OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Kuva: pexels.com

Mehiläisen asiakastutkimus: 53 % pitää etätöistä ­­- etätyöapatia vaivaa silti joka viidettä

Mehiläisen asiakastutkimuksen mukaan yli puolet (53 %) työelämässä olevista pitää jo pitkään jatkunutta etätyötä pääasiassa hyvänä työn tekemisen tapana. Uhkana on kuitenkin puutuminen työpäivien vaihtelevuuden vähentyessä. Etätyöapatia vaivaakin jopa 20 % vastaajista. Tulokset käyvät ilmi Mehiläisen Asiakasraati-verkkoyhteisössä toteutetusta kyselystä.

Mehiläisen toteuttama tutkimus valottaa suomalaisen työelämän tilaa koronapandemian ja etätöiden aikana. Tutkimuksessa etätyön hyvät puolet korostuvat huonoihin puoliin verrattuna. Mehiläisen työelämässä olevat asiakkaat kokivat laajasti etätyön tuovan mahdollisuuden keskittyä työn tekemiseen paremmin (80 %), vähentävän sairastamista (67 %) ja lisäävän vapaa-aikaa (71 %).

– Työpsykologina näen, että tulos oli jopa odotettu. Jatkuva työn keskeytyminen, avokonttoreiden häly ja erilaiset ärsykkeet ovat vahvasti kuormitusta lisääviä tekijöitä. Niin sanottu kognitiivinen ergonomia on kotona yleensä helpommin hallittavissa ja mahdollisuudet parempaan keskittymiseen kasvavat, selittää Mehiläisen vastaava työterveyspsykologi Maaret von Wright.

Kokemukset etätyöstä ovat yhteisesti jaettuja. Etätyö on vaikuttanut sitä tehneisiin melko samalla tavalla riippumatta siitä, millä alalla ja missä asemassa henkilö toimii.

Etätöissä myös varjopuolia

Toisaalta etätyö on tuonut mukanaan myös haasteita. Työergonomia on huonompi kuin työpaikalla (66 %) ja iso osa vastaajista kaipaa työyhteisöä, sen tukea ja yhdessäoloa (57 %).

– Työergonomiaan työnantaja voi tuoda tukea pienillä keinoilla esimerkiksi yhdessä työterveyden kanssa. Esimerkiksi taukojumpat ja työfysioterapeutin vinkit tuovat vireyttä ja auttavat kiinnittämään oikeisiin asioihin huomiota, von Wright vinkkaa.

Etätyömaailmassa kunkin työn ja toimenkuvan perustehtävän kirkastaminen vahvistaa mielekkyyden tunnetta: miksi kukin on omassa työssään arvokas ja mikä vaikutus työllä on. Erityisesti esihenkilöillä on suuri vastuu siitä, että he henkisesti kokoavat omaa porukkaa yhteen ja vahvistavat yhteisöllisyyttä.

– On tärkeä, että jokainen tietää kenen puoleen voi kääntyä ja kenen kanssa voi jakaa samoja kokemuksia. Yhdessä ideoiden voi tilannetta tehdä mukavammaksi. Tärkeää myös on, että jokainen itse ottaa vastuun omasta hyvinvoinnista, mutta huolehtii myös tiimikavereista.

Varjopuolena etätyö on tuonut tutkimuksen vastaajille mukanaan myös työ- ja vapaa-ajan erottamisen vaikeuden (52 %). Tätä Maaret von Wright pitää pitkälti tahdon asiana.

– Työn ja vapaan erottamiseen tulee satsata tietoisesti. Perusjutut toimivat tässäkin: läppärit kiinni päivän päätteeksi, siirtyminen muuallekin kuin TV:n ääreen, palauttavat harrastukset. On hyvä kokeilemalla löytää itselle sopivat rutiinit, ja pitää niistä pitkäjänteisesti kiinni.

Etätyöapatia voi iskeä työn vaihtelevaisuuden vähentyessä

Koronapandemian myötä työelämään on hiipinyt uusi termi: etätyöapatia. Tutkimuksen mukaan apatiaa erittäin tai melko paljon kokeneille arki on yksinäistä ja tylsää, työyhteisön tuki on kadonnut ympäriltä, oman työn merkitys on alkanut hiipua ja Teams-palaverit sekä muut etäkokouskanavat ylikuormittavat. Usealla etätyöläisellä työpäivistä ovat jääneet pois yhteistyötapaamiset, lounaat ja palaverit.

– Työn vaihtelevaisuus on pitkälti kadonnut, kun esimerkiksi siirtymisiä, lounastapaamisia ja fyysisiä kokoontumisia ei ole. Tämän myötä moni myös tekee aiempaa paljon enemmän töitä. En rajaisi poikkeustilanteen apatiaa pelkästään etätyöhön, sillä ihminen on sama töissä ja sen ulkopuolella, kuvailee von Wright.

Etätyötä tehneistä jopa 20 % vastasi kokeneensa erittäin paljon tai melko paljon etätyöapatiaa, vain 30 % ei lainkaan. Työpsykologi näkeekin, että nyt tarvitaan yhteishenkeä ja positiivisuuteen panostamista.

– Kun työnantaja, esimiehet ja työkaverit tsemppaavat yhdessä, auttaa se pääsemään parempaan vireyteen ja mielentilaan. Voimme ottaa jokaisesta päivästä parhaan mahdollisen irti ja nähdä positiiviset puolet. Elämä ei ole huomenna – se on juuri tänään. Miten tästä päivästä voi tehdä hyvän?

Kysely toteutettiin Mehiläisen asiakkaille suunnatussa Asiakasraati-verkkoyhteisössä ajalla 9.3.-11.4.2021. Internetkyselyyn vastasi 800 työelämässä olevaa henkilöä.

Lähde: Mehiläinen