OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Odotettu Dubain maailmannäyttely siirtymässä vuodella

COVID-19 pandemiasta johtuen Dubai Expo 2020 maailmannäyttely todennäköisimmin siirtyy vuodella. Expo organisaatio ja osallistujamaat pitävät vuodella lykkäämistä välttämättömänä, mutta asia päätetään maailmannäyttelyjärjestö BIE:n yleiskokouksessa. Vuoden lykkäys luo haasteita suomalaistenkin yritysten osallistumiselle, mutta toisaalta siirtyminen on järkevää maailman kokonaistilanteen huomioiden.  

Syyt massatapahtuman siirtämiselle ovat ilmeisiä. Menestyksekästä maailmannäyttelyä on tuskin mahdollista järjestää ensi talvena. Vuoden päästä globaalin, yhteensä 192 maan yhteistapahtumalle, ajankohta voi olla hyvinkin otollinen. Maat, taloudet ja yritykset ovat silloin toivottavasti toipumassa pandemian myllerryksestä ja Expo tarjoaa alustan uudelleen rakentaa suhteita muihin maihin.

Business Finland rakentaa maailmannäyttelyyn JKMM Arkkitehdit Oy:n suunnitteleman Suomen paviljongin ja sen harjakaiset pidettiin ministeri Mika Lintilän johdolla helmikuussa. Suunnitelman mukaan rakennus valmistuu kesällä. Sen jälkeen alkaa näyttelyn pystyttäminen. Expon aikaisen ohjelman ja tapahtumien työstö on jo hyvässä vauhdissa.

Lopullinen päätös Expon lykkäämisestä ajoittunee huhti-toukokuun vaihteeseen. ”Ajankohta osuu Suomen kannalta vaiheeseen, jossa Suomen paviljonkirakennus on lähes valmis, mutta itse näyttelyn rakentamista ei ole vielä aloitettu. Tässä saranakohdassa mahdolliset lisäkustannukset ovat paremmin hallittavissa, verrattuna tilanteeseen, jossa päätös tulisi paljon myöhemmin. Esimerkiksi hankintoja voidaan lykätä tarvittaessa”, toteaa pääkomissaari Severi Keinälä.

Kuka päättää Expon siirtämisestä?

Expo 2020 organisaation koolle kutsuma ohjausryhmä käsitteli maanantaina pandemian vaikutuksia EXPO 2020 valmisteluihin ja toteuttamiseen. Ohjausryhmä päätti tutkia yhdessä maailmannäyttelyn kansainvälisen hallintoelimen BIE:n (Bureau International des Expositions) kanssa mahdollisuutta siirtää Expon avaamista vuodella. Lopullisen päätöksen tekee BIE:n yleiskokous.  Päivämäärän muuttaminen edellyttää järjestön 170 jäsenvaltion kahden kolmasosan enemmistön hyväksyntää.

Sata yritystä mukana Suomen paviljongissa

Dubai Expossa Suomen paviljongissa on 50 partneria, yksittäisiä yrityksiä ja yritysryhmiä. Yhteensä 100 suomalaista yritystä. Business Finland vastaa Suomen näyttelyosallistumisen käytännön järjestelyistä pääkomissaari Severi Keinälän johdolla. Suomen osallistumisen kokonaisbudjetti on 10 miljoonaa euroa, josta yritykset maksavat puolet. Monille toimialoille, erityisesti teknologiateollisuuden yrityksille, Persianlahden maat ovat kasvava markkina-alue. 

”Yritykset suhtautuvat ymmärtäväisesti näyttelyn mahdolliseen siirtymiseen. Tällä hetkellä markkinat ovat melkoisen mullistuksen alaisena. On vaikea ennustaa, milloin tilanne tosiasiassa normalisoituu. Lähes kaikki kansainväliset messutapahtumat on jouduttu perumaan epidemian vuoksi. Meillä kaikilla on toive, että tilanne muuttuu paremmaksi lähikuukausina”, sanoo Keinälä.