 651 kuolemaan johtanutta moottoriajoneuvo-onnettomuutta ajonaikaiset sairauskohtaukset pois lukien. Alle 65-vuotiaiden kuljettajien aiheuttamissa onnettomuuksissa yleisimmät onnettomuustyypit olivat kohtaamisonnettomuudet ja tieltä suistumiset. Yli 64-vuotiailla yleisimpiä olivat puolestaan kohtaamisonnettomuudet ja risteävien ajosuuntien onnettomuudet.

Yli 64-vuotiaan kuljettajan aiheuttamaa liikenneonnettomuutta edelsi useimmiten havaintovirhe, jolloin kuljettaja ei esimerkiksi havainnut vastapuolta lainkaan tai havaitsi vastapuolen liian myöhään onnettomuuden välttämiseksi. Muissa ikäryhmissä kuljettajan aiheuttamaa liikenneonnettomuutta edelsi tyypillisesti ajoneuvon käsittelyvirhe, kuten liian äkillinen ja voimakas ohjausliike tai virheellinen ajolinja.

Iäkkäät kuljettajat ajoivat harvemmin päihtyneenä tai ylinopeutta

Onnettomuuden aiheuttaneista kuljettajista noin kolmannes ajoi alkoholin vaikutuksen alaisena. Poikkeuksena tästä olivat yli 64-vuotiaat kuljettajat, joista päihtyneenä ajoi kahdeksan prosenttia.

Onnettomuushetkellä ajettu ylinopeus korostui erityisesti nuoremmissa ikäluokissa. Alle 25-vuotiaista aiheuttajakuljettajista 61 % ajoi vähintään 10 km/h ylinopeutta, ja 25–44-vuotiaista puolet. Yli 44-vuotiaista ylinopeutta ajoi reilu kolmannes ja yli 64-vuotiaista kuljettajista 11 %.

– Tutkituissa onnettomuuksissa korostuvat sekä ylinopeuksissa että rattijuopumuksissa törkeät ylitykset. Neljännes kuljettajista ajoi vähintään 30 km/h ylinopeutta ja miltei yhtä moni ylitti törkeän rattijuopumuksen eli 1,2 promillen rajan, toteaa Onnettomuustietoinstituutin liikenneturvallisuustutkija Niina Sihvola.

Nuorten kuljettajien liikenneonnettomuuksissa puolestaan korostuivat ajankohtina viikonloppu ja aamuyön tunnit. Kaikkiaan 35 % alle 25-vuotiaiden onnettomuuksista tapahtui viikonloppuisin eli perjantain klo 18 ja sunnuntain klo 06 välillä. Yli 45-vuotiaiden kuljettajien osalta viikonloppuonnettomuuksien osuus puolestaan jäi alle viidennekseen.

– On hyvä huomioida, että ajamisen ajankohta limittyy usein myös matkan tarkoituksen ja luonteen kanssa, sillä esimerkiksi huviajelu ja päihteiden käyttö yhdistyvät usein ilta- tai yöaikaan ajeluun, muistuttaa Onnettomuustietoinstituutin liikenneturvallisuustutkija Salla Salenius.

Kolmasosassa nuorten aiheuttamista onnettomuuksista kyydissä oli yksi tai useampi matkustaja – tyypillisimmin samanikäinen kaveri. Matkustajien läsnäolon on todettu kasvattavan nuorten onnettomuusriskiä sekä vaikuttavan yllyttävästi riskikäyttäytymiseen.

Alle 65-vuotiaista onnettomuuden aiheuttaneista henkilö- ja pakettiauton kuljettajista noin puolet ei käyttänyt turvavyötä onnettomuushetkellä. Yli 64-vuotiaissa vastaava osuus oli neljännes.

Eniten aiempia liikennerikkomuksia oli 25–44-vuotiaiden aiheuttajakuljettajien ikäryhmässä. Tässä ikäryhmässä 70 prosentilla kuljettajista oli aiempia liikennerikkomuksia, kun taas iäkkäiden ikäryhmässä aiempia rikkeitä oli 37 prosentilla kuljettajista.

Liikennevakuutuksesta korvattiin tyypillisesti omaisuusvahinkoja

Vuosina 2010–2019 liikennevakuutuksesta korvattiin kaikkiaan 472 968 tie- ja katuverkolla tapahtunutta liikennevahinkoa. Yli 24-vuotiaiden ikäluokissa omaisuusvahinkojen osuus vahinkojen kokonaismäärästä oli noin kolme neljännestä ja henkilövahinkojen yksi neljännes, mutta nuorten alle 25-vuotiaiden kohdalla henkilövahinkojen osuus oli huomattavasti suurempi, 42 %.

– Nuorimman ikäluokan muita suurempaa henkilövahinkojen määrää selittää muita ikäluokkia suurempi mopo- ja moottoripyöräonnettomuuksien määrä. Kaksipyöräisillä liikennevälineillä tapahtuvista onnettomuuksista aiheutuu useammin henkilövahinkoja, selittää Sihvola.

Lähde: Onnettomuustietoinstituutti