OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Kuva: pexels.com

Mehiläinen vie terapiat saunaan – vain 15 % suomalaisista on sitä mieltä, että miesten mielenterveydestä puhutaan riittävästi

Mehiläisen 1000 vastaajan tutkimuksen mukaan vain 15 % suomalaisista on sitä mieltä, että miesten mielenterveydestä puhutaan riittävästi julkisuudessa. Yksilö- ja pariterapeutti Jouni Pölösen mukaan mies ei aina itsekään tunnista, että mieli voi pahoin. Mielenterveysviikolla Mehiläinen järjestää yhdessä suomalaisten saunojen kanssa sarjan miehille suunnattuja terapiasaunavuoroja.

Mehiläisen IROResearchillä teettämän tutkimuksen mukaan miehet käyttävät lähes puolet vähemmän terveyspalveluja mielenterveysongelmiinsa kuin naiset. Naisista 47 % prosenttia on hakenut tai harkinnut hakevansa apua, kun taas miehillä vastaava luku on 25 %. Suomalaisten miesten mielenterveysongelmat jäävätkin usein piiloon. Liian usein miehet hakevat apua vasta kun tilanne on ehtinyt pahaksi.

– Kun puhutaan esimerkiksi päihteistä ja onnettomuuksista, johtavat miehet tilastoja. Mielenterveydestä itsestään puhutaan kuitenkin yllättävän vähän. Siksi lähdimme Mehiläisessä yhdessä saunojen kanssa nostamaan esiin avoimen ja aidon keskustelun merkitystä, ja päätimme viedä terapiat paikkaan, jossa aito keskustelu korostuu – eli saunaan, kommentoi Pölönen.

Mehiläisen johtava psykologi Thea Strandholm muistuttaa, että ärtyneisyys, aggressio tai riskikäyttäytyminen saattavat olla miehillä merkki masennuksesta tai surusta, eikä näitä aina osata yhdistää toisiinsa.

– Väyliä löytää sopivaa tukea ja apua on syytä laajentaa, jotta kukaan ei jää yksin. Kynnys oman psyykkisen hyvinvoinnin huoltamiseen voisi olla yhtä matala, kuin kuntosalilla käynti.

Tavat hakea psyykkistä tukea voivat olla jokaisella yksilöllä erilaiset.

– Miehet saattavat hakea psyykkistä tukea esimerkiksi erilaisten valmennusten ja coachausten kautta. Mehiläisen tutkimuksesta käy ilmi, että valtaosa miehistä puhuu mieltä painavista asioista myös ystävilleen. Tähän esimerkiksi saunaillat ovatkin oiva konsepti, Pölönen huomauttaa.

Suorittaminen ja turruttaminen vaikeuttavat ongelmien tunnistamista

Mielenterveyden ongelmat voivat oirehtia monin eri tavoin, ja siksi niihin ei aina osata hakea apua ajoissa.

– Miehet eivät välttämättä aina itsekään tunnista, että mieli voi pahoin. Kun mieli oirehtii, se voi näkyä esimerkiksi unettomuutena, vetäytymisenä tai hyökkäävänä toimintana – mutta toisinaan myös suorittamisena tai turruttamisena. Tällainen välttämiskäyttäytyminen on hyvin tyypillistä, Pölönen sanoo.

Välttämiskäyttäytyminen voi vaikeuttaa mielenterveyden ongelmien tunnistamista. Esimerkiksi alkoholin liikakäyttö heijastuu usein voimakkaasti myös läheisiin ja siksi siihen on helpompi reagoida. Moni turruttaa pahaa oloaan esimerkiksi liialliseen työntekoon, pelaamiseen tai urheiluun. Pölösen mukaan myös kadonnut elämänilo tai selittämätön ahdistus voivat olla merkkejä siitä, että mieli ei voi hyvin.

Mikä miehiä huolettaa?

Psyykkisen tuen tarve lisääntyy jatkuvasti. Esimerkiksi tietotulva ja jatkuva sosiaalisen median käyttö altistavat myös miehiä yhä enemmän mielenterveyden haasteille.

– Näillä on suoria vaikutuksia psyykkiselle hyvinvoinnille. Esimerkiksi miehillä on usein korkeat odotukset elintason osalta, ja sosiaalinen media altistaa jatkuvalle vertailulle, Pölönen sanoo.

Pölösen mukaan vastaanotoilla miehiä huolettavat tällä hetkellä esimerkiksi työhön liittyvät asiat, parisuhdeasiat,
päihteiden käyttö, itsetunto- ja vuorovaikutusongelmat, sekä elämän yleinen tarkoituksettomuus ja selittämätön ahdistus.

– Miehet usein vähättelevät ongelmiaan ja kokevat että oireet ovat väliaikaisia. Jos kuitenkin muut ovat huolissaan käyttäytymisestä ja huomauttelevat asioista, olisi syytä kääntyä ammattilaisen puoleen. Oma kyky arvioida tilannetta voi hämärtyä, Pölönen sanoo.

Mielenterveysviikolla Mehiläinen järjestää yhdessä legendaaristen suomalaisten saunojen kanssa sarjan terapeuttien suunnittelemia saunavuoroja, joissa keskustellaan miesten mieltä painavista asioista.​ Mehiläinen pilotoi saunaterapiakonseptia mielenterveysviikolla Helsingissä, Tampereella ja Turussa 22.–25.11. Saunaterapian jatkoa arvioidaan pilotin kokemusten perusteella. Maksuttomille saunavuoroille voi ilmoittautua vapaasti. Paikkoja on rajoitetusti.

Lähde: Mehiläinen