OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Kuva: pexels.com

Terveyskysely: Suurin osa suomalaisista kärsii unenpuutteesta

55 prosenttia suomalaisista on viimeisen vuoden aikana kärsinyt unenpuutteesta. Useampi kuin joka kolmas suomalainen kokee olonsa sen takia stressaantuneemmaksi. Asia käy ilmi Lifen asiakkailleen teettämästä Terveysbarometri-kyselystä, jossa selvitetään vastaajien terveystottumuksia. Kyselyyn vastasi yli 4 500 18–65-vuotiasta henkilöä Suomesta, Ruotsista ja Norjasta.

Uni ja palautuminen olivat yksi kyselyn keskeisistä osa-alueista. Vastauksista käy ilmi, että univaje on yleisempää naisilla kuin miehillä; peräti 62 prosenttia kyselyyn vastanneista naisista kertoo kärsineensä unenpuutteesta kuluneen vuoden aikana, kun taas miehillä vastaava luku oli 47 prosenttia. Unenpuutteella koetaan olevan isoja vaikutuksia arkeen. Vastaajat kokivat olleensa ärtyneempiä ja stressaantuneempia sekä kärsivänsä unohtelusta ja keskittymisvaikeuksista.

Kyselyn mukaan ruotsalaiset ja norjalaiset kärsivät unenpuutteesta vielä suomalaisiakin enemmän. Norjalaisista vastaajista peräti 61 prosenttia ja ruotsalaisista 60 prosenttia kertoi kärsivänsä unenpuutteesta.

Suomalaiset ovat taitavia palautumaan

Vaikka kärsimmekin uniongelmista, yli puolet vastaajista koki varaavansa tarpeeksi aikaa palautumiseen. Suosituimmiksi keinoiksi palautua nousivat käveleminen ja pieni lepohetki töiden tai koulun jälkeen. Myös treenaaminen ja aikainen nukkumaanmeno ovat suosittuja palautumiskeinoja. Kymmenen prosenttia vastaajista koki myös ruutuajan vähentämisen edistävän palautumistaan.

Viidennes suomalaisista kuitenkin kertoo, ettei ehdi palautua riittävästi ja yhdeksän prosenttia vastaajista ei tiennyt, miten voisi palautua.

– Toivomme, että Terveysbarometrin avulla pystymme entistä paremmin tunnistamaan sekä meidän että asiakkaidemme tarpeita ja tuomaan ratkaisuja arkeen, kommentoi maajohtaja Janne Rögård yhtiön tiedotteessa.

Lähde: Life