OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Sähköliiton laiton lakko voi johtaa suuriin vahingonkorvauksiin

SAK:lainen Sähköliitto voi joutua erittäin suuriin vahingonkorvauksiin teknologiateollisuudessa meneillään olevan järjestöpoliittisen lakon takia. Liiton lakko on jatkunut pian kaksi viikkoa, ja lakon kohteena oleville yrityksille on aiheutunut huomattavat vahingot. Teknologiateollisuuden tekemän juridisen analyysin mukaan lakko on laiton.

Juridinen selvitys on toimitettu tiedoksi Sähköliiton johdolle. Teknologiateollisuus vaatii, että Sähköliitto lopettaa lakot välittömästi.

Sähköliitto ei ole työehtosopimusosapuoli, koska teknologiateollisuuden palveluksessa työskentelevien sähkömiesten työehdoista sovitaan Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton välisellä erittäin kattavalla työehtosopimuksella. Teknologiayritysten omilla palkkalistoilla työskentelee kaikkiaan noin tuhat Sähköliiton jäsentä.

Vaikka Sähköliitto ei ole teknologiateollisuudessa työehtosopimusosapuoli, se vaatii itselleen lakolla uhaten luottamusmiehiä toisen ammattiliiton sopimusalalle. Liiton vaatimus on juridisesti toteuttamiskelvoton ja myös hyvän tavan vastainen. Teknologiateollisuus ja sen jäsenyritykset eivät voisi sitoutua Sähköliiton vaatimaan sopimukseen rikkomatta Teollisuusliiton kanssa neuvoteltavaa työehtosopimusta ja lakia. Työtaistelulla pyritään siten saamaan aikaan työrauhan vastikkeena sellainen velvollisuus, jonka toteuttaminen olisi toisella perusteella kiellettyä.

Yleisen työrauhavelvollisuuden vastaisen työtaistelutoimenpiteen järjestäjä on korvausvastuussa vahingosta, jonka hyvän tavan vastainen tai oikeudenvastainen toimenpide aiheuttaa.

– Liitto altistaa itsensä erittäin merkittäville vahingonkorvausvaatimuksille. Lakon kohteena olevat yritykset voivat vaatia korvauksia aiheutetuista taloudellisista menetyksistä, tähdentää Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Helle.

Sähköliiton ilmoituksen mukaan liiton järjestöpoliittinen lakko jatkuu neljä viikkoa 2. tammikuuta saakka. Lakon kohteena on kaksitoista teknologiateollisuuden kärkiyritystä.

Teknologiateollisuus on tarjonnut Sähköliitolle ratkaisumallia, jonka avulla sähköliittolaisen edustus erityisesti isommilla työpaikoilla voitaisiin ratkaista. Liitto hylkäsi tämän työehtosopimusjärjestelmän kannalta korrektin esityksen ja aloitti lakon.

Lakossa ei ole kyse työehdoista. Niihin ei ole tullut minkäänlaisia heikennyksiä. Liiton tavoitteena on ainoastaan pönkittää liiton järjestöpoliittista asemaa, mutta todellisuudessa on käynyt päinvastoin. Liiton toiminta on vahingoittanut vakavasti työntekijöiden henkilösuhteita työpaikoilla.