OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Kuva: pexels.com

Mitä kalaa suomalaiset syövät tulevaisuudessa ja kuka sen tuottaa?

Kala on terveellistä ja EU suosittelee kalan syöntiä osana ilmastopäästöjen vähentämistä. Silti EU:n vesiviljelytuotanto ei ole kasvanut viimeisen 20 vuoden aikana ja Brexitin takia se vähenee nykytasosta. Kalamarkkinoita hallitseekin yhteisön ulkopuolelta tuotu kala, kertoo Suomen Kalankasvattajaliitto.

Viljellyn kalan tuotanto ohitti maailmanlaajuisesti kaupallisesti kalastetun ruokakalasaaliin vuosia sitten. Suomen Kalankasvattajaliiton mukaan Suomi ja Eurooppa ovat jäämässä sivuun vesiviljelyn kehityksen tarjoamista hyödyistä samalla kun vesiviljelytuotanto Aasiassa kasvaa.

Tahtoa kehittää ja lisätä omaa vesiviljelytuotantoa, samoin mahdollisuuksia kalan kestävään tuotantoon EU:n alueelta löytyy. EU:ssa on aktiivisia vesiviljelyalan yrityksiä sekä osaamista. Kehittyvät ja uudistuvat vesiviljely-yritykset tarvitsevat osaavaa ja sitoutunutta henkilökuntaa, mutta vesiviljelyalan koulutukseen hakeutuu hyvin vähän uusia opiskelijoita. Tätä työvoiman saatavuuden vinoumaa pyritään oikaisemaan kansainvälisellä BRIDGES-hankkeella. Suomi ja suomalainen vesiviljely on mukana EU:n rahoittamassa Erasmus+ koulutushankkeessa (BRIDGES), jonka tavoitteena on kehittää vesiviljelyalan koulutusta sekä nostaa alan vetovoimaa ja koulutettavien määrää pohjoismaisten yritysten, oppilaitosten ja sidosryhmien yhteistyöllä.

Uhkakuvat, jossa kala loppuu suomalaisista ruokapöydistä, voidaan Suomen Kalankasvattajaliiton mukaan taklata lisäämällä paikallisesti tuotetun kalan määrää. Alan yritysten lisäksi tähän tarvitaan poliittista tahtoa, osaavaa työvoimaa sekä ennen kaikkea paikallista kalaa arvostavia kuluttajia.

Lähde: Suomen Kalankasvattajaliitto ry