OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Valokuvaaja: Terhi Tuovinen | Lapin materiaalipankki

Uusi näkökulma Lapin matkailuun – Lumettomalla ajalla talven veroinen potentiaali

Tuore Keski-Euroopassa toteutettu markkinatutkimus paljastaa: Lapin kesässä ja lumettomassa ajassa on talven veroinen bisnespotentiaali. Luonto ja luonnonilmiöt kiinnostavat, mutta Lappia ei vielä tunneta riittävästi.

Lapin markkinointi- ja viestintätalo House of Laplandin toteuttaman tuoreen kansainvälisen matkailun markkina- ja kuluttajatutkimuksen mukaan erityinen mahdollisuus piilee lumettoman ajan matkailussa. Kiinnostus Lapin lumetonta aikaa kohtaan on tutkimuksen mukaan yhtä suurta kuin talveakin kohtaan. Löydös on merkittävä, sillä tällä hetkellä kansainvälisen matkailun painopiste on talvisesongilla. Noin 80 % kansainvälisen matkailun yöpymisistä toteutuu välillä marraskuu-huhtikuu. Tutkimus toteutettiin Iso-Britannian, Saksan ja Ranskan markkinoilla. 
 
Touko – lokakuussa ja erityisesti Lapin kesässä on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia. Erityisesti omatoimimatkailijoiden keskuudessa kiinnostus lumetonta aikaa on jopa talvea suurempaa. Heistä tutkimukseen osallistuneista oli 70 %. Kesäaika on myös otollista aikaa pidemmille viipymille, joilla on suora, myönteinen vaikutus muun muassa matkailun kestävyyteen. 

Tutkimuksen mukaan Lapissa kiinnostavat eniten koskematon luonto ja luonnonilmiöt, kuten revontulet, keskiyön aurinko sekä hiljaisuus ja rauhallisuus. Myös kansallispuistot vetävät puoleensa. Ne ovat kansainvälisesti takuu merkittävästä luontokohteesta. Lumettoman ajan vetovoima ei perustu pelkästään luonto- ja elämysaktiviteetteihin. Noin puolet matkailijoista ovat kiinnostuneita nauttimaan ja kokemaan Lapin kesän oleillen ja nautiskellen. 

“Kesä 2020 osoitti, että Lappi on potentiaalinen ympärivuotinen matkakohde. On ilahduttavaa, että kysyntäpotentiaalia on myös kansainvälisesti. Kyllähän tämä on mahdollisuus, johon meidän Lapissa kannattaa tarttua.  Me yrityksenä pyrimme omalta osaltamme tekemään mahdolliseksi yhä useamman matkailijan turvallisen ja helpon pääsyn Lapin luontoon, jotta voimme palvella yhä paremmin kotimaisten ja kansainvälisten matkailijoiden kasvavaa joukkoa”, toteaa Lapland Hotels ja Lapland Safaris Oy:n myyntijohtaja Asko Antikainen 
 
  

Kilpailu markkinoilla on kovaa, kasvu edellyttää markkinointi-investointeja 

 
Lappi kilpailee matkakohteena kaikkien maailman luontokohteiden kanssa. Tutkimuksen osallistuneiden vastuksissa korostuivat tutut lähialueet, kuten Itävalta, Italia, Espanja ja Irlanti, mutta myös vetovoimaiset kaukokohteet; Afrikka, Kanada ja Uusi-Seelanti. Suomi ja Lappi nousevat päällimmäisenä mieleen ainoastaan ani harvalle, noin 2 %:lle vastaajista.  Siinä missä Islanti erottuu uniikkina, Uusi-Seelanti unohtumattomana ja Alpit hyvällä hinta-laatusuhteella, ei Lapilla ole ison matkailijaryhmän mielissä merkittäviä erottuvuustekijöitä.  
 
“Hyvä uutinen on, että Lapilla on kaikki edellytykset ja mahdollisuudet kasvuun, mutta töitä on tehtävänä. Helposti kuvitellaan, että meidät jo tunnetaan, mutta näin ei vielä laajassa mittakaavassa ole. Tutkimus antaa meille hyvät lähtökohdat toteuttaa tehokasta markkinointia. Riittävät markkinointi-investoinnit kaikilla tasoilla ovat kasvun edellytys”, sanoo House of Lapladnin markkinointipäällikkö Veli-Pekka Ojamaa.
 

Lappi on myös matkakohteena vielä edelleen verrattain tuntematon. 48 % vastaajista kertoo matkan harkinnan esteenä olevan heikko tuntemus siitä, mitä Lapilla on matkakohteena tarjota. Lapilla on kuitenkin hyvä asema luonto- ja ulkoilmamatkailun markkinalla. Lapilla on tutkimuksen mukaan sen markkinaosuutta suurempi vetovoima ja ainoastaan hyvin vähän riskialtista menetettävää markkinaosuutta.