OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Stockmann on päättänyt jättää hakemuksen yrityssaneeraukseen

Stockmann Oyj Abp on päättänyt jättää hakemuksen yrityssaneerausmenettelyyn

Maaliskuun ensimmäisen viikon jälkeen Euroopassa puhjennut koronavirusepidemia (COVID-19) on aiheuttanut merkittävän muutoksen Stockmann-konsernin liiketoimintaympäristöön ja on alentanut asiakasmääriä äkillisesti. Huolimatta siitä, että Stockmann-tavarataloliiketoiminnan ja Lindexin verkkokauppa on jatkanut kasvuaan viime viikkoina voimakkaasti, digitaalisen asioinnin kasvu ei tässä poikkeuksellisessa tilanteessa riitä korvaamaan asiakasmäärien erittäin voimakasta laskua.

Koska yhtiön liiketoiminta on jatkamiskelpoista ja tervehdytettävissä on Stockmannin hallitus päättänyt, ottaen huomioon yhtiön rahoitusrakenteen, jättää Stockmann Oyj Abp:n osalta yrityssaneeraushakemuksen. Koronaviruksella sekä sen seurauksena annetuilla rajoituksilla on ollut ja tulee olemaan olennainen vaikutus yhtiön asiakasmääriin ja kassavirtaan.

Yrityssaneerausmenettely ei koske konsernin tytäryhtiöitä eli Stockmann-tavarataloja Baltiassa eikä Lindexiä.

Liiketoiminnan uudistaminen oikealla uralla ennen koronavirusepidemiaa

Stockmann-konserni uudisti vuonna 2019 strategiansa ja käynnisti sekä Stockmann-tavarataloliiketoiminnan että Lindexin uudistusohjelman, joka sisältää kustannussäästöjä ja muita tehostamistoimia. Strategiset valinnat, säästöohjelma sekä Lindexin ja Stockmannin parantunut kehitys näkyivät tilikauden 2019 positiivisena oikaistuna liiketuloksena. Yhtiön liiketoiminnan kehitys jatkui tammi‒helmikuussa 2020 selkeästi edellistä vuotta parempana. Yhtiön velkojen määrä laski vuoden 2019 aikana olennaisesti muun muassa Nevsky Centren -kiinteistön myynnin myötä. Korollisen vieraan pääoman määrä ilman IFRS 16 -vuokrasopimusvelkoja oli vuoden 2019 lopussa 412,3 miljoonaa euroa.

”Stockmannilla ja Lindexissä on tehty erittäin rajusti töitä yhtiön liiketoiminnan kehittämiseksi ja uudistamiseksi, jotta molempien liiketoimintojemme tulos käännetään kasvuun vuoteen 2021 mennessä. Keväällä 2019 tehdyt strategiset valinnat ovat osoittautuneet oikeiksi, ja konsernin liiketoiminta on kehittynyt niin vuonna 2019 kuin tammi‒helmikuussa 2020 tavoitellulla tavalla. Koronaepidemian aiheuttama ennennäkemätön tilanne johti kuitenkin tilanteeseen, jossa asiakasmäärien lasku on ollut erittäin voimakasta ja yhtiön kassavarat ovat ehtyneet. Tässä erittäin vaikeassa tilanteessa yhtiön hallitus on päättänyt Stockmannin hakeutumisesta yrityssaneeraukseen. Selkeä näkemyksemme on, että Stockmann-konsernilla on käynnistettyjen toimenpiteiden myötä kannattavan liiketoiminnan edellytykset olemassa”, toteaa Lauri Ratia, Stockmann Oyj Abp:n hallituksen puheenjohtaja.

”Olemme työskennelleet yhdessä koko henkilöstömme kanssa väsymättömästi ja suurella sydämellä Stockmannin ja Lindexin sekä asiakkaidemme eteen. Koronaepidemian vuoksi olemme valitettavasti tilanteessa, jossa joudumme etsimään uusia keinoja viedä Stockmann-konsernia eteenpäin. Ensisijaisena tavoitteenamme on nyt turvata yhtiön toimintaedellytykset ja säilyttää työpaikat”, toteaa Jari Latvanen, Stockmann Oyj Abp:n toimitusjohtaja. 

”Uskomme vahvasti, että Stockmann-konsernin valittu strategia on oikea. Jatkamme Lindexin brändin voimakasta kehittämistä yhdeksi merkittävistä eurooppalaisista muotitoimijoista samoin kuin Stockmann-tavarataloliiketoiminnan kehittämistä kolmea perusperiaatettamme noudattaen: tarjoamme uniikkeja ja korkealaatuisia tuotteita, parasta palvelua asiakkaillemme sekä tuomme uutuuksia maailmalta Suomeen ja Baltiaan. Yhtäaikaisesti haluamme toimia vastuullisena yrityskansalaisena koko arvoketjussamme ja saattaa konsernin talous terveelle pohjalle”, Latvanen päättää.

Stockmann tiedotti 18.3.2020 arvioivansa, että koronaviruksen puhkeaminen sekä sen aiheuttamat monet rajoitukset ja säännökset tulevat merkittävästi heikentämään yhtiön liiketoimintojen volyymiä ja kannattavuutta. Yhtiö käynnisti 23.3.2020 tavarataloliiketoimintaa koskevat säästötoimenpiteet ja yhteistoimintaneuvottelut Suomessa henkilöstöresurssien sopeuttamiseksi määräaikaisin lomautuksin. Myös Lindex on käynnistänyt sopeutustoimet vähentääkseen kustannuksia ja sopeuttaakseen henkilöstöresurssejaan sen eri toimintamaissa koronavirustilanteessa.