OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Kuva: pexels.com

OP: Suurimpien asuntolainojen alueilla turvataan vähiten taloutta – lainaturvista erityisesti korkokaton suosio kasvoi viime vuonna

Alueilla, joissa asuntolainojen keskimääräinen velkasaldo on suurin, on lainoja suojattu lainaturvilla vähiten, käy ilmi OP:n tilastoista. Lainaturvista korkokattoa otettiin viime vuonna enemmän kuin edelliseen viiteen vuoteen.

Uudellamaalla ovat kooltaan maan suurimmat asuntolainat, mutta lainoja suojataan siellä maakunnista toiseksi vähiten. Vain noin 34 prosenttia lainoista on turvattu takaisinmaksuturvalla tai korkokatolla. Sama ilmiö näkyy muissakin kasvukeskuksissa.

Eniten lainoja suojataan Kainuussa, jossa kuitenkin keskimääräinen asuntolainan velkasaldo on maan pienin. Kainuussa lähes puolessa lainoista on takaisinmaksuturva tai korkokatto. Myös Kanta-Hämeessä ja Satakunnassa suojausaste on muita maakuntia korkeampi. Lainoja turvataan vähiten Ahvenanmaalla. Kaiken kaikkiaan OP:lta otetuista asuntolainoista lähes 40 prosentissa on takaisinmaksuturva tai korkokatto.

– Pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa tyypillinen asuntolaina on helposti kaksinkertainen koko maan keskiarvoon nähden. Erot lainojen suojauksissa saattavat johtua esimerkiksi siitä, että eri alueilla riski työttömyydestä koetaan eri tavalla, OP:n henkilöasiakasrahoituksesta ja asumisen palveluista vastaava johtaja Kaisu Christie sanoo.

Korkokattoja otettiin vuonna 2021 uusiin asuntolainoihin kasvavasti, yli 30 prosenttiin lainoista. Korkosuojausta otettiin erityisesti omakotitalolainoihin, noin 40 prosenttiin lainoista. Korkokattoja otetaan enemmän pienempiin lainoihin​. Korkokattojen kysyntä painottuu pitkiin suojausaikoihin ja mataliin korkokattotasoihin.

– Asuntolainojen Euribor-korot ovat pysyneet aika stabiilina, mutta riski korkojen nousulle on kasvanut, kuten myös korkosuojausten suosio. Pienempiä asuntolainoja hakevat ovat usein hiukan varovaisempia ja pienituloisempia, jolloin korkosuojauksen tarve korostuu, kun asiakkaat haluavat varmistaa asuntolainaan menevän menoerän ja sen kautta turvata talouttaan. Pieniin lainoihin korkokatto on myös edullisempi kuin suurempiin lainoihin, Christie kertoo.

Takaisinmaksuturvasta maksetaan kuukausikorvauksia työkyvyttömyyden tai työttömyyden aikana. Lainakohtaisella vakuutuksella voidaan maksaa jäljellä oleva laina kokonaan tai osittain pois myös silloin, jos vammautuu tai menehtyy äkillisesti. Korkokatto taas suojaa asuntolainaa korkojen nousulta.

Lähde: OP Ryhmä