OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Suomalainen digitaalinen oppimisalusta Qridi saa rakastumaan oppimiseen

Kymmenen pistettä ja papukaijamerkki eivät kuulu vain huippuosaajille, vaan jokainen ansaitsee ilontunteen omasta yksilöllisestä oppimisestaan. Tämän mahdollistaa Qridi, innovatiivinen suomalainen digitaalinen oppimisalusta. Se soveltuu kaikkiin tavoitteellisiin opetustilanteisiin, joissa on oppija ja ohjaaja.

Ohjaajan rooli on erittäin tärkeä Qridiä käytettäessä. Visuaalinen, oppimisen näkyväksi tekevä ohjelmisto auttaa ohjaajaa tukemaan oppijaa juuri niissä kohdissa, missä oppija tukea tarvitsee. Oppijoiden itsearvioinnin tulokset näkyvät värikoodeina ja näin ohjaaja hahmottaa sekä yksittäisen opiskelijan että koko ryhmän oppimistason helposti.

Qridin kehittämisen lähtökohtana on ollut auttaa oppijoita löytämään itselleen sopiva tapa opiskella ja samalla auttaa ohjaajaa tukemaan oppijaa koko oppimisprosssin ajan. Qridissä oppimista lähestytään yksilöllisesti oppimisprosessin kautta eikä perinteisen materiaalilähtöisesti.

Qridi soveltuu kouluopiskelun lisäksi myös kaikkiin muihin tavoitteellisiin oppija-ohjaaja -tilanteisiin. Sitä käytetäänkin runsaasti myös urheiluvalmentamisessa maajoukkuetasoilta seuroihin asti sekä yrityksissä. Koulumaailmassa ohjaaja tarkoittaa opettajaa ja urheiluissa valmentajaa – he ovat tukevat oppijan oppimista.

– Digitaalisena alustana Qridi soveltuu mainiosti etäopetukseen, vaikka siitä ei siihen alun perin suunniteltu. Korona kuitenkin räjäytti Qridin kysynnän niin kouluissa kuin urheiluseuroissa ja käyttöasteemme kolmekymmenkertaistui kevään aikana, iloitsee toimitusjohtaja Toni Eskola. Hänen tyytyväisyyttään lisää yritykselle tullut runsas positiivinen palaute käyttökokemuksista ja moni on kertonut helppokäyttöisen ohjelmiston pelastaneen koronakevään etäopetuksen.

Tukee opetussuunnitelman toteutumista

Uudessa peruskoulun opetussuunnitelmassa korostuvat asiaoppimisen lisäksi erilaisten tulevaisuudessa tarvittavien taitojen kuten oppimisen oppiminen. Perusopetuksen aikana pitäisi oppilaan päästä vaiheeseen, jossa hänellä on taitoja ja kykyjä asettaa itselleen omat tavoitteensa ja kehittää keinot näihin pääsemiseksi. 

– Qridi perustuu tutkittuun tietoon ja se on kehitetty tukemaan perusopetuksen tavoitteiden saavuttamista. Qridissä oppilasta ei nähdä osana oppilasjoukkoa vaan yksilönä, jolla on oma oppimisen polkunsa. Lähtökohtana on, että jokaisella oppilaalla on koko ajan tieto omasta tavoitteestaan ja vaiheestaan oppimispolulla, selvittää asiakkuus- ja pedagoginen johtaja Henri Karjalainen Qridin perusperiaatteita. 

– Tähän liittyy vahvasti opiskelua ohjaava säännöllinen arviointi koko oppimisprosessin ajan.  Arvioinnit voivat olla oppilaan itsensä tekemää itsearviointia tai opettajan tekemää. Oleellista on, että arviointi ei kohdistu pelkkään substanssiin, esimerkiksi yhteenlaskutaitoon, vaan laaja-alaiseen osaamiseen kuten työskentelytaitoihin, käyttäytymiseen jne.

Karjalainen vertaakin Qridin arviointia ruuan maisteluun sen valmistusvaiheessa: maistelun tuloksena kokki mahdollisesti muuttaa reseptiä, jotta lopputulos olisi paras mahdollinen. 

Mahdollistaa erilaiset käytännöt

Qridi on kokonaisvaltainen oppimisen aikainen arvioinnin ja oppimisanalyytikan alusta, mikä mahdollistaa erilaiset oppimiskäytännöt. Siihen voidaan liittää tekstiä, kuvia, videoita ym. oppimateriaalia tarpeen mukaan.  Se linkittyy koulujen ja urheiluseurojen olemassa olevaan digitaaliseen ekosysteemiin.  – Qridi kerää tietoja oppimisprosessista ja visualisoi ne. Oppilas, hänen huoltajansa sekä ohjaaja näkevät selkeästi värikoodeista, miten oppiminen on sujunut ja onko jossain kehittämisen varaa. Ohjaaja puolestaan hahmottaa helposti myös koko ryhmän tilanteen ja rehtori tai urheiluseuran johto koko koulun tai seuran tason, selventää Eskola Qridin merkitystä koko organisaatiolle.

Tekijä Maija-Liisa Saksa