OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Kuva: pexels.com

Enemmistö suomalaisista naisista on kokenut turvattomuutta pimeällä liikkuessaan

​​Yli puolet naisista on kokenut olonsa turvattomaksi liikkuessaan yksin ulkona, selviää Neste K -liikenneasemaketjun tuoreesta tuhannelle suomalaiselle toteutetusta kyselytutkimuksesta. Kansainvälisenä Tyttöjen päivänä 11.10.2021 Neste K -liikenneasemaketju, Neste sekä taksiyhtiö Kovanen haluavat yhdessä nostaa turvattomuuden tunteen näkyväksi ja muistuttaa, että turvallinen kotimatka on jokaisen perusoikeus.

Kyselytutkimuksen mukaan jopa 56 % naisista on kokenut turvattomuuden tunnetta liikkuessaan yksin ulkona. Erityisesti nuoret, 18–24 -vuotiaat naiset kertovat kokevansa olonsa ajoittain turvattomaksi. Turvattomuuden tunne korostuu ilta- ja yöaikaan (81 % naisvastaajista) sekä syrjäisemmissä paikoissa, kuten puistoissa tai hiljaisilla kaduilla.

Kyselyyn vastanneista naisista 15 % kokee turvattomuutta jopa viikoittain ja joka neljäs erityisesti viikonloppuisin. Neljäsosa naisista on kokenut häirintää tai väkivallan uhkaa, ja enemmistö naisista, jopa 73 %, on muuttanut uhkaavien tilanteiden takia omaa käytöstään. Yleisin suojautumiskeino turvattomuutta vastaan yksin liikkuessa on ystävälle soittaminen, ja jopa 39 % on päätynyt välttämään kokonaan yksin liikkumista.

Valtaosa vastanneista oli yksimielisiä siitä, että naiset ja nuoret naiset ovat turvattomimpia liikkuessaan yksin ulkona. Lisäksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin sekä etnisiin vähemmistöihin kuuluvien ihmisten nähdään olevan turvattomassa asemassa. Puolet vastaajista on kokenut turvattomuutta myös läheisensä puolesta, erityisesti oman tyttären tai naispuolisen ystävän osalta. 38 % miesvastaajista on kantanut huolta oman vaimon tai tyttöystävän puolesta. Taksiyhtiö Kovasen mukaan naispuoliset asiakkaat käyttävät usein takseja voidakseen varmistaa turvallisen kotimatkan.

Tyttöjen Taksi tarjoaa turvallisen kotimatkan 15.–16.10.2021

Neste K -liikenneasemaketju sekä Neste tarjoavat yhteistyössä taksiyhtiö Kovasen kanssa 10 taksiautoa kuljettamaan tyttöjä ja nuoria naisia Helsingissä viikonloppuna 15.–16.10.2021 klo 18:00–00.00 välisenä aikana. Tyttöjen Taksi -tolppa löytyy nykytaiteen museo Kiasman edustalta, Mannerheimin aukiolta. Kyyti on ilmainen pääkaupunkiseudulla aina 30 euroon asti.

– Kuten kyselytutkimuksemmekin osoittaa, pelko ja turvattomuus yksin liikkuessa ei ole marginaali-ilmiö, vaan sitä koetaan hyvin laajasti. Naiset joutuvat kohtaamaan turvattomuuden tunteen pysäyttävän usein. Näin ei saisi olla, ja siksi haluamme omalta osaltamme olla tekemässä asiaa näkyväksi ja edistämässä keskustelua turvallisesta liikkumisesta, kertoo Neste K:n markkinointipäällikkö Niina Lindholm.

Nesteen Marketing & Services -liiketoiminnan markkinointipäällikkö Tytti Strandingin mukaan turvattomuuden tunne korostuu erityisesti viikonloppuisin ilta- ja yöaikaan.

– Vuoden pimeimmän kauden alkaessa haluamme nostaa ajankohtaisen aiheen keskusteluun, sillä jokainen suomalainen ansaitsee turvallisen kotimatkan. Osoitteessa tyttojentaksi.fi haluamme myös tarjota kaikille suomalaisille mahdollisuuden nostaa esille ideoita ja ehdotuksia siitä, miten turvattomuuden tunnetta voitaisiin vähentää erilaisin keinoin.

Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin online-kyselynä Bilendi Oy:n ylläpitämässä M3 Panelissa aikavälillä 1.-3.10.2021. Tutkimuksen kohderyhmä oli 18-74-vuotiaat ja kyselyyn vastasi 1 000 suomalaista. Otos kiintiöitiin kansallisesti edustavaksi sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.

Lähde: Neste K