OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Kuva: Suomen Palopäällystöliitto ry

Perjantaina 11.2. kiinnitetään jälleen huomiota arjen turvallisuuteen – tiedätkö tarinan 112-päivän takana?

EU-maiden yhteisen hätänumeron lisäksi 112-päivä muistuttaa oikeanlaisesta toiminnasta hätätilanteissa ja kannustaa jakamaan turvallisuustietoutta. Tänä vuonna 112-päivää vietetään teemalla “Turvallisuuden tunne tehdään yhdessä”.

Hätänumero 112 toimii kaikkialla EU:n alueella. Sama numero toimii maksutta sekä kiinteästä puhelimesta että matkapuhelimesta. Hätänumeron tunnettuuden edistämiseksi Euroopan komissio on yhdessä Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa julistanut helmikuun 11. päivän Euroopan 112-päiväksi. 112-päivä on eri turvallisuustoimijoiden yhteinen kampanja arjen turvallisuuden parantamiseksi. Kampanjassa halutaan kiinnittää huomiota tapaturmien ja vahinkojen ennaltaehkäisyyn kotona, töissä ja vapaa-ajalla. Tänä vuonna kampanja painottuu turvallisuuden tunteen luomiseen.

Vuonna 1996 Satakunnan hätäkeskuksen viestipäällikkö Lauri Lempinen esitti, että Suomen Palopäällystöliitto ryhtyisi aloitteelliseksi sisäministeriön pelastusosaston suuntaan helmikuun yhdennentoista päivän nimeämiseksi kansalliseksi hätänumeropäiväksi. Alun perin oli tarkoituksena tehdä tunnetuksi uutta hätänumeroa 112.

Palopäällystöliiton silloiset koulutuspäällikkö Pekka Tähtinen ja toiminnanjohtaja Markku Grönlund valmistelivat asiaa, ja Suomen Palopäällystöliitto teki asiasta esityksen sisäministeriölle. Ensimmäistä hätänumeropäivää vietettiin seuraavana vuonna 1997. Vuosi 2022 on siis jo 26. kampanjavuosi, ja tänä vuonna kampanjaa vietetään virtuaalisesti teemalla “Turvallisuuden tunne tehdään yhdessä”. Turvallisuuden tunteella tarkoitetaan muun muassa onnettomuuksien, tapaturmien ja rikosten sekä näihin rinnastettavien ilmiöiden aiheuttamien pelkojen ja huolien vaikutusta ihmisten hyvinvointiin. Kampanjassa kannustetaankin jakamaan arvokasta turvallisuustietoutta ja vaikuttamaan näin ihmisten turvallisuuden tunteeseen.

Lähde: Suomen Palopäällystöliitto ry