OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Kuva: unsplash.com

OP:n tutkimus: Valtaosalla suomalaisista taloustilanne säilyi vakaana ensimmäisenä koronavuotena – kulutus laski ja säännöllinen säästäminen lisääntyi

Henkilökohtaiseen talouteen ei odoteta muutoksia vuonna 2021, mutta samalla moni on huolissaan Suomen taloustilanteesta.

OP:n teettämän tutkimuksen mukaan yli puolet suomalaisista koki taloustilanteensa säilyneen viime vuonna ennallaan, ja noin neljännes koki sen jopa parantuneen. Noin viidennes koki taloustilanteensa heikentyneen, naiset (25 %) hieman useammin kuin miehet (18 %). Kuluttajien omaa taloutta ovat tukeneet matala inflaatio, pääosin jo ennen kriisiä sovitut palkankorotukset sekä mahdollisuus lainojen lyhennysvapaisiin. Viime vuonna OP myönsi lyhennysvapaita 115 000 kotitaloudelle, mikä vapautti niiden käyttöön noin 450 miljoonaa euroa.

Tutkimuksen vastaajista noin 40 % koki rahankäyttönsä pysyneen ennallaan ja noin 40 % kuluttaneensa vähemmän. Vain noin viidennes kertoi kulutuksensa lisääntyneen. Koronashokki iski maaliskuun puolivälissä, jolloin kotitalouksien kulutus supistui OP:n maksukorttidatan mukaan nopeasti noin viidenneksen alkuvuoden tasosta. Kevään aallonpohjan jälkeen kulutus on tasaantunut, eikä se ole enää reagoinut yhtä voimakkaasti koronavirustartuntojen määrän vaihteluun.

Suurin osa suomalaisista näkee taloustilanteensa tulevaisuuden vakaana. Yli 60 % vastaajista ennakoi sen pysyvän tänä vuonna samana ja noin 20 % sen parantuvan. Liki 15 % arvioi taloustilanteensa heikentyvän.    

– Asiakkaamme ovat selvinneet kriisissä kokonaisuudessaan hyvin, mutta osalla taloustilanne on heikentynyt esimerkiksi lomautusten tai työttömyyden takia. Olemme etsineet heidän kanssaan ratkaisuja tilanteen helpottamiseksi. Vaikka koronatilanne on edelleen vakava, odotamme, että rokotusten etenemisen myötä Suomessa päästään palaamaan lähelle normaalia arkea vielä tämän vuoden loppupuolella, kertoo OP Ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio.  

Rahaa jäi entistä enemmän säästöön

OP:n tutkimuksen mukaan säännöllisten säästäjien osuus kasvoi vuodessa viisi prosenttiyksikköä 45 %:iin. Lisäksi vastaajista noin viidennes lisäsi säästämistä. Kolmannes suomalaisista säästää keskimäärin alle 100 euroa kuukaudessa, ja noin joka viides pystyy säätämään yli 500 euroa kuukaudessa. Kasvanut säästäminen näkyi myös suomalaisten sijoituskäyttäytymisessä. Viime vuonna Suomeen tuli esimerkiksi yli 200 000 uutta rahasto-osuudenomistajaa, joista OP:n osuus oli lähes 58 %. 

– Koronakriisi on ollut suomalaisten taloustaitojen tulikoe. Säästämisessä näkyvät sekä tulevaisuuteen varautuminen että viime vuonna osittain vähentyneet kulutusmahdollisuudet, jolloin esimerkiksi rahaa siirrettiin matkakassoista sijoituksiin, kertoo OP Ryhmän pankkitoiminnan henkilö- ja pk-yritysasiakkaiden liiketoimintajohtaja Harri Nummela.

Suomen arvioidaan selvinneen koronakriisissä hyvin

Lähes 60 % vastaajista on huolissaan Suomen tämänhetkisestä taloustilanteesta. Kuitenkin noin 70 % vastaajista arvioi, että Suomi on selvinnyt koronakriisissä tähän asti hyvin. Tilastokeskuksen mukaan kuluttajien luottamus on ollut alkuvuonna vahvaa, ja erityisesti luottamus Suomen talouteen on kohentunut. OP:n tutkimuksessa nousi kuitenkin esille, että suomalaiset (82 %) ovat huolissaan pienyritysten selviytymisestä kriisin yli.

– Kaiken kaikkiaan Suomi on kuitenkin selvinnyt taloudellisesti koronakriisistä useita muita EU-maita paremmin. Kasvava huoli valtion velan kasvusta ja julkisen talouden kestävyydestä on kuitenkin perusteltu, Timo Ritakallio sanoo.

OP on julkaissut tänään OP Ryhmän vuosi 2020 -katsauksen, jossa kerrotaan tarkemmin OP Ryhmän ja sen asiakkaiden poikkeuksellisesta vuodesta 2020. Katsaus on luettavissa osoitteessa https://op-year2020.fi.

Tiedot perustuvat tammikuussa verkkopaneelissa toteutettuun kyselytutkimukseen, johon vastasi 2 325 täysi-ikäistä suomalaista. Tutkimuksen toteutti OP:n toimeksiannosta Taloustutkimus. Vastausten virhemarginaali on noin +/-2 prosenttiyksikköä.