OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Kuva: pexels.com

Koronapandemia lisäsi eläinsuojeluvalvonnan tarvetta

Koronapandemia on lisännyt lemmikkien kysyntää. Valitettavasti kova kysyntä edistää myös pentutehtailua ja eläinten laitonta maahantuontia. Pandemian arvellaan myös lisäävän syrjäytymistä ja sosiaalisia ongelmia, jotka heijastuvat myös lemmikkien hoitoon.

Eläinsuojelutarkastusten määrä kasvoi

Vuonna 2020 Helsingin valvontaeläinlääkärit tekivät 321 eläinsuojelutarkastusta, kun vuonna 2019 tarkastusten määrä oli 251. Suurin osa tarkastuksista tehtiin yksityisiin asuntoihin eläinsuojeluilmoitusten perusteella. Eläinsuojelutarkastusten määrä kasvoi vuoteen 2019 verrattuna, vaikka koronaepidemian vuoksi keväällä tehtiin vain välttämättömät tarkastukset ja eläinsuojelutapauksia selvitettiin myös puhelimitse.

– Alkuvuodesta 2020 eläinsuojeluilmoitusten määrä väheni, mutta kesästä lähtien ilmoitusten määrä alkoi kasvaa. Vakavien tapausten määrä lisääntyi vuoden aikana, toteaa johtava valvontaeläinlääkäri Päivi Lahti.

Myös toimenpiteisiin ryhdyttiin vuonna 2020 useammin kuin joka toisella tarkastuskäynnillä. Noin joka kolmannella tarkastuksella annettiin määräyksiä tai kieltoja ja noin joka viidennellä tarkastuksella ryhdyttiin kiireellisiin toimiin, kuten eläimen uudelleensijoitukseen. Lievempiin epäkohtiin annettiin neuvoja ja ohjeita.

Tavallisimpia epäkohtia olivat eläinten puutteellinen ruokinta ja juotto, liikunnan saanti, eläinlääkärin hoito, pitopaikan puhtaus sekä turvallisuuden laiminlyönti. Kiireellisiin toimiin ryhdyttiin, jos eläin oli hylätty tai omistaja oli vakavasti laiminlyönyt eläimensä ja sen pitopaikan. Syrjäytyminen ja ongelmien kasautuminen heijastuvat myös eläinten hoitoon.

Eläinten laittomia maahantuonteja selvitettiin

Eläinten laitonta maahantuontia selvitettiin 25 tarkastuksella, ja lisäksi kymmeniä tapauksia selviteltiin asiakirjojen perusteella. Tarkastusten määrä oli hieman pienempi kuin aiempina vuosina, mikä todennäköisesti johtui tiukoista matkustusrajoituksista. Useissa tapauksissa eläimiä oli tuotu useita kerralla. Suurin osa tarkastuksista koski Virosta tuotuja koiria, joilla ei ollut raivotautirokotusta eikä kasvattajavakuutusta eläimen alkuperästä tai mikrosiru puuttui.

Valvontaeläinlääkärit tekivät myös 85 eläinten vientitarkastusta, joilla laadittiin yhteensä 101 vientitodistusta. Vientitarkastusten määrä pieneni koronaepidemian aiheuttamien matkustusrajoitusten vuoksi. Myös suuret eläintapahtumat, joiden yhteydessä yleensä myönnetään runsaasti vientitodistuksia, peruutettiin.

Lähde: Helsingin kaupunki