OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Kuva: Polina Khanteeva, Lovinphoto

Mentalisti Suvi Savolainen opettaa ihmisiä luottamaan intuitioon: “Se on sisäisen viisautemme ääni”

Pitkän linjan intuitio- ja vahvuuskouluttaja Suvi Savolainen on vuodesta 2008 auttanut ihmisiä valjastamaan intuition voimat. Hän pitää aiheesta kursseja ja johdattaa ihmiset heidän omien vahvuuksiensa äärelle.

– Viime vuosina työni painopiste on siirtynyt vahvuustyöskentelyyn, jossa intuitiota käytetään pääasiassa yksilöiden syvempien vahvuuksien tutkimiseen. Menetelmää voidaan hyödyntää sellaisissakin asioissa, kuin koulukiusaamiseen puuttumisessa ja ryhmädynamiikan parantamisessa työpaikoilla, hän kertoo OHO TV:lle.

Ihmiset tulevat Suvin luokse useimmiten silloin, kun he hakevat ratkaisuja elämän haastekohdissa.

– Silloin on erittäin selventävää saada vahvistuksia, vaikka oma intuitio jo toimisikin. Kun saadaan selkeyttä, tulee päätöksenteosta helpompaa ja eri vaihtoehtojen välillä heilumiseen käytetty aika lyhenee. On helpompi ottaa askeleita elämässään, kun tiedostaa mitkä ne omat haasteet ja kasvumahdollisuudet ovat juuri siinä kohtaa, hän selittää.

Onko kaikilla intuitio?

Termiin törmää usein, mutta mitä intuitio oikeastaan tarkalleen ottaen on? “Gutfeeling, aavistus, ahaa-elämys, odottamaton oivallus, dejavu, etiäinen, sisäinen ohjaus, flow,” luettelee Suvi intuitionammattilaiset-sivustollaan.

– Se on meidän sisäisen viisautemme ääni, joka on jotakin muuta kuin järjen, analyyttisen ajattelun tai alitajunnan ääni. Se kumpuaa siitä osastamme, joka tietää, mikä meitä pitkällä tähtäimellä palvelee.

Joskus kohtaa ihmisiä, jotka luottavat intuitioonsa niin vahvasti, että heillä voisi luulla olevan suorastaan yliluonnollisia kykyjä. Intuitio ei kuitenkaan ole Suvin mukaan ole mikään harvojen ja valittujen etuoikeus, vaan se löytyy meistä jokaisesta synnyinlahjana. Meidän on vain osattava kuunnella sen lähettämiä viestejä.

– Intuitiota voi oppia. Vaikka käsite on jo kaikille tuttu, ei intuitiota nykymaailmassa opeteta käyttämään tietoisesti. Itse olen intuitiokouluttajana auttanut satoja ihmisiä tutustumaan ilmiöön. Intuition haltuunotto vaatii kohtuullisen hyvää itsetuntemusta ja sopivasti avomielisyyttä. Vaikka tietty määrä tervettä kyseenalaistamista on tarpeen intuition kanssa asioidessa, niin liika skeptisyys ampuu harjoitusyritykset alas jo alkuunsa, hän muistuttaa.

Skeptisyys on usein läsnä, kun intuitiosta yritetään käydä vakavaa keskustelua. Suvin mukaan intuition tarkoitus halutaan usein ymmärtää hieman tahallaankin väärin.

– Intuitio ei ole oikotie onneen. Sitä kautta ei saa lottonumeroita, eikä voi välttyä kaikelta negatiiviselta elämässä. Intuition kautta sitä tuntee, milloin joku haaste on itselle hyvää harjoitusta ja vie oikeaan suuntaan, kun taas ne ylimääräiset voi jättää pois… Elämässä säästää aikaa, kun saa vihiä suunnanmuutoksista ajoissa. Jos ajatellaan että nykymaailmassa kallisarvoisimpia asioita ovat aika ja elämän täyttymyksellisyys, juuri niiden lisäämisellä intuitiolla on tärkeä rooli.

Loppujen lopuksi intuitio on hyvin yksilöllinen asia, joka palvelee ihmisiä eri tilanteissa eri tavalla. Se on kuitenkin jotain, josta aivan jokainen voi hyötyä. Intuitio voi Suvin mukaan rikastuttaa urautunutta arkea, johdatella uusille ja yllättäville poluille, sekä tutustuttaa uusiin ihmisiin.

– Uskon, että kaikki hyötyisivät sisäisestä kompassista, joka luotsaa elämässä juuri itselle suotuisaan suuntaan.